DEPUNEREA DECLARAȚIILOR PE VENIT PENTRU ANUL 2016

 

FORMULAR DECLARATIE

INSTRUCȚIUNEA PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIEI

FORMULAR MODEL AL DECLARAȚIEI

 

Agenții economici din R. Moldova trebuie să depună declarația privind impozitul de venit pentru 2016 până la data de 25 martie curent, iar persoanele fizice – până la 30 aprilie curent.

Dățile de 25 martie și 30 aprilie cad în acest an în zile de odihnă, așa că declarațiile vor putea fi depuse și pe 27 martie de către persoanele care practică activitatea de întreprinzător, dar și pe 2 mai 2017 de către persoanele fizice.

Persoanele fizice trebuie să prezinte declarația privind impozitul pe venit dacă:

– lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde obțin salariu care, cumulativ, depășește suma totală de 29 640 de lei pe an;
– au obținut venituri atât sub formă de salariu, cât și din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depășește 29 640 de lei pe an;
– nu au primit salariu, dar au obținut venituri cumulativ de la vânzarea proprietății (case, apartamente, mașini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depășesc suma scutirii personale de 10 128 de lei;
– își schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară;
– solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus;
– direcționează un cuantum procentual 2% din impozitul pe venit calculat anual la buget.

De asemenea, au obligația de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit și persoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2016 este determinat în mărime de:
– 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 29 640 de lei;
– 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 29 640 de lei.
Persoanele fizice au dreptul de a prezenta declarația privind impozitul pe venit indiferent de existența sau lipsa obligației de plată a impozitului.

La calcularea obligației fiscale pentru anul 2016, contribuabilii persoane fizice beneficiază de o scutire de 10 128 de lei. Persoanele aflate în relații de căsătorie sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceeași mărime.

Pe lângă aceasta, Codul fiscal stabilește un nivel majorat al scutirii personale, în sumă de 15 060 de lei pe an, pentru următoarele categorii de persoane:
– participanții la acțiunile de lichidare a consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl;
– părinții și soțiile (soții) participanților căzuți sau dați dispăruți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, cât și în acțiunile din Republica Afganistan;
– invalizii ca urmare a participării la acțiunile de luptă menționate mai sus;
– invalizii de război, din copilărie și cei de gradul I și II;
– pensionarii – victime ale represiunilor politice.Totodată mărimea scutirii pentru persoanele întreținute constituie 2256 lei.

SFS oferă persoanelor fizice cetățeni posibilitatea depunerii declarației precompletate, care se bazează pe datele din sistemul informațional al fiscului cu referire la veniturile obținute și impozitul pe venit reținut. Declarația precompletată poate fi obținută la orice subdiviziune a Serviciului fiscal, la prezentarea buletinului de identitate.

Nu sunt supuse declarării veniturile obținute pe parcursul anului 2016 din care s-a efectuat reținerea finală, cum ar fi dividende, royalty, câștigurile de la jocurile de noroc etc.

Atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot prezenta declarațiile la oficiile fiscale teritoriale atât pe suport de hârtie, cât și în formă electronică.

Serviciul Fiscal de Stat anunță orarul orelor de muncă pentru depunerea declarațiilor de venit:

– 22 – 24 martie 2017 – de la ora 08.00 până la 19.00;
– 25 martie 2017 – sâmbăta – de la ora 8.00 până la 17.00;
– 26 martie 2017 – duminică – de la ora 8.00 până la 13.00;
– 29 – 30 aprilie 2017 – sâmbătă și duminică – de la ora 8.00 până la 17.00.

%d blogeri au apreciat: