DEZBATERI PUBLICE

                                                     

„Transparența și responsabilitatea autoritaților publice prin activitați comune ale mass –media și ONG-urilor locale/regionale”

D E Z B A T E R I   P U B L I C E

In cadrul proiectului  „Coruptia ne priveste pe toti” componenta proiectului Centrului Contact mentionata.

27.01.2017, ora 11.00                                                           Sala de sedință a Consiliului Raional Telenești

Problemele expuse dezbaterilor publice :

  1. Cu privire la  Probleme /nevoi publice identificate spre a fi reglementate, care au  reieșit din evaluarea chestionarelor de intervievare a diferitor categorii de cetațeni, dupa domeniile de activitate (100c.)  și propunerile de la cafenelele publice   (Eugenia Roșca)

 

  1. Propuneri la perfectarea cadrului normativ existent din domeniul Asistenței sociale in vederea minimizarii riscurilor de corupție. (Angela Sîrbu )
  2. Sistem de evaluare a persoanelor bazat pe criterii, care urmaresc competența, randamentul si conduita.   (Podoleanu Ana )
  3. Crearea unui serviciu de audit intern ( Darii Ludmila)
  4. Impactul modificarilor aprobate in Legea Achiziilor publice cu referire la procedura de achizitii publice  asupra minimizarii riscurilor de coruptie  (Zara Viorica)
  5. Impactul simplificării procedurilor de emitere a avizelor, autorizaţiilor sau licenţelor necesare desfăşurării unor activităţi specifice (ex. avize de urbanism, autorizaţii de construcţie), prin crearea Ghiseului unic. (Marian  Beiu)
  6. Expunerea specialistilor din domeniul educatie și medicină referitor la grila inalta de vulnerabilitate la corupție expuse in chestionarele  de intervievare

( Eugenia Ioxa; Bivol Alexei)

  1. Scenetă teatralizată pamflet  a unei sedinți a consiliului

(Voluntarii  din cadrul ONG-ului )

 

Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt își vor  exprima sintetic recomandările.  La încheierea dezbaterii publice, participanţii vor fi informaţi asupra datei calendaristice când li se va asigura accesul la minuta rezultată în urma acestui proces de consultare,Minuta va conţine un capitol de concluzii şi recomandări . Minuta va fi disponibilă la sediul instituţiei şi va fi postată pe site-ul Consiliului Raional.

Participanti : Autoritati publice, sefii de secții, direcții a Consiliului raional,  reprezentanți ai serviciilor disconcentrate in teritoriu, ONG-uri, mass-media,

2 experți- Ion Luchian;  Gherghe Ursan -juriști

%d blogeri au apreciat: