COMUNICAT INFORMATIV

Agenţia Proprietăţii Publice informează despre expunerea la privatizare a bunurilor proprietate publică de stat la Bursa de Valori, în particular privind desfăşurarea în perioada 19-23 octombrie 2016 a licitaţiilor „ cu strigare” de vânzare a acţiunilor proprietate publică de stat la Bursa de Valori, inclusiv din: S.A.”Natur – Telecon” (16,96%), r-l Teleneşti, s. Negureni.

Domeniu de activitate: vinuri şi băuturi alcoolice, sucuri, piureuri din fructe

Capital social: 3 339 930 lei

Prețul nominal al unei acțiuni: 10 lei

Prețul inițial de vânzare a unei acțiuni: 2 lei

Numărul total de acțiuni proprietate de Stat: 56 644 acțiuni

Cota parte a statului în capitalul social: 16,96 %

numărul de acţiuni proprietate de stat puse în vânzare: 56 644 acțiuni

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Agenţia Proprietăţii Publice, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, S.A.”Bursa de Valori a Moldovei”. În perioada 8 iulie – 23 septembrie 2016, doritorii pot lua cunoștință de materialele din dosarele bunurilor expuse la vânzare în incinta Agenţiei Proprietăţii Publice, camera de date (bir.345). Începutul licitaţiilor – ora 10:00 (zilnic).

 

Relaţii la telefoanele: Agenţia Proprietăţii Publice, mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, tel.022-23-80-89, 022-23-45-89;Comisia Naţională a Pieţei Financiare, mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt, 77, tel.022-859-460; 022-859-462; 022-859-463;S.A.”Bursa de Valori a Moldovei”, mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt,73, tel.022-27-76-36.

 

Comunicatele informative au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.256-260 din 29 august 2014.

%d blogeri au apreciat: