VIZITA DE LUCRU A VICEMINISTRULUI CONSTRUCȚIILOR ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

Astăzi 20 decembrie a avut loc vizita de lucru și audiență a cetățenilor în raionul Telenești  a Viceministrului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale dl. Anatolie Zolotcov, care s-a întîlnit cu Președintele raionului d-na Diana Manoli, primarii localităților din raion, Șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate dar și Managerii Instituțiilor Școlare din raion.

Viceministrul a informat despre noile reforme și proiecte elaborate de către Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale în domeniul dezvoltării regionale.

Tot în cadrul acestei ședințe de lucru a participat și d-na Lilia Cucoș – Reprezentant al Agenției Achiziții Publice, care a informat despre intrarea în vigoare a noile prevederi ale Legii privind achizițiile publice.

%d blogeri au apreciat: