ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND PREZENTAREA DECLARAȚIILOR CNAS PRIN INTERNET

Casa Teritorială de Asigurări Sociale Teleneşti, în urma mai multor solicitări şi întrebări parvenite din partea agenţilor economici, vine cu răspunsuri clare, pentru a schimba viziunea acestora asupra procesului de prezentare a rapoartelor BASS şi REV5 prin portalul E-Raportare.

Nr.
d-o
Întrebare
Răspuns
1.
 
Care este adresa la care se accesează
serviciul de prezentare a declaraţiilor prin Internet în adresa CNAS?
Serviciul de prezentare a declaraţiilor prin Internet în adresa CNAS este disponibil în cadrul SIA „e-Reporting” şi accesând link ul www.raportare.md.
 
2.
Care sînt avantajele serviciului de prezentare a declaraţiilor prin Internet în adresa CNAS?
Principalele avantaje oferite plătitorilor de contribuţii la BASS sînt:
– scutirea plătitorului de contribuţii la BASS de a se deplasa la oficiile Caselor teritoriale de asigurări sociale;
– verificarea corectitudinii întocmirii declaraţiilor;
– disponibilitatea serviciului 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână;
– optimizarea timpului de muncă a persoanelor responsabile de depunerea declaraţiilor la CNAS;
– micşorarea cheltuielilor alocate pentru depunerea declaraţiilor la CNAS;
– posibilitatea de a semna rapoartele electronice pentru CNAM, de a solicita servicii de licenţiere de la Camera de licenţiere ş.a.
3.
 
Care este procedura de înregistrare în
calitate de utilizator al serviciului de prezentare a declaraţiilor prin
Internet în adresa CNAS?
Plătitorii de contribuţii la BASS pentru a deveni utilizatori înregistraţi şi autorizaţi la serviciul menţionat vor întreprinde următorii paşi:
– accesaţi SIA „E-Reporting” disponibil la adresa www.raportare.md;
– luaţi cunoştinţă cu procedura de înregistrare descrisă în „Instrucţiunea privind înregistrarea” plasată pe pagina de logare în sistem;
– autoînregistraţivă – persoanele responsabile de prezentarea declaraţiilor se vor înregistra de sine stătător ca utilizatori în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting”, tastînd butonul „Înregistrarea”;
– completaţi datele personale în cîmpurile formei de înregistrare;
– înregistraţi plătitorii de contribuţii la BASS reprezentaţi (pentru care aveţi dreptul să depuneţi declaraţii);
– autorizaţivă – completarea pentru fiecare utilizator înregistrat şi depunerea pe suport de hîrtie la Casele teritoriale de asigurări sociale, în a cărui rază este înregistrat plătitorul de contribuţii la BASS, a Cererii de solicitare a autorizaţiei pentru prezentarea rapoartelor la CNAS prin SIA „E-Raportare” şi a copiei actului de identitate.
4.
 
Sînt obligat să utilizez serviciul de prezentare
a declaraţiilor prin Internet în adresa CNAS?
În anul 2016 alegerea metodei de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV5 prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat „E-Reporting” este prerogativa plătitorului de contribuţii la BASS cu pînă la 5 angajaţi, iar cei cu 5 şi mai mulţi angajaţi sînt obligaţi prin Legea BASS pentru anul 2016 nr. 156 din 01.07.2016 să prezinte prin portalul E – Raportare cu semnătură digitală.
5.
 
Cum aplic semnătura digitală pe declaraţiile în formă electronică?
Semnătura digitală se aplică pe declaraţiile care sunt în statutul „proiect”. Se accesează declaraţia pentru redactare şi în partea de sus şi de jos a formularului declaraţiei este butonul „Transmite notificări pentru semnare”. Urmează să selectaţi persoanele responsabile (conducătorul şi contabilul şef sau adjuncţii acestora) care vor aplica semnătura şi ca rezultat va apărea o fereastră informativă despre email-urile unde au fost expediate notificările, în care tastaţi „Ok”. Ulterior, accesaţi email-urile unde au fost transmise notificările şi executaţi procedura de semnare.
6.
 
