Informația despre granturile disponibile în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)

Programului IFAD VI are  ca scop de a permite antreprenorilor din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze adaptarea la diverse schimbări. Granturile sunt oferite in cadrul a 3 componente ale programului.

         Componenta
1: Reziliența schimbărilor climatice

Programul susține investițiile mici, ce au drept scop asigurarea unei roade mai bogate, oferind asistență tehnică și financiară, acoperind toate zonele rurale ale Republicii Moldova, și acordând prioritate raioanelor din centru și din sud. Suportul financiar este disponibil în formă prin granturi, și se acordă atât pentru agenților economici, cât și primăriile. Aceste măsuri vor contribuie la sporirea capacităților de adaptare la schimbările climatice prin diminuarea pagubelor produse de acestea, cu scopul de a proteja terenurile agricole si recoltele. În acest context sunt acordate următoarele categorii de granturi :

GRANTURI PENTRU REABILITAREA ȘI ÎNFIINȚAREA PLANTAȚIILOR FORESTIERE – pentru detalii Va rugăm să accesați http://bit.ly/grant_fisii_de_protectie

GRANTURI PENTRU REABILITAREA ȘI ÎNFIINȚAREA ÎNVELIȘURILOR DE IERBURI – pentru detalii Va rugăm să accesați http://bit.ly/grant_invelisuri_ierburi

GRANTURI LA PROCURAREA TEHNICII AGRICOLE – pentru detalii Va rugăm să accesați http://bit.ly/grant_tehnica_agricola

  • Componenta 2: Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților

Un grup-țintă strategic este format din tinerii antreprenori, care deseori nu au acces la resursele financiare din cauza lipsei unei istorii de credit, precum și a
gajului. Componenta de grant în valoare de 40% va soluționa anume această problemă. Grantul nu trebuie acoperit cu gaj și nici rambursat băncii. Astfel, tinerii antreprenori au posibilitatea să-și implementeze ideile și să-și dezvolte afacerea acasă, în satul natal. Grantul se eliberează doar împreună cu porțiunea de credit. Pentru a beneficia de porţiunea de grant, creditul va fi solicitat pe un termen:

  nu mai mic de  36 luni,  inclusiv cu o perioadă de graţie nu mai mică de 12 luni – pentru investițiile pe termen mediu,  şi

  nu mai mic de 48 luni, inclusiv cu o perioadă de graţie nu mai mică de 24 luni – pentru investițiile în înființarea plantațiilor multianuale.

Pentru detalii privind condițiile de finanțate a tinerilor antreprenori Vă invităm să accesați http://bit.ly/grant_tineri_antreprenori

   Componenta
3: Infrastructura pentru reziliență rurală și creștere

Componenta pentru dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere oferă GRANTURI COMPETITIVE PENTRU INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ RURALĂ CU CARACTER ECONOMIC. Valoare maximă a grantului este de 200 mii dolari SUA. Pentru detalii Vă invităm să accesați http://bit.ly/grant_infrastructura Următorul concurs pentru solicitarea granturilor va fi deschis la începutul anului 2017.

Vă îndemnăm să beneficiați de oportunitățile de finanțare existente pentru a contribui la dezvoltarea localității Dumneavoastră!

Persoana  de  contact  Tatiana Mîndru

Knowledge Management and Communication Specialist CPIU-IFAD

162, Stefan cel Mare ave.,office 1305, tel: (+373 22) 21 06 24, fax: (+373 22) 87 16 59

mob: 069119288

%d blogeri au apreciat: