05 noiembrie 2020

Ordinea de zi      

a ședinței ordinare a Consiliului raional Teleneşti

din 5 noiembrie 2020

(ora 10.00 sala de ședințe, etaj. II)

1. Cu privire la modificarea deciziei nr. 3/3 din 02 septembrie 2020 ”Cu privire la desemnarea candidaturilor înaintate de Consiliul raional în cadrul Consiliului electoral al Circumscripției Electorale Telenești pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din 01.11.2020”

     Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al Consiliului raional

2. Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru primul semestru al anului 2020

      Raportor: Ludmila Darii – șef, Direcția Finanțe

3. Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2020

     Raportor: Ludmila Darii – șef, Direcția Finanțe

4. Demersuri și cereri cu caracter financiar

     Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al Consiliului raional

5. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare dim cadrul componentei raionale pentru educație

      Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

6. Cu privire la modificarea unor decizii

       Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

7. Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul clădirii fostei școli auxiliare

       Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al Consiliului raional

8. Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/3 din 26.12.2019 ”Cu privire la darea în folosință a unor spații din cadrul blocurilor administrative nr. 1 și nr. 2  a Consiliului raional

        Raportor: Vasilii Bulat – secretarul interimar al Consiliului raional

9. Cu privire la pregătirea infrastructuri și sferei sociale din raion către sezonul rece a anului 2020-2021

    Raportor: Alexandru Isac – vicepreședintele raionului

10. Cu privire la autorizarea de casare a unor bunuri de la bilanțul unor Instituții Publice a căror fondator este Consiliul raional

    Raportor: Anatolie Cristea – șeful IMSP CS Căzănești

11. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a combustibilului solid unor instituții publice din raion

   Raportor: Vladimir Ciobanu – șef interimar Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri

   Raportor: Loreti Anton – șef Direcția Economie

12. Cu privire la Programul  pentru întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2021

    Raportor: Vladimir Ciobanu – șef interimar Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri

13. Cu privire la situația creată în agricultura raionului ca rezultat a calamităților naturale din anul curent și măsurile întreprinse pentru diminuarea impactului asupra stării economice a producătorilor agricoli și economiei raionului

     Raportor: Valeriu Macari – șef Direcția Agricultură și Alimentație

14. Cu privire la acceptarea în proprietate cu titlu gratuit, a tehnicii de calcul la IP Gimnaziul ”Eleonora Romanescu” s. Leușeni

     Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

15. Cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în raionul Telenești pentru anii 2020-2025

    Raportor: Angela Sîrbu – șef DASPF

 

Secretarul interimar al Consiliului raional                                  Vasilii Bulat