Cum procedăm dacă se modifică conducătorul
1.       În cazul cînd plătitorul de contribuţii la BASS nu are utilizatori autorizaţi pentru prezentarea declaraţiilor modificarea în SIA „e-Reporting” a datelor „IDNP al conducătorului”, „Prenumele conducătorului”, „Numele conducătorului”, „Email conducătorului” şi „Telefonul mobil conducătorului” se efectuează de utilizatorii înregistraţi accesînd din biroul personal compartimentul „Editarea persoanei juridice”.
2.       În cazul cînd plătitorul de contribuţii la BASS are cel puţin un utilizator autorizat în sistem pentru prezentarea declaraţiilor acesta depune la CTAS în termen de 3 zile de la data producerii evenimentului, Cererea de solicitare a autorizaţiei pentru prezentarea rapoartelor la CNAS prin SIA „e-Reporting” în care este marcată opţiunea „modificare” şi respectiv în cererea dată se indică datele noului conducător. În baza cererii primite CNAS va efectua modificarea „IDNP al conducătorului”, „Prenumele conducătorului” şi „Numele conducătorului” din compartimentul „Datele persoanei juridice”. Datele „Email conducătorului” şi „Telefonul mobil conducătorului” se modifică desinestătător de utilizatorul autorizat accesînd din biroul personal compartimentul „Editarea persoanei juridice”.
7.
 
Cum procedăm dacă se modifică
contabilul-şef?
 
1.       În cazul cînd plătitorul de contribuţii la BASS nu are utilizatori autorizaţi pentru prezentarea declaraţiilor modificarea în SIA „e-Reporting” a datelor „IDNP al contabilului şef”, „Prenumele contabilului şef”, „Numele contabilului şef”, „Email contabilului şef” şi „Telefonul mobil contabilului şef” se efectuează de utilizatorii înregistraţi accesînd din biroul personal compartimentul „Editarea persoanei juridice”.
2.       În cazul cînd plătitorul de contribuţii la BASS are cel puţin un utilizator autorizat în sistem pentru prezentarea declaraţiilor acesta depune la CTAS în termen de 3 zile de la data producerii evenimentului, Cererea de solicitare a autorizaţiei pentru prezentarea rapoartelor la CNAS prin SIA „e-Reporting” în care este marcată opţiunea „modificare” şi respectiv în cererea dată se indică datele noului contabil şef. În baza cererii primite CNAS va efectua modificarea „IDNP al contabilului şef”, „Prenumele contabilului şef” şi „Numele contabilului şef” din compartimentul „Datele persoanei juridice”. Datele „Email contabilului şef” şi „Telefonul mobil contabilului şef” se modifică de sinestătător de utilizatorul autorizat accesînd din biroul personal compartimentul „Editarea persoanei juridice”.
8.
 
Cum procedăm dacă plătitorul de contribuţii
la BASS şi-a modificat denumirea?
În cazul modificării denumirii plătitorului de contribuţii la BASS utilizatorii înregistraţi modifică de sinestătător denumirea acestuia în SIA „e-Reporting” accesănd din biroul personal compartimentul „Editarea persoanei juridice”. 
9.
 
Cum procedăm dacă plătitorul de contribuţii
la BASS şi-a modificat adresa juridică?
 
