08 decembrie 2016

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 08 decembrie 2016

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni de activitate ale anului 2016

Raportor: Ludmila Darii șef  al Direcției Finanțe

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 (I lectură) Anexele 1,2,3,8   Anexele 4,5  Anexa 6  Anexa 7.

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

3.Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin  dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2016

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă   

Raportor: Eugenia Ioxa – şef al Direcţiei Generale Educaţie

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale pentru educație

Raportor: Eugenia Ioxa – şef al Direcţiei Generale Educaţie

 

 1. Cu privire la stabilirea unor premii și ajutoare materiale personalului de conducere din cadrul unor Instituții Medico-Sanitare Publice

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

 

 1. Cu privire la modificarea statelor de personal a unor servicii sociale din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Telenești

Raportor: Angela Sîrbu – șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Privitor la modificarea deciziei nr. 1/4 din 10.03. 2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru anul 2016 a Consiliului raional

Raportor: Aliona Nastas – șef al Centrului de sănătate Telenești

 

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal a IMSP Centrul de Sănătate Telenești, pentru anul 2017

Raportor: Aliona Nastas – șef al Centrului de sănătate Telenești

 

 1. Cu privire la  stabilirea  hotarului s. Suhuluceni, raionul Telenești

Raportor: Vasile Eșanu – șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

 

 1. Cu privire la activităţile pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor a. n. 2001 şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţă militară din diferite motive la timpul stabilit

Raportor: Leonid Țarălungă – șef al Secției Administrativ Militare

 

 1. Privitor la modificarea deciziei nr. 4/2 din 27 iunie 2015 ”Cu privire la constituirea fracțiunilor și alianțelor în cadru Consiliului raional

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

 

 1. Cu privire la premierea unor persoane cu funcție de demnitate publică

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

 

 1. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar (lista se anexează)

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2016-2020         Anexaă

Raportor: Eugen Manoli – șef al Centrului de Sănătate Publică

 

 1. Cu privire la aprobarea Programul Teritorial de promovare a sănătății pentru anii 2016-2020

Raportor: Eugen Manoli – șef al Centrului de Sănătate Publică

 

 1. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de Imunizări pentru anii 2016-2020

Raportor: Eugen Manoli – șef al Centrului de Sănătate Publică

 

 1. Cu privire la aprobarea planului sectorial de ocrotirea sănătății populației și mediului ambiant de acțiunea nocivă a preparatelor de uz fitosanitar, fertilizanților și altor produse chimice pentru anii 2016 – 2021

Raportor: Eugen Manoli – șef al Centrului de Sănătate Publică

 

        Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr