26 mai 2016

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti din  26  mai 2016

1. Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2016

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 1. Cu privire la lichidarea Gimnaziului din s. Codru

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

3. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru remunerarea cadrelor didactice de sprijin şi întreţinerea centrelor de resurse în anul de învățământ 2016-2017

Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional nr.7/8 din 10.12.2015 ,,Cu privire la reorganizarea Direcției Educație

Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata premiului anual din veniturile obţinute suplimentar la cele aprobate

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la rectificarea bugetului raional și modificarea anexei nr. 5 la bugetul pentru anul 2016, aprobat prin decizia nr. 8/1 din 10. 12.2015

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 7. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional 1/6 din 10.03.2016 ,,Cu privire la susținerea financiară a tinerilor specialiști angajați în instituțiile publice din raion pentru anul 2016

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 1. Cu privire la acordarea premiului anual din veniturile obținute suplimentar la cele aprobate, persoanelor care dețin funcții de demnitate publică

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

 9. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului

Coraportor: Aliona Nastas – şef al IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti

 1. Cu privire la delegarea unui membru în cadrul Consiliului de Sănătate Publică Teritorială

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului

Coraportor: Eugen Manoli – şef al Centrul de Sănătate Publică Teleneşti

 1. Cu privire la suspendarea raportului de serviciu a d-nul Anton Loreti, Șef al Direcției Economie

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului

 1. Cu privire la încetarea raportului de serviciu al d-lui Valachi Ion

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului

 13. Cu privire la examinarea cererilor prealabile depuse de SRL „Telautogara” şi SA „Transport” cu referire la Decizia Consiliului raional nr. 1/18  10.03.2016  „Cu privire la modificarea Programului de transport  rutier raional ce vizează rutele ”Telenești – Negureni”,” Telenești – Mîndrești

Raportor: Vasile Harghel – Prim-vicepreședintele raionului, Președintele Comisiei  consultative de specialitate pentru reglementarea problemelor în domeniul transportului inter-rural de călători și bagaje

 1. Cu privire la aprobarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie şi de integritate al Consiliului Raional Telenești, pentru perioada 2016 – 2021

Raportor: Ecaterina Furculiţă – Vicepreşedintele raionului, Președintele grupului de lucru pentru elaborarea Planului de prevenire a corupției și a comportamentului corupțional la nivel raional

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/11 din 16 octombrie 2015 „Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru privatizarea fondului locativ din raionul Telenești

Raportor: Ecaterina Furculiţă – Vicepreşedintele raionului, Președintele     Comisiei raionale pentru privatizarea fondului locativdin raionul Telenești

 16. Cu privire la încetarea activităţii Casei de copii tip familie dinBudăi și Crăsnășeni

         Raportor: Angela Sîrbu – şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

 1. Cu privire la modificarea Deciziei 3/17 din 23.07.2008 cu privire la Demersul Fundației Creștine TITUS

Raportor: Angela Sîrbu – şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

 18. Cu privire la examinarea Notificării Cancelariei de Stat OT Orhei privind Abrogarea parțială a deciziei nr. 1/24 din 10.03.2016 „Cu privire la premierea Doamnelor ce dețin mandate de Consilier raional și funcții de demnitate publică cu ocazia Sărbătorii 8 martie – Ziua Internațională a Femeii

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

19. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului Raional nr.9/5 din 28.12.2015,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrele de sănătate, pentru anul 2016  

         Raportor: Vasile Guzun – Consilier raional

 

Secretarul Consiliului raional                                               Sergiu Lazăr