În cazul modificării adresei juridice a plătitorului de contribuţii la BASS utilizatorii înregistraţi modifică de sinestătător denumirea acestuia în SIA „e-Reporting” accesănd din biroul personal compartimentul „Editarea persoanei juridice”. Adresa juridică înregistrată în SIA „e-Reporting” la depunerea declaraţiilor se verifică cu adresa înregistrată în sistemul de evidenţă al CNAS şi respectiv dacă datele nu coincid declaraţia dată nu va fi primită la CNAS. 
10.   
Cum procedăm dacă s-a eliberat de la
întreprindere utilizatorul autorizat în SIA „e-Reporting” pentru depunerea
declaraţiilor către CNAS?
În cazul eliberării de la întreprindere sau substituirii utilizatorului autorizat pentru depunerea declaraţiilor la CNAS în cadrul SIA „e-Reporting” se efectuează anularea autorizaţiei acesteia. Pentru aceasta plătitorul de contribuţii la BASS depune la CTAS în termen de 3 zile, Cererea de solicitare a autorizaţiei pentru prezentarea rapoartelor la CNAS prin SIA „e-Reporting în care este marcată opţiunea „anulare”. În baza cererii primite CNAS va anula autorizarea utilizatorului şi respectiv acesta în continuare nu va avea dreptul să vizualizeze, să creeze şi să transmită declaraţii din numele plătitorului de contribuţii la BASS.
Ulterior se depune o cerere de acordare a autorizaţiei pentru alt utilizator, care în continuare va reprezenta plătitorul de contribuţii la BASS în procesul de prezentare a declaraţiilor în format electronic la CNAS.
11.   
Cum verificăm corec-titudinea completării
declaraţiei forma FBASS?
După completarea indicatorilor declaraţiei forma F-BASS se tastează butonul „Salvare cu verificare”. La accesarea acestui buton declaraţia se supune verificărilor de rigoare şi în rezultat pe ecran se afişează, după caz, lista erorilor. Se corectează erorile şi se salvează repetat declaraţia. Dacă totul este corect se afişează mesajul că informaţia din document a fost verificată.  
12.   
Este posibil de prezentat declaraţiile forma F-BASS cu zero?
Da, este posibil. În acest caz este obligator ca în tabelul 1 al declaraţiei forma F-BASS să fie completat cel puţin un rând în care toţi indicatorii aferenţi coloanelor acestui rând să primească valoarea „zero”. 
13.   
Cum se anulează semnătura digitală aplicată
pe declaraţia forma BASS?
Pentru a anula o semnătură sau ambele trebuie să deschideţi declaraţia forma BASS la redactare şi sistemul va afişa mesajul că la schimbarea datelor semnăturile se vor pierde după care tastaţi butonul „OK”. În continuare efectuaţi modificarea valorii cel puţin a unui indicator şi, după caz, tastaţi butonul „Salvare” sau „Salvare cu verificare”. În continuare Vă întoarceţi la Lista documentelor forma BASS şi dacă în coloana „Semnătura” iconiţele în formă de ştampile sunt de culoare sură sau lipsesc rezultă că semnăturile au fost anulate.
14.   
Cum expediez declaraţia forma  BASS
la CNAS?
Declaraţia forma BASS se expediază automat la CNAS după aplicarea semnăturii de către conducător şi contabilul şef sau de adjuncţii acestora. În lista documentelor F-BASS în dreptul declaraţiei se afişează statutul “Transmis la CNAS. Se aşteaptă verificarea.” După primirea statutului dat asupra declaraţiei nu se mai pot efectua operaţiunile de redactare sau ştergere şi este accesibil doar regimul de vizualizare a documentului. 
15.   
Pînă la ce oră a ultimei zile de prezentare, este necesar să transmit declaraţia ?
Se recomandă ca să transmiteţi declaraţiile cel tîrziu
pînă la orele 23 a ultimei zi de prezentare.
16.   
În cît timp declaraţia se primeşte la CNAS
din momentul transmiterii?
Declaraţia forma BASS se primeşte la CNAS şi respectiv primeşte statutul „Primit la CNAS” în timp de circa 15 minute. În cazul când în acelaşi moment de timp transmit declaraţiile mai mulţi plătitori de contribuţii la BASS timpul de primire a declaraţiilor la CNAS poate să fie mai mare.
17.   
Ce statut trebuie să deţină declaraţia
forma  BASS dacă este primită la CNAS?
Declaraţia forma BASS este primită la CNAS dacă la vizualizarea Listei documentelor în dreptul declaraţiei în coloana „Statutul documentului” este afişat statutul „Primit la CNAS” şi în coloana „Notificări” este prezentă iconiţa aferentă recipisei de primire. IMPORTANT! Declaraţiile fără recipisă NU se consideră depuse la CNAS!
18.   
Cum sînt informat despre primirea declaraţiei
la CNAS?
Utilizatorul autorizat, conducătorul şi contabilul şef sunt informaţi despre primirea declaraţiei la CNAS printr-un mesaj transmis de SIA „e-Reporting” pe email-ul acestora. La fel în interfaţa utilizatorului la compartimentul „Lista documentelor” din cadrul SIA „e-Reporting” în dreptul declaraţiei în coloana „Notificări” este prezentă iconiţa aferentă recipisei de primire a documentului. 
19.   
Cum vizualizez recipisa declaraţiei?
Recipisa de primire a declaraţiei se vizualizează în interfaţa utilizatorului la compartimentul „Lista documentelor” din cadrul SIA „e-Reporting” în dreptul declaraţiei în coloana „Notificări” este prezentă iconiţa aferentă recipisei. Efectuînd dublu clik pe iconiţa dată în fereastră separată se afişează documentul (în format pdf) Recipisa, care, după necesitate, poate fi tipărit.  
20.   
Cum procedăm în cazul cînd se depistează
erori la verificarea declaraţiei forma
BASS cu declaraţia forma REV5?
1. Se stabileşte în care declaraţie s-a comis eroarea.
2. În cazul cînd eroarea este comisă în declaraţia forma BASS se prezintă declaraţia de tipul „de corectare”.
3. În cazul cînd eroarea este comisă în declaraţia forma REV 5 se solicită în modul stabilit anularea acesteia şi prezentarea repetată a declaraţiei date.
21.
 
Ce date include declaraţia forma BASS de tipul „de corectare”?
Declaraţia forma BASS de tipul „de corectare”- este destinată pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraţia “primară” unde s-au comis greşeli. Declaraţia de tipul „de corectare” se completează cu diferenţa între datele corecte şi cele greşite, după caz, cu semnul “ ” sau semnul “ +”.

NOTĂ. Pentru plătitorii la BASS, deţinători de semnătură electronică de la FISCSERVINFORM, nu este necesară procurarea altei semnături, doar înregistrarea în cadrul SIA „e-Reporting”.

%d blogeri au apreciat: