REZUMATUL DEZBATERILOR PUBLICE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CORUPȚIA NE PRIVEȘTE PE TOȚI”

           Pe data de 27 ianuarie 2017, în cadrul proiectului „Corupția ne privește pe toți”, de către A. O. „Concordia” a fost organizată și desfășurată o rundă de dezbateri publice, asupra domeniilor cu o  sensibilitate sporită la posibile fapte de corupție. În acest context, mai jos Vă prezentăm – „Minuta” – adică, o reflectare sintetică a propunerilor colectate în urma dezbaterii publice :

Date cantitative : 42 participanți

 • 5 ONG-uri
 • Mass media – 1
 • Autorităţi publice raionali – 3
 • Funcționari publici – 15
 • Reprezentanți ai serviciilor desconcentrate in teritoriu – 10
 • Tineri voluntari – 8

Recomandări de la 9 participanți  

Date calitative:

           Catalogarea si structurarea recomandărilor

 1. Mariana Bălan – specialist principal  al Direcției Asistentă Socială si Protecția Familiei      
 • Condiționarea ajutorului social prin modificarea legii 133 din 13.08.2008 privind elaborarea unui mecanism ce ar stabili modalitatea prin care beneficiarul de ajutor social să efectueze munci comunitare, ținându-se cont de suma primită și de numărul persoanelor apte de muncă din familie;
 • Determinarea unei perioade de timp în care familia poate beneficia de ajutor social, perioadă în care va depăși dificultatea în care se află, aceasta este necesar pentru a preveni dependența beneficiarilor de ajutor social;
 • Pentru prevenirea manipulării beneficiarului cu informația declarată în cerere este binevenită accesul SIAAS la sistemele ce ține de:
 • persoanele asigurate și suma salariului lunar net de care beneficiază;
 • cadastru;
 • serviciile de frontieră întru identificarea persoanelor ce plecă peste hotare/ vin de peste hotare, familiile cărora sunt beneficiare de ajutor social.

La nivel local venim cu solicitarea ca reprezentanții APL să se implice activ împreună cu asistentul social comunitar, în verificarea la domiciliu a  beneficiarilor  de ajutor social.

Ceea ce ține de protecția copilului DASPF Telenești vine cu următoarele propuneri:

 • Modificare Codului Familiei privind tragerea la răspundere a părinților, care se eschivează de la îndeplinirea obligațiunilor părintești;
 • Stabilirea pensiei alimentare a părintelui ce este decăzut din drepturile părintești;
 • Achitarea (parțială) a plasamentului copiilor a căror părinți nu sunt decăzuți din drepturile părintești, copiii fiind plasați în diferite servicii de plasament (APP, CCTF).
 1. Marian Beiu – arhitect – şef al raionului

Cu scopul obținerii actelor permisive pentru executarea lucrărilor de construcție  si simplificarea  substanțiala si micșorarea  şi perioada de obținere  a  actelor  este necesar de a deschide un Ghişeu Unic.

 1. Ludmila Darii   şef al Direcției Finanțe a CR

Auditul intern

Propun ca unitatea de audit intern  sa se instituie in subordinea  directa a managerului entității publice, raportând in mod direct acestuia.

Unitatea de audit se creează in limita statelor de personal al entității publice.

Activitatea de audit intern se va baza pe principiile:

 • Independenta
 • Integritate
 • Obiectivitate
 • Confidențialitate
 • Respectarea standardelor profesionale
 1. Zara Viorica – specialist în domeniu achiziții publice a CR

Autoritățile contractante, membrii grupelor de lucru pe achiziții publice au nevoie de instruire.  Modificările  din legea cu privire  la achizițiile publice, pur si simplu au dat posibilitate la agenții contractanți să  efectueze  achiziții cu sume mai mari, cu contracte de mica valoare. Faptul ca pot ONG-urile sa participe la licitații sau la ședințele ce ţin de organizarea concursului pentru oferta de preţ, nu dau nimic căci acelaşi agent economic poate deţine 2-3 firme şi prezentând ofertele de la firmele date se mimează concursul propriul zis. Când se verifica, parca e tot in regula, ne-am deprins a îndeplini dosarele în conformitate cu legislația, dar de facto se fac încălcări la îndeplinirea lucrărilor şi nu numai.

 1. Eugenia Ioxa , şef al Direcției Generale Educaţie

Referitor la opiniile cetățenilor intervievați din chestionare, cum că în instituțiile școlare şi preșcolare – gradul de vulnerabilitate la coruptei este  mărit, este o opinie formată în societatea întreagă.

Printre acţiunile care  s-au întreprins pentru a diminua acest flagel sunt:

1.Au fost preîntâmpinaţi  managerii instituţiilor educaționale din raion despre neadmiterea acţiunilor cu caracter corupţional în instituţiile administrate.

 1. Neadmiterea colectării de către cadrele didactice a banilor de la părinţi. În cazul când părinţii sau alte presene doresc sa contribuie la îmbunătăţirea situaţiei materiale a instituţiilor, o pot face în mod legal prin intermediul asociaţiilor legal constituite. La moment în raion sunt doar 10 Asociații ale Părinţilor si Pedagogilor.
 1. Roșca Eugenia Președinte A.O.”Concordia”

          Nu vom reuşi să eliminăm corupţia şi indiferenţa fără implicarea personală a fiecăruia dintre noi. Eliminarea corupţiei nu vine doar prin adoptare de legi. E nevoie de mai mult. E nevoie ca fiecare dintre noi să îşi asume integritatea şi profesionalismul ca act personal. Încă mai facem diferenţa între ce e al meu e al meu, şi am grijă, şi ce e al statului pot băga mână până la cot. Cât există mentalitatea aceasta nu vom putea schimba nimic. De la banii strecuraţi în buzunarul medicului, cu voia sau fără voia lui, de la banii cerșiți de la părinții elevilor, studenților, copiilor din grădinițe  şi până la marile acte de corupţie, aceste practici ne fac un rău uriaş. Lipsă de integritate, de omenire, neglijenţă – asta am văzut  din opinia intervievaților in chestionare , de propunerile de la cafenelele publice, din conținutul reclamațiilor aruncate in Boxa de reclamații si sugestii anticorupție din incinta Consiliului raional, din adresările orale ale populației.

           Faptul că din cei 100 persoane intervievate  doar  41 la suta  cunosc legislația cu privire la transparența   decizională, reiese , ca populația  nu este indiferentă vis-à-vis de treburile guvernării locale. La întrebarea , dacă este dificil obținerea autorizației în constructive, certificatului de urbanism si autorizației de funcționare , doar 40 la sută au răspuns că nu.

            Referitor la acţiunile autorităţilor publice locale, 37 la suta au răspuns ca transparenta trebuie să fie accesibilă , 8 la suta sunt de părerea de a fi expuse audierilor publice, dezbateri publice a problemelor care se soluționează din banii publici; 27 la suta propun sa se instituie Auditul intern.

            Având în vedere rezultatele totale ale chestionarului, atât eu, cât și grupul de lucru din cadrul acestui proiect,  ne bucurăm că populația dorește schimbare şi își  dă seama ca  lipsa de atitudine e complicitate din partea noastră. Nu  ne dorim  ca acest plan anticorupţie a CR   să fie văzut ca un document formal asumat în mod formal! Avem nevoie de  atitudine, de o schimbare de paradigmă.  Trebuie să mergem mai departe noi ca societate, prin atitudinea noastră, în paralel cu instituţiile statului.

        Pornesc de la convingerea mea personală că noi  suntem  de bună- credinţă şi că integritatea prevenţia şi educaţia anticorupţie se pot învăţa, dacă dorim o schimbare .  Este vorba despre prevenţie şi educaţie. Anticorupție începe cu un management sănătos, cu instrumente de audit şi de control intern. Managementul eficient al bunurilor statului este o necesitate .  Relaţia dintre companiile private şi stat – în unele cazuri există mentalitatea că a face afaceri cu statul este benefic, când ai susţinători în anumite funcţii, care îţi oferă nişte contracte.

Lupta împotriva corupţiei este un precursor al unei economii sănătoase şi eficiente, indiferent de măsurile economice luate.

 

 

%d blogeri au apreciat: