INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU DE REPARTIZARE A AJUTORULUI UMANITAR OFERIT DE ROMÂNIA

La 29 martie  curent în sala de şedinţe a Consiliului raional  s-a desfășurat ședința grupului de lucru pentru distribuirea ajutoarelor umanitare acordate de Guvernul României.

Grupul de lucru va întreprinde acțiunile ce se impun pentru:

 • Întocmirea graficului de repartizare a ajutoarelor către autoritățile de nivelu I;
 • Recepționarea și distribuirea ajutoarelor umanitare transmise în adresa raionului Telenești;
 • Ținerea evidenței distribuirii ajutoaelor umanitare;
 • Prezentarea raportului final de distribuire, către Comisia raională pentru ajutoare umanitare.

Membrii grupului de lucru pentru distribuirea ajutoarelor umanitare acordate de Guvernul Românei s-au implicat activ în discuții în cadrul ședinței la care au venit cu propuneri concrete privind acordarea ajutorului umanitar.


Ieri 31 martie în sala de şedinţe a Consiliului raional  s-a desfășurat repetat ședințar grupului de lucru pentru distribuirea ajutoarelor umanitare acordate de Guvernul României cu titlu gratut Republicii Moldova.

Sa discutat despre:

Categoriile benificiarilor de ajutoare umanitare acordate de către Guvernul României cu titlu gratut Republici Moldova sunt:

 • Persoanele cu dizabilități
 • Instiuții rezidențiale de plasament pentru persoanele în etate și cu dizabilități;
 • Instiuții rezidențiale de plasament pentru copii în situații de risc și copii cu dizabilități;
 • Centre maternale;
 • Servici de tip familie (APP/CCTF)
 • Copii ramași fară ocrotire părintească plasați su tutelă/curatelă;
 • Case comunitare;
 • Instituții de învățămînt preșcolar
 • Secțile de pediatrie din cadru spitalelor raionale.

În total pentru toate aceste categorii de benificiari sunt alocate  19465,750 kg zahăr

În scopul asigurării unui proces transparent de distribuire, pe lângă comisia raională de ajutoare umanitare, suplimentar au fost antrenați consilieri raionali și reprezentanți ai societății civile. La nivel de fiecare comunitate a fost creată o comisie specială de repartizare a ajutorului umanitar din care fac parte: primarul localității, asistentul social comunitar, lucrătorul social, consilieri locali, beneficiari de ajutor umanitar și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale etc.

%d blogeri au apreciat: