Ședința extraordinară a Consiliului raional din 28.12.2015

Conform dispoziţiei Preşedintelui raionului nr. 133 din 18 decembrie 2015, pentru data de 28 decembrie 2015 a fost convocată  ședința extraordinară a Consiliului raional Telenești, cu următoarea Ordine de zi:

1 . Cu privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2015 și modificarea unor decizii cu caracter financiar

Raportor: Ludmila Darii – Șef, Direcția Finanțe

2. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2015

Raportor: Ludmila Darii – Șef, Direcția Finanțe

  1. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanţul Direcției Finanțe

Raportor: Ludmila Darii – Șef, Direcția Finanțe

  1. Cu privire la transmiterea unor bunuri neutilizate proprietate a Consiliului raional, anterior aflate în patrimoniul școlii  internat – auxiliare din or. Telenești”

Raportor: Ecaterina Furculiţă – Vicepreşedintele raionului

Coraportor: Oleg Tudosan – şef Secţia Administraţie Publică (jurist interimar)

  1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP,  pentru anul 2016

Raportor: Aliona Nastas – șef Centrul de Sănătate Telenești

6.Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional pentru  anul 2016

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

7.Cu privire la graficul concediilor pentru persoanele cu funcţie de demnitate publică  şi funcţionarilor publici de conducere din subordinea Consiliului raional, pentru anul 2016.

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

8.Cu privire la premierea unor persoane cu funcţie de conducere

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

8.1. Cu privire la acordarea unui semn de gratitudine d-lui Boris Burcă, ex-președintele raionului Telenești

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

 

Din totalul celor de 33 consilieri, prezenți au fost 31, iar Președinte pentru respectiva ședință a fost ales Dl Vasile Guzun.

Deciziile aprobate la ședința menționată, pot fi vizualizate aici.

 

%d blogeri au apreciat: