CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL TELENEȘTI

În conformitate cu Dispoziția Președintelui raionului Telenești, nr. 58 din 15 mai 2017, se convoacă Consiliul raional în ședință ordinară, la data de 25 mai 2017, ora 10.00. Ședința va avea loc în sala mică de ședințe a Consiliului raional (etajul III). Pentru ședința menționată, se propune următoarea ordine de zi (Proiectele de decizie actualizate, inclusiv cele incluse suplimentar  pe ordinea de zi, pot fi vizualizate aici):

 

 1. Cu privire la organizarea  odihnei şi  întremării copiilor şi adolescenţilor  în sezonul estival 2017
 2. Raportor: Ioxa Eugenia – Șef, Direcția Generală Educație Telenești
 3.        2. Cu privire la reorganizarea Gimnaziilor din localităţile Zgărdeşti, Cîşla şi Ordăşei

  Raportor: Eugenia  Ioxa – Șef Direcția Generală Educație

 4.          3. Cu privire la instituirea și aprobarea Regulamentului Consiliului Consultativ al Direcției Generale Educație

  Raportor: Ioxa Eugenia – Șef, Direcția Generală Educație Telenești

     

 5.     4. Cu privire la acceptarea în proprietate a două microbuze școlare transmise de către Ministerul EducațieiRaportor: Ioxa Eugenia – Șef, Direcția Generală Educație Telenești

     

 6.    5. Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare  pentru remunerarea cadrelor didactice în primii trei ani de activitate pedagogică, care beneficiază de  reducerea la 75% a normei didacticeRaportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

  Coraportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

     

 7.    6. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru organizarea întrunirilor intercomunitare dintre grupurile de copii din raionul Teleneşti şi copii  din  Powiat-ul Sandomierz, Polonia, în vara 2017.Raportor: Eugenia  Ioxa – șef Direcția Generală Educație

         

 8. 7. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din fondul rutier pentru întreţinerea drumurilor locale de interes raional în anul 2017.Raportor: Iacob Stegărescu – şef Secţia Construcţii Gospodărie Comunală şi Drumuri;

  Coraportor: Ludmila Darii – şef Direcţia Finanţe.

       

 9.   8. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a UAT raionul Telenești destinate drumurile publice locale  (de interes raional) amplasate în hotarele administrativ – teritoriale  ale comunei Suhuluceni și a proiectelor de formare a acestoraRaportor: Eșanu Vasile – Șef, Serviciul relații funciare și cadastru

     

 10.     9. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de control al cancerului pentru anii 2017 – 2025Raportor: Alexei Bivol – Director, IMSP Spitalul raional Telenești

       

 11.    10. Cu privire la avizarea Regulamentului de activitate al IMSP Spitalul raional Telenești și aprobarea  Consiliul Administrativ al InstituţieiRaportor: Alexei Bivol – Director, IMSP Spitalul raional Telenești

         

 12.   11. Cu privire la avizarea Regulamentelor de activitate a IMSP Centrele de Sănătate din raionul Telenești și  aprobarea Consiliilor Administrative a acestoraRaportor: Aliona Nastas – şef al IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti

         

 13.   12. Cu privire la raportul de activitate al Întreprinderii Municipale  ”Centrul Stomatologic Raional Telenești” (pentru perioada noiembrie 2013-2016)          Raportor: Elena Cimpoi – Directorul IM ”Centrul Stomatologic Raional Telenești”

           

 14.  13. Cu privire la rectificarea bugetului  raional pentru anul 2017Raportor: Ludmila Darii – Șef, Direcția Finanțe

         

 15.   14. Cu privire la acceptarea în proprietatea Consiliului raional Teleneşti a bunului imobil pentru amplasarea Oficiului de Sănătate din s. NegureniRaportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

           

 16.   15. Cu privire la acceptul primirii în gestiunea Consiliului raional Telenești a unor sectoare de drum amplasate în com. SuhuluceniRaportor: Valeriu Lazarenco – specialist principal în probleme juridice din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului
%d blogeri au apreciat: