VIZITA DE LUCRU A VICEMINISTRULUI CULTURII, DL GHEORGHE POSTICĂ ÎN R. TELENEȘTI

Pe  data de 21 februarie 2017, conform graficului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului, aprobat de către Prim – ministrul R. Moldova, a avut loc vizita de lucru și audiență a cetățenilor în r. Telenești a Viceministrului Culturii, Dl Gheorghe Postică.

În cadrul ședinței de lucru, la care a participat administrația raionului, șefii secțiilor și direcțiilor subordonate Consiliului raional, șefi a serviciilor desconcentrate și descentralizate din raion, Dl Viceministrul s-a referit la activitatea desfășurată de către ministerul pe care-l reprezintă, precum și la obiectivele trasate de acesta pentru următorii ani. Totodată, în cadrul discuțiilor au fost abordate cele mai stringente probleme cu care se confruntă domeniul culturii în localitățile raionului, în special în localitățile rurale.

Ulterior, în incinta Bibliotecii Publice raionale „Vasile Alecsandri” din or. Telenești, Domnul Postică a avut o întrevedere cu angajații caselor de cultură și bibliotecarii din localitățile raionului, la care au fost abordate dificultățile pe care aceștia le întâmpină în activitatea curentă, dar și despre oportunitățile de dezvoltare a instituțiilor de cultură. Un accept deosebit a fost pus pe implementarea proiectelor finanțate de partenerii externi a R. Moldova, îndeosebi oportunitatea bibliotecilor publice de a participa la implementarea proiectului „Novateca”.

Vizita de lucru a Dlui Postică, în raionul Telenești  s-a finisat cu vizitarea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie.

%d blogeri au apreciat: