GALA OLIMPICILOR 2017

Direcţia Generală Educaţie Teleneşti  în parteneriat cu instituţiile preuniversitare din raion  şi  Consiliul Raional Teleneşti  au organizat şi desfăşurat în data de 28 mai 2017, la Casa de Cultură din Telenești, Gala de premiere a olimpicilor, ediţia a II-a.

Acest eveniment a avut  drept scop celebrarea elevilor talentaţi şi perseverenţi care au obținut performanţe remarcabile la olimpiadele şcolare la etapa raională și republicană.

Olimpiadele şcolare sunt competiţiile în cadrul cărora elevii perseverează obţinând formula succesului şi a înţelepciunii prin dăruire de sine, muncă, competenţe şi mult  curaj, iar olimpicii sunt adevărate motive de mândrie pentru întreaga comunitate, deoarece  aduc exodul unei noi înălţimi ştiinţifice.

Participarea  la Olimpiadele şcolare constituie o inedită confruntare a tinerelor elite, împătimite de forţa cunoaşterii, prin care olimpicii cutezători îşi descoperă  și  redescoperă talentul.

La eveniment au fost premiaţi elevii care au demonstrat excelenţa cu diplome de gradul I şi medalii pentru performanţele obţinute la disciplinele şcolare – 44 de elevi, cu diplome de gradul II şi medalii s-au învrednicit 50 de elevi, diplome de gradul III-76 de elevi, diplome de menţiune – 66 de elevi din 27 instituţii preuniversitare din raion. 

Pentru elevii care au obţinut diplome de gradul I, în semn de apreciere şi recunoştinţă, DGE Teleneşti şi Consiliul Raional vor organiza o excursie în vacanţa de vară în or. Soroca.

Șeful OLSDÎ Telenești, d-na Eugenia Ioxa, secretarul CR Telenești, dl. Sergiu Lazăr şi  alte persoane oficiale au felicitat elevii, profesorii, oaspeții, au exprimat gratitudine președintelui raionului Telenești, doamnei Diana Manoli  pentru parteneriat tenace, primarului orașului Telenești, dl Lelic Vadim, șefului Secției Cultură, dl Casian Pavel pentru spațiul oferit.

Oaspeţii de onoare a evenimentului au fost  reprezentanţii lotului olimpic din raionul Orhei, însoţit de către şeful DGE Orhei, dna Silvia Mustovici.

Olimpicii din ambele raioane au avut oportunitatea  să  se cunoască pentru a împărtăşi şi trăi aceleaşi sentimente de mândrie şi satisfacţie sufletească în cadrul evenimentelor organizate pentru a celebra succesul.

Finalul activităţii a  culminat cu  înmânarea  focului înţelepciunii celui mai cutezător olimpic din anul 2017- Nicoleta Arnăut, eleva clasei a XI-a din Liceul Teoretic ”L. Blaga” Telenești, care a obținut rezultate remarcabile la olimpiadele republicane la disciplinele şcolare: Limba franceză (locul III) şi biologie( locul II) şi alte 4 diplome de locul întâi  la nivel raional.

 

Din numele Direcţiei Generale Educaţie, Vă dorim să perseveraţi continuu, pentru a cuceri noi culmi ale succesului!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele  olimpiadei republicane-2017

Nr. Disciplina  Numele, prenumele elevului Clasa Instituţia Clasament
1.        Matematica Darii Olga XII L.T.”L.Blaga” Teleneşti Menţiune
2.        Biologia Arnăut Nicoleta XI L.T.”L.Blaga” Teleneşti II
3.        Fizică Manoli Oxana IX Gimnaziul ”M.Eminescu” Teleneşti Menţiune
4.        Geografie Pocitarenco Cristian IX Gimnaziul „M.Eminescu” Teleneşti Menţiune
5.        Geografie Moisei Valentina X L.T.”L.Blaga” Teleneşti III
6.         Limba franceză Juncu Petru XI L.T.”A.Păunescu” Căzăneşti II
7.        Limba franceză Arnăut Nicoleta XI L.T..”L.Blaga” Teleneşti III
8.        Istoria românilor şi universală Şoltoian Doina IX IP Gimnaziul Ineşti Menţiune
9.        Educaţia fizică

(probă sportivă)

Maga Diana XII L.T.”L.Blaga” Teleneşti I

 

 

