10 martie 2016

Ședința ordinară din 10 martie 2016

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 10 martie 2016

(ora 10.00 sala mică de şedinţe, et. III)

 1. Cu privire la activitatea aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor din subordinea Consiliului raional în anul 2015 și obiectivele prioritare pentru 2016

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului;

Coraportor: Anton  Loreti – şef, Direcţia economie

 

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2015

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional.

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiaredin fondul de rezervă pentru anul 2016 a Consiliului raional

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru activităţile festive de rang raional în anul 2016

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia finanţe

 

 1. Cu privire la susţinerea financiară a tinerilor specialişti angajaţi în instituţiile publice din raion pentru anul 2016

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia  finanţe

 

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din cadrul componentei raionale instituțiilor de învățământ a căror fondator este Consiliul raional Telenești

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

 

 1. Cu privire la acceptarea în proprietate a două autobuze școlare transmise de către Ministerul Educației

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 

 1. Cu privire la Programul Teritorial de Prevenire și Control al Bolilor Cardiovasculare pentru anii 2015-2020

Raportor: Alexei Bivol – director al IMSP Spitalul raional

 

 1. Cu privire la aprobarea organigramei IMSP Spitalul Raional

Raportor: Alexei Bivol – director al IMSP Spitalul raional

 

 1. Cu privire la aprobarea  statelor de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul StomatologicRaional Telenești,  pentru anul 2016

Raportor: Cimpoi Elena – director ÎMCSR Telenești

 

 1. Cu privire la Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate

Raportor: Angela Sîrbu – șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionareaCentrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și cu dezabilități şi a Standardelor minime de calitate

Raportor: Angela Sîrbu – șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire modificarea Deciziei Consiliului Raional  nr.3/18din 21.08.2014 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcționarea Azilului pentru persoane în vîrstăși cu dezabilități, din r-nul Telenești

Raportor: Angela Sîrbu – șef al Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 1. Cu privire la stabilirea unor sporuri salariale pentru personalul de conducere din Instituțiile Medico – Sanitare Publice a căror fondator  este Consiliul raional, pentru anul 2016.

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri (brichete)

Raportor: Diana Manoli –Președintele raionului

 

 1. Cu privire la modificarea programului de transport rutier raional ce vizează rutele ”Telenești – Negureni”,” Telenești – Mîndrești”

Raportor : Vasile Harghel – Prim-vicepreședintele raionului

 

 1. Cu privire la modificarea Regulamentul de constituire şi utilizare a mijloacelor  fondului de rezervă al Consiliului raional, aprobat prin Decizia nr. 1/10 din  20 februarie 2014

Raportor : Vasile Harghel – Prim-vicepreședintele raionului

 

 1. Cu privire la încorporarea cetăţenilor an. 1989-1998 în serviciul militar în termen, termen redus şi cel civil în an. 2016

Raportor: Țarălungă Leonid – șef, Secția Administrativ Militară Telenești

 

 1. Cu privire la activităţile pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor a. n. 2000 şi celor ce nu au fost luaţi în evidenţă militară din diferite motive la timpul stabilit

Raportor: Țarălungă Leonid – șef, Secția Administrativ Militară Telenești

 

 1. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Orheial Cancelariei de Stat nr. 1304 – OT8-41 din 27.01.2016pentru abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/10 din 10.12.2105 Privind acordul de transmitere în locațiune a unor spații din imobilul amplasat pe str. Ștefan cel Mare nr. 5 aflate la gestiune economică a IMSP CS Telenești

Raportor: Oleg Tudosan – Șef secție Administrație Publică

 

 1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea indemnizaţilor aleşilor  locali pentru an. 2016

Raportor: Lazăr Sergiu – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la premierea Doamnelor ce dețin mandate de Consilier raional și funcții de Demnitate publică cu ocazia sărbătorii „8 martie – Ziua Internațională a Femeii

 Raportor: Lazăr Sergiu – Secretarul Consiliului raional

 

 1. Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor.

Raportor: Lazăr Sergiu – Secretarul Consiliului raional

 

 

Secretarul Consiliului raional                                               Sergiu Lazăr