04 august 2016

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti din  04 august 2016

 

 1. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru primul semestru al anului 2016

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul național

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2016

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar, (în perioada 14 noiembrie 2015 – 15 iulie 2016)

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional nr.1/6 din 10.03.2016 ,,Cu privire la susținerea financiară a tinerilor specialiști angajați în instituțiile publice din raion pentru anul 2016

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație și modificarea Deciziei nr. 1/8 din 10 martie 2016

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la reorganizarea Liceelor Teoretice din localitățile Mîndrești și Negureni

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la lichidarea Gimnaziului din s. Codru (supusă spre examinare repetat)

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire  la participarea Consiliului raional Telenești în calitate de partener al Consiliului raional Sângerei în cadrul proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada anilor 2017 – 2020, lansate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 1. Cu privire la stabilirea unor suplimente salariale personalul de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator este Consiliul raional, pentru perioada iulie –decembrie 2016.

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

   

 1. Cu privire la încetarea raportului de serviciu al d-lui Leonid Bercia

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la nota informativă a Preşedintelui raionului privitor la vizita de lucru în Republica Polonă efectuată în perioada 06 – 09 mai curent, precum și vizita delegației Poloneze în r. Telenești în perioada 09 – 12 iulie 2016

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri din patrimonial fostei școli auxiliare din or. Telenești

Raportor : Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile neutilizate, preluate anterior în comodat de către Consiliul raional și administrate de către gimnaziul din s. Coropceni

            Raportor : Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la transmiterea unui set de colectoare solare IMSP Spitalul Raional Telenești

Raportor : Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice

 

 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul raional în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești pentru desfășurarea alegerilor Președintelui RM din 30.10.2016

 

 1.  Cu privire la examinarea notificării Cancelariei de Stat nr. 1304/OT8-268 și promovarea în funcţia de Șef Serviciul Relații Funciare și Cadastru a d-lui Eșanu Vasile

            Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier raional a Dlui Ion Negrescu

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cereri și demersuri cu caracter financiar (lista se anexează)

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la darea în locațiune a unui spațiu de birou Centrului Informațional Agricol

Raportor: Sergiu Lazăr – secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire  la participarea Consiliului raional Telenești în calitate de aplicant la etapa a-II-a a proiectului regional ”Îmbunătățirea căii de acces în regiunea centru prin reabilitarea drumului Bănești-Telenești-Țibirica

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului