Ședința extraordinară din 23.12.2016

  Ordinea de zi                                     

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 23 decembrie 2016

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2016        Anexă

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

  1. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2016

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 3. Cu privire la stabilirea unor premii personalului de conducere din cadrul unor Instituții Medicale din raionul Telenești, pentru anul 2016

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

4. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrele de Sănătate Brînzenii- Noi, Căzănești, Chiștelnița, Mîndrești, Sărătenii-Vechi și IM Centrul Stomatologic, pentru anul 2017

Raportor: Aliona Nastas – șef al Centrului de sănătate Telenești, coordonator al instituțiilor  medicale primare din raion

5. Cu privire la graficul concediilor pentru personalul de demnitate publică, secretarul Consiliului raional, șefilor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional pentru anul 2017

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

         Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr