VIZITA DE LUCRU A VICEMINISTRULUI AFACERILOR INTERNE, DL OLEG BABIN ÎN R. TELENEȘTI

Astăzi, 17 decembrie 2017, conform graficului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului, aprobat de către Prim – ministrul R. Moldova, a avut loc vizita de lucru și audiență a cetățenilor în r. Telenești a Viceministrului Afacerilor Interne, Dl Oleg BABIN.

În cadrul ședinței de lucru, la care a participat administrația raionului, șefii secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional, șefi a serviciilor desconcentrate și descentralizate din raion, Dl Viceministru s-a referit la activitatea desfășurată de către ministerul pe care-l reprezintă, precum și la obiectivele trasate de acesta pentru următorii ani. Totodată, în discursul său, Dl BABIN a prezentat și un raport privind măsurile efectuate de minister, îndreptate spre finisarea reformei poliției, dar și măsurile de eficientizate a interacțiunii dintre poliție, administrația locală și societate.

În cadrul ședinței, de către Șeful Inspectoratului de poliție Telenești, Dl Alexei Vrăjitorul, a fost prezentat și Raportul de activitate a Inspectoratului în anul 2016, totodată fiind enunțate cele mai stringente probleme cu care se confruntă polițiștii, dar și acțiunile ce se impun pentru a eficientiza activitatea inspectoratului.

Vizita de lucru a Dlui Viceministru, în raionul Telenești  s-a finisat cu deplasarea acestuia la Inspectoratul de Poliție Telenești, unde a avut o ședință operativă cu colaboratorii inspectoratului.

%d blogeri au apreciat: