CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL TELENEȘTI

În conformitate cu Dispoziția Președintelui raionului Telenești, nr. 07 din 20 ianuarie 2017, se convoacă Consiliul raional în ședință extraordinară, la data de 26 ianuarie 2017, ora 10.00. Ședința va avea loc în sala mică de ședințe a Consiliului raional (etajul III). Pentru ședința menționată, se propune următoarea ordine de zi:

 

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2017  (anexe)

Raportor: Ludmila Darii – șef  al Direcției Finanțe

 

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare din soldul disponibil al Consiliului raional

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

Coraportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor unor servicii medico-sociale în anul 2017

Raportor: Ludmila Darii – şef, Direcţia Finanţe

Coraportor:Aliona  Nastas – șef al Centrului de Sănătate Telenești

 

  1. Cu privire la casarea unor bunuri aflate la bilanțul Direcției Finanțe și a Gimnaziului din s. Budăi

Raportor: Darii Ludmila – şef, Direcţia Finanţe

Coraportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

 

5. Cu privire al transmiterea cu titlu gratuit a combustibilului din biomasă unor instituții publice din raion

Raportor: Diana Manoli – Președintele raionului

Coraportor: Vasile Bulat – șef al Direcției Economie

 

6. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020

Raportor : Eugen Manoli – șef al Centrului de Sănătate Publică Telenești

 

7. Cu privire la aprobarea Planului raional de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile 2012–2020

            Raportor : Eugen Manoli – șef al Centrului de Sănătate Publică Telenești

 

8.Cu privire la programul de activitate al Consiliului raional pentru  anul 2017

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

%d blogeri au apreciat: