2 septembrie 2020

Ordinea de zi 

a şedinţei ordinare a Consiliului raional Teleneşti  

din  2 septembrie 2020

 

  1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ a căror fondator este Consiliul Raional pentru anul școlar 2020- 2021;

 Raportor: Alina Pascaru –  șef Direcția Generală Educație

 

  1.  Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din componenta raională pentru educație

Raportor: Alina Pascaru șef Direcția Generală Educație

Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

   3. Cu privire la desemnarea candidaturilor  înaintate de Consiliul Raional în cadrul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din anul 2020.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

4. Cu privire la Acordul de eșalonare pentru achitarea datoriilor la renta utilajului în cadrul P.P.P. ,,Producerea combustibilului pe bază de biomasă în raionul Telenești” dintre Consiliul raional și S.C. ,,Alvisedo – Impex” SRL

Raportor: Loreti Anton – șef Direcția Economie

 

5. Cu privire la scutirea de unele plăți pe perioada stării de urgență

Raportor: Loreti Anton – șef Direcția Economie

   

6. Cu privire la raportul de activitate al Intreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” și repartizarea profitului net pentru anul 2019

 Raportor: Elena Cimpoi – directorul IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

 

7. Cu privire la examinarea demersurilor/cererilor și alocarea unor mijloace financiare din sursele disponibile al Consiliului raional

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

8. Cu privire la acceptarea în proprietate, cu titlul gratuit, a echipamentului specializat pentru copii cu cerințe speciale la I.P. Gimnaziul Văsieni

Raportor: Alina Pascaru –  șef Direcția Generală Educație

 

Secretarul Consiliului raional                                                   Sergiu Lazăr