REPARTIZAREA AJUTORULUI UMANITAR OFERIT DE GUVERNUL ROMÂNIEI

La 5 aprilie curent Consiliul raional Telenești, a primit ajutorul umanitar oferit de către Guvernul României cu titlu gratuit Republicii Moldova, în formă de zahăr (19450 kg) pentru beneficiarii serviciilor Asistenţa Parentală Profesionistă, Case de copii tip familie, persoanelor cu dizabilităţi severe, copiilor plasaţi sub tutelă, Azilul pentru bătrîni din s.Sărătenii-Vechi, Serviciului Social “Casa Comunitară” și Centru de plasament multifuncțional ,,Aproape de Tine” , Spitalului raional-Secţia pediatrie.
Precizăm că în scopul asigurării unui proces transparent de distribuire, pe lângă comisia raională de ajutoare umanitare, suplimentar au fost antrenați consilieri raionali și reprezentanți ai societății civile. La nivel de fiecare comunitate a fost creată o comisie specială de repartizare a ajutorului umanitar din care fac parte: primarul localității, asistentul social comunitar, lucrătorul social, consilieri locali, beneficiari de ajutor umanitar și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale etc.
Conform deciziei președintele comisiei raionale de repartizare a ajutorului umanitar toată cantitatea de zahăr recepționată (19450 kg) s-a reușit în mod organizat să fie repartizată primăriilor, care la rîndul lor asigură distribuirea zahărului beneficiarilor.
De menționat că distribuirea zahărului primit drept ajutor umanitar are loc în baza listelor prezentate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Fiecare beneficiar va confirma faptul că a recepționat ajutorul umanitar oferit de Guvernul României cu titlu gratuit Republicii Moldova prin semnătura personală. În cazul persoanelor cu dizabilități severe imobilizate la pat, comisia locală pentru repartizarea ajutorului umanitar asigură transportarea zahărului la domiciliul acestora.

 

 

%d blogeri au apreciat: