IMPOZITUL PE AUTOVEHICULE. PROIECTUL POLITICII BUGETAR FISCALE 2016

Vă propunem spre examinare și dezbatere proiectul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor referitor la eficientizarеa întrеținеrii drumurilor loсalе prin dеscentralizarea mijloacelor financiare obținute în urma acumulărilor din taxa pentru folosirea drumurilor.  Conceptul de bază a proiectului prezentat este schimbarea abordării față de modul de distribuire a mijloacelor fondului rutier. Astfel, până acuma,  acumulările bugetare obținute în urma colectării taxei pentru folosirea drumurilor erau îndreptate 50% spre bugetul central și 50% spre bugetul localității unde este înmatriculat autoturismul. Noul proiect prevede substituirea taxei rutiere cu impozitul pe automobil, astfel încât, mijloacele financiare obținute din colectarea impozitului să rămână 100% în bugetul localității unde este înregistrat autoturismul.

Pentru mai multe detalii, Vă recomandăm studierea proiectului legislativ anexat.

Notă: Toate sugestiile și propunerile Dvs, lăsate până la 29 februarie 2016 la rubrica comentarii a acestui articol, vor fi sistematizate și prezentate Ministerului  Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

%d blogeri au apreciat: