Seminar „Prevenirea și Combaterea Discriminării”

În scopul prevenirii și eliminării discriminării în mediul administrației publice locale precum și a societății civile, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 martie 2016, de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) în Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul de Externe al Norvegiei și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au fost programate o serie de cursuri de instruire pentru primari, viceprimari, lucrători sociali, reprezentanți ai societății civile și mass – media din raionale tării.

În acest context pe data de 29 ianuarie 2016, în incinta Consiliului raional Telenești a fost desfășurat seminarul de instruire cu tematica „Prevenirea și eliminarea discriminării în mediul administrației publice locale”. La seminar au participat Primari, secretari ai Consiliilor locale, asistenți sociali reprezentanți ai mass – media și a ONG – urilor.

În cadrul seminarului reprezentanții  autorității publice CPEDAE*, și –au exprimat disponibilitatea de a asista autoritățile publice locale, în pregătirea lor pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în domeniul prevenirii și eliminării discriminării, și anume:

  • Examinarea plângerilor persoanelor care se consideră a fi victimă a discriminării;
  • Coordonarea în domeniul combaterii discriminării activitatea structurilor descentralizate și desconcentrate;
  • Contribuirea la educarea și sensibilizarea populației în vederea interzicerii discriminării în domeniile de competență.

Totodată, de către experții APE (Asociația pentru Politică Externă) și membrii CPEDAE, au fost puse în discuție mai multe subiecte printre care:

  • Conceptul discriminării, formele de discriminare și criteriile de protejare;
  • Cadrul legal internațional și național ce reglementează domeniul nediscriminării;
  • Care sunt cele mai discriminate categorii de persoane din R. Moldova

Sesiunea s-a încheiat cu un exercițiu practic, prin care s-a urmărit înțelegerea mai bună a problemei discriminării și efectele negative a acesteia, dar și conturarea comportamentului persoanelor responsabile din cadrul autorităților locale, în cazul când se confruntă cu situații de prevenire și eliminare a discriminării.

 

*CPEDAEautoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public, instituită prin Legea nr. 121 privind asigurarea egalităţii din 25 mai 2012, un organ colegial membrii căruia sunt numiţi de Parlamentul Republicii Moldova. Fiecare membru este un expert independent, neafiliat politic şi cu o experienţă considerabilă în domeniul protecţiei drepturilor omului. Termenul mandatului fiecărui membru ales este de 5 ani.

 

Pentru mai multe informații despre CPEDAE, dar și în cazul în care Vă confruntați cu diferite forme de discriminare, accesați site-ul www.egalitate.md.

%d blogeri au apreciat: