MASĂ ROTUNDĂ „ÎMPREUNĂ ÎN CONTROLUL TUBERCULOZEI”

Astăzi, în parteneriat cu „National Association of Tuberculosis Patients „SMIT” Moldova”, în incinta Consiliului  raional s-a desfășurat Masa rotundă cu genericul „Împreună în controlul Tuberculozei și Eficientizarea controlului TB şi TB-MDR prin consolidarea unui mediu favorabil tratamentului ambalator.

La eveniment au participat, Președintele raionului d-na Diana Manoli, Vicepreședintele raionului d-na Ecaterina Furculiță, Primarii localităților, Șefii Instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății, Asistenții sociali.

În cadrul mesei rotunde s-au discutat despre :

 1. Controlul și combaterea TB în Raionul Teleneşti.
 2. Tranziția la modelul de tratament ambulator – de ce este necesar şi inevitabil (Planul de acţiuni al Biroului Regional European al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 2016-2020). Prezentarea proiectului „împreună în controlul Tuberculozei”.
 3. Rolul Autorităţilor Publice Locale în controlul Tuberculozei.
 4. Implicarea în controlul tuberculozei: elaborarea unui plan de acţiuni.

Iar la fianl a fost semnată o Declaraţie comună în controlul tuberculozei.

 

 

Declaraţie comună în controlul tuberculozei

Noi, subsemnaţii, în calitate de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale si asistentei medicale primare în comun cu organizaţiile societăţii civile.

Recunoscând câ fiecare bărbat, femeie şi copil ar trebui să-şi trăiască viaţa fiind liberi de tirania bolii,

Conştientizând importanţa unei poziţii responsabile şi active în controlul tuberculozei,

în vederea asigurării sănătăţii publice prin consolidarea şi coordonarea eforturilor noastre comune,

Declarăm:

 1. Tuberculoza reprezintă una din problemele prioritare de sănătate publică, controlul acesteia constituind obiectiv strategic de interes naţional.
 2. Provocările şi constrîngerile ce influenţează controlul eficient al tuberculozei sunt într-o legătură strînsă cu condiţiile socio-economice şi resursele insuficiente, fapt ce contribuie la transmiterea continuă a infecţiei, la creşterea lentă a succesului tratamentului şi la răspîndirea tuberculozei cu forme rezistente.
 3. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Republica Moldova, se regăseşte printre cele 18 ţări din Regiunea Europeană în care controlul tuberculozei este prioritar şi printre cele 27 ţări ale lumii cu povară înaltă a tuberculozei multidrogrezistente (TB RR/MDR). Conform datelor OMS pentru anul 2014, în Republica Moldova incidenţa globală prin tuberculoză a depăşit de cca 3 ori media înregistrată în Regiunea Europeană a OMS (110 în comparaţie cu 40 cazuri la 100 mii populaţie).
 4. în anul 2014, OMS a estimat pentru Republica Moldova o incidenţă de 154 cazuri la 100 mii populaţie, real fiind notificate 99,7 cazuri la 100 mii populaţie. Respectiv, au fost înregistrate 2907 cazuri noi şi recidive, ceea ce reprezentă cu 38% cazuri mai puţine decît în anul 2011 (4673 sau 114,3 cazuri la 100 mii populaţie) şi cu 50% cazuri mai puţine comparativ cu anul 2005, cînd au fost notificate 5742 cazuri noi şi recidive de tuberculoză (sau 133,9 cazuri la 100 mii populaţie).
 5. Severitatea epidemiei tuberculozei din Republica Moldova este condiţionată de diversitatea problemelor socio-economice şi resurselor insuficiente alocate în sistemul de sănătate naţional. Toate acestea au un impact major asupra calităţii vieţii pacienţilor şi familiilor acestora, precum şi asupra societăţii în general.

Prin urmare, ne angajăm să utilizăm toate mijloacele aflate la dispoziţia noastră, în asigurarea resurselor necesare pentru controlul tuberculozei prin:

 1. Realizarea programelor comune regionale şi locale de control al tuberculozei;
 2. Organizarea activităţilor comune de informare şi de educare a comunităţii privind simptomele tuberculozei şi necesitatea de adresare la timp la medic;
 3. Cooperare eficientă pentru a acorda suport în timp util pacienţilor cu TB, pentru a stimula responsabilitatea pacienţilor faţă de tratament;
 4. Prevenirea stigmatizării şi condamnarea discriminării în tuberculoză.

Subsemnaţii:

 

 

%d blogeri au apreciat: