10 Decembrie 2015

ORDINEA DE ZI:

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni de activitate ale anului 2015

Raportor: Ludmila Darii – Șef Direcția Finanțe

2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 (I lectură)

Raportor: Ludmila Darii – Șef Direcția Finanțe

3.  Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin  dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (în perioada  12 august – 13 noiembrie 2015)

Raportor: Ludmila Darii – Șef Direcția Finanțe

4. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015

Raportor: Ludmila Darii – Șef Direcția Finanțe

5. Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică a Învăţământului în raionul Teleneşti pentru anii 2015-2020

Raportor: Eugenia Ioxa – şef ale Direcţiei Educaţie

6. Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Teleneşti pentru anii 2015-2020

Raportor: Eugenia Ioxa – şef ale Direcţiei Educaţie

7. Cu privire la aprobarea districtelor şcolare din teritoriul raionului Teleneşti

Raportor: Eugenia Ioxa – şef ale Direcţiei Educaţie

8. Cu privire la reorganizarea Direcţiei Educaţie

Raportor: Eugenia Ioxa – şef ale Direcţiei Educaţie

9. Cu privire la nota informativă a Preşedintelui raionului privitor la vizita de lucru în Republica Polonă efectuată în perioada 8-10 noiembrie curent

Raportor: Diana Manoli – Preşedintele raionului

10. Privind acordul de transmitere în locațiune a unor spații din imobilul amplasat pe str. Ștefan cel Mare nr. 5 aflate la gestiunea economică a IMSP CS Telenești

Raportor: Aliona Nastas – şef IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti

Coraportor: Oleg Tudosan – şef Secţia Administraţie Publică (jurist interimar)

11. Cu privire la acceptarea primirii în folosinţă a unor bunuri imobile și transmiterea acestora în comodat IMSP Centrul de Sănătate Căzănești

Raportor: Oleg Tudosan – şef Secţia Administraţie Publică (jurist interimar)

12. Cu privire la instituirea comisiei raionale de identificare a terenurilor degradate şi ameliorare prin împădurire

Raportor: Ion Valachi – şef Serviciu Relaţii Funciare şi Cadastru

13. Cu privire la instituirea comisiei mixte pentru rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public

Raportor: Leonid Țarălungă – șef Secția Administrativ Militară Telenești.

14. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr. 5/17 din 04.12.2012 Privind acceptarea primirii la balanța Consiliului raional a unor bunuri imobile și transmiterea acestora în comodat Centrului Medicilor de Familie Telenești

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

15. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional.

7/1  Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni de activitate ale anului 2015

Anexe la Decizia cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni de activitate ale anului 2015

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.1-Decizie-executarea-bugetului.doc” viewer=”google”]

7/2 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 (I lectură)

Anexe la Decizia cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016 (I lectură)

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.2-Decizie-aprobare-buget-2016I-lect.docx” viewer=”google”]

7/3 Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate prin dispoziţiile Preşedintelui raionului cu caracter financiar (în perioada 12 august – 13 noiembrie 2015)

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.3-Decizie-mijloace-fin.-prin-dispozitia-presedintelui.doc” viewer=”google”]

7/4 Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.4-decizie-rectificare-buget-2015.docx” viewer=”google”]

7/5 Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică a Învăţământului în raionul Teleneşti pentru anii 2015-2020

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.5-Decizie-prog.-strategic-DE.docx” viewer=”google”]

7/6 Cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educaţiei incluzive în raionul Teleneşti pentru anii 2015-2020

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.6-Decizie-Strategie-incluziune-sociala.docx” viewer=”google”]

7/7 Cu privire la aprobarea districtelor şcolare din teritoriul raionului Teleneşti

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.7-Decizie-districte-școlare.docx” viewer=”google”]

7/8 Cu privire la reorganizarea Direcţiei Educaţie

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.8-Decizie-Structura-Directiei-Educatie.docx” viewer=”google”]

7/9 Cu privire la nota informativă a Preşedintelui raionului privitor la vizita de lucru în Republica Polonă efectuată în perioada 8-10 noiembrie curent

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.9-Decizie-raport-delegare-președintele-raionului.docx” viewer=”google”]

7/10 7.11 Patrimoniu OMF Chitacani și Vadul Leca Privind acordul de transmitere în locațiune a unor spații din imobilul amplasat pe str. Ștefan cel Mare nr. 5 aflate la gestiunea economică a IMSP CS Telenești

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.10-Decizie-Locațiune-CS-Telenesti.docx” viewer=”google”]

7/11 Cu privire la acceptarea primirii în folosinţă a unor bunuri imobile și transmiterea acestora în comodat IMSP Centrul de Sănătate Căzănești

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.11-Patrimoniu-OMF-Chitacani-și-Vadul-Leca.docx” viewer=”google”]

7/12 Cu privire la instituirea comisiei raionale de identificare a terenurilor degradate şi ameliorare prin împădurire

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.12-terenuri-degradate.docx” viewer=”google”]

7/13 Cu privire la instituirea comisiei mixte pentru rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.13-Decizie-comisia-mixta-rechiziții.docx” viewer=”google”]

7/14 Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei nr. 5/17 din 04.12.2012 Privind acceptarea primirii la balanța Consiliului raional a unor bunuri imobile și transmiterea acestora în comodat Centrului Medicilor de Familie Telenești

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.14-Decizie-Modificare-imobil-inești.docx” viewer=”google”]

7/15 Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor cu caracter financiar

[embeddoc url=”http://telenesti.md/wp-content/uploads/2015/12/7.15-Cereri-si-demersuri.docx” viewer=”google”]