Informația  despre granturile disponibile în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

Programului IFAD VI are  ca scop de a permite antreprenorilor din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze adaptarea la diverse schimbări. Granturile sunt oferite in cadrul a 3 componente ale programului.          Componenta 1: Reziliența schimbărilor climatice Programul susține investițiile mici, ce au drept scop asigurarea unei roade mai bogate, oferind asistență tehnică și financiară, acoperind toate zonele rurale […]

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND PREZENTAREA DECLARAȚIILOR CNAS PRIN INTERNET

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Teleneşti, în urma mai multor solicitări şi întrebări parvenite din partea agenţilor economici, vine cu răspunsuri clare, pentru a schimba viziunea acestora asupra procesului de prezentare a rapoartelor BASS şi REV5 prin portalul E-Raportare. Nr. d-o Întrebare Răspuns 1.   Care este adresa la care se accesează serviciul de prezentare […]

MESAJUL DE FELICITARE AL PREȘEDINTELUI RAIONULUI CU PRILEJUL ZILEI LUCRĂTORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÎNT

Mult stimaţi angajaţi din învăţămînt !      Vă adresez cele mai cordiale felicitări cu prilejul Zilei profesionale. De cunoştinţele cu care îi înzestraţi Dumneavoastră pe copiii noştri depinde, în mare măsură, viitorul lor, iar prin ei, şi viitorul ţării noastre. Astfel, adevăratul viitor se află în mîinile Dumneavoastră. Pe lîngă faptul că le formaţi competenţe […]

TEMPERATURILE RIDICATE ADUC DUPĂ SINE PAGUBE!

         Având în vedere temperaturile ridicate în ultima perioada a anului curent, în majoritatea localităților a apărut pericolul scăderii nivelului apelor atât la bazinele acvatice, râuri dar și la fântânile de mină și cele arteziene.          Un caz aparte  a fost situația în s. Scorțeni, unde în urma temperaturilor […]

SATUL CHIȚCANII VECHI LA 350 ANI

La data de 18 septembrie anul curent s. Chițcanii Vechi și-a sărbătorit jubileul de 350 ani, care a fost atestat pentru prima dată în anul 1666. La acest important eveniment pentru locuitorii satului Chițcani a participat și Președintele raionului D-na Diana Manoli, care a adresat locuitorilor un mesaj de felicitare și urări de bine. De […]

VIZITA DE LUCRU A VICEMINISTRULUI MUNCII, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI ȘI ȘEDINȚA COMUNĂ CU APL-I ȘI SERVICIILE DESCONCENTRATE ȘI DESCENTRALIZATE

La data de 20 septembrie anul curent a avut loc vizita de lucru în raionul Telenești  a Viceministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, care s-a întîlnit cu conducerea raionului, Șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate și Primarii și Secretarii din localitățile raionului. Viceministrul a informat despre realizările și implimentarea politicilor solciale de către Minister, dar și despre noile […]

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE TELENEȘTI NR.34

La data de 09 septembrie 2016 a fost constituit prin hotărârea Comisiei electorale centrale, nr. 221,  Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34. 1 Codreanu Maria – membrul CECE – economist, economist, șef, Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleneşti, din partea Partidului Democrat din Moldova; 2 Cotluș Cristina – secretarul CECE – […]

INTOXICAȚIILE LA COPII – MĂSURI DE PREVENȚIE

Centrul  de   SĂNĂTATE pUBLICĂ raional Telenesti   Intoxicațiile la copii – măsuri de prevenție               Copilul Dumneavoastră e într-o mișcare permanentă și o clipă de neatenție poate fi fatală. Părinții sunt datori să asigure protecția copilului începînd cu vîrsta cea mai fragedă pînă la maturizare. Deaceia, Vă prezentăm cîteva măsuri de precauție, măsuri de […]