Rezultatele la olimpiada raională

LOCUL I

Nr/ord Nume, prenume Clasa Instituția Disciplina
1. Sîrbu  Corina  IX-a Gimn. Brînzenii  Vechi Limba și literatura română
2. Cornovanu  Cristina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
3. Arnăut  Nicoleta XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
4. Zelionchin  Crstina XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
5. Vrăjitoru  Iuliana IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești limba  engleză
6. Costiș  Efrosenia X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba  engleză
7. Dima  Păunița XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba  engleză
8. Salajan  Marina XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba  engleză
9. Agrici  Mihai IX-a Gimn. ”D.Cantemir” Mîndrești Limba  franceză
10. Arnăut  Nicoleta XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba  franceză
11. Juncu  Petru XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba  franceză
12. Sofroni  Mihail XII-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba  franceză
13. Stratan  Valeria XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba  franceză
14. Nemțelea  Vasilisa IX-a Gimn. ”P.Bechet” Vadul -Leca Limba rusă
15. Șoltoian  Doina IX-a Gimn. Inești Istoria  românilor și universală
16 Racheru  Valentina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
17. Salajan  Marina XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
18. Pocitarenco  Cristian IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești Geografia
19. Moisei   Velentina   X-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
20. Juncu  Petru XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Geografia
21. Zelionchin  Cristina XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
22. Dînga  Cătălin IX-a Gimn. ”D.Cantemir” Mîndrești Biologie
23. Juncu  Andreea X-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologie
24. Arnăut  Nicoleta XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologie
25 Stratan  Valeria XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologie
26.. Rotari  Ana-Maria IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești Chimia
27. Babici  Vladimir X-a LT ”L.Blaga”Telenești Chimia
28. Arnăut  Nicolea XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Chimia
29. Iurcu  Lucian XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Chimia
30. Agrici Mihai IX-a  Gimn. ”D.Cantemir” Mîndrești Matematica 
31. Juncu  Andreea X-a LT ”L.Blaga”Telenești Matematica 
32. Arnăut  Nicoleta XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Matematica 
33. Darii   Olga XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Matematica 
34. Manoli   Oxana IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești Fizica
35. Juncu  Andreea X-a LT ”L.Blaga”Telenești Fizica
36. Macari  Tudor XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Fizica
37. Iurcu  Lucian XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Fizica
38. Popovici  Grigore IX-a LT ”V.Anestiade” Sărăteni Informatica
39. Munteanu  Mihaela X-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
40. Stan  Victor XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
41. Furtună  Olivia VII-a Gimn. Bănești Educația  plastică
42. Gafton  Elena VII-a Gimn. Ciulucani Educația  plastică
43. Cotorobai  Ana-Maria VII-a Gimn. Inești Educația  plastică
44. Rotari  Ana-Maria IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești Științe
45. Maga  Diana cl XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Educația  fizică
46. Rusu  Tatiana Cl VI-a Gimn. Țînțăreni  

 

Locul II

Nume, prenume Clasa Instituția Disciplina
Vrăjitoru  Iuliana IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești Limba și literatura română
Macari  Adriana X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
Moisei Valentina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
Bunduchi Cătălina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
Bunescu  Cătălina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
Andronic Cristian XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
Pușcaș  Natalia XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
Popescu  Victor IX-a Gimn. ”N.Popa”Verejeni Limba engleză
Rachieru  Valentina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba engleză
Corciu  Nicoleta XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba engleză
Stan Victor XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba engleză
Rachieru Ana XII-a LT ”V.Anestiade” Sărăteni Limba engleză
Trofim Marieta IX-a Gimn. ”T.Brădescu”Chiștelnița Limba franceză
Coșneanu  Andreea IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești Limba franceză
Cornovanu Cristina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
Cernica  Iana X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba franceză
Macari  Ion XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
Bunescu Cătălina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
Ciurcă  Eugenia XII-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba franceză
Popa  Victorina IX-a Gimn. ”D.Cantemir” Mîndrești Limba rusă
Dorofei  Adela IX-a Gimn.Căzănești Limba rusă
Coșneanu  Andreea IX-a Gimn. ”M.Eminescu”Telenești Istoria  românilor și universală
Macari  Alexandra XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Istoria  românilor și universală
Iurcu  Lucian XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
Derin Alexandru X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Istoria  românilor și universală
Cerescu  Dumitrița IX-a Gimn. ”T.Brădescu”Chiștelnița Geografia
Sofronescu  Maria X-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
Macari  Ion XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
Rotari  Viorel XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
Corman Iulian IX-a Gimn. ”M.Eminescu”,Telenești biologie
Babici Vladimir X-a LT ”L.Blaga”Telenești biologie
Darii Olga XII-a LT ”L.Blaga”Telenești biologie
Garaz  Jana IX-a Gimn. Brțnzenii Vechi chimie
Bulmaga Mihail X-a LT ”L.Blaga”Telenești chimie
Macari  Tudor XI-a LT ”L.Blaga”Telenești chimie
Darii  Olga XII-a LT ”L.Blaga”Telenești chimie
Cebotari  Cristian VII-a Gimn. Bănești matematică
Stratan  Valeria XII-a LT ”L.Blaga”Telenești matematică
Agrici Mihai IX-a LT ”L.Blaga”Telenești fizica
Macari  Ion XI-a LT ”L.Blaga”Telenești fizică
 Darii  Olga                                XII-a LT ”L.Blaga”Telenești fizica
Eșanu  Tudor X-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
Vizitiu  Daniela XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
Eșanu  Dan IX-a Gimn. ”D.Cantemir” Mîndrești Informatica
Cordineanu  Nicoleta IX-a Gimn.”V.Cordineanu”Chițcani Informatica
Cotorobai  Ion VII-a Gimn. Ratuș Educația plastică
Porcireanu Milena VII-a LT ”V.Anestiade”Sărăteni Educația plastică
Latu  Elizaveta VII-a Gimn. ”M.Eminescu”,Telenești Educația plastică
Ciobanu  Mihaela IX-a L/T ”V.Anestiade” Sărăteni Informatica
Druță  Cornelia IX-a Gimn. Inești Științe
       

 

Locul III

Nr/ord Nume, prenume Clasa Instituția Disciplina
1.        Boldescu Mihaela IX-a Gimn. ”N.Popa” Verejeni Limba și literatura română
2.        Dînga Cătălin IX-a Gimn.”D.Cantemir”Mîndrești Limba și literatura română
3.        Stratulat  Ionela IX-a Gimn. ”T.Brădescu”Chiștelnița Limba și literatura română
4.        Munteanu Ana-Maria IX-a Gimn.”V.Cordineanu”Chișcani Limba și literatura română
5.        Axenti  Corina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
6.        Litvinenco  Al-dra X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
7.        Tanachi  Alina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
8.        Vrabie  Ana XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba și literatura română
9.        Melinschi  Mihaela XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba și literatura română
10.    Macari  Alexandra XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba și literatura română
11.    Moisencu Maria XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
12.    Eșanu  Olga XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
13.    Ciurcă  Eugenia XII-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba și literatura română
14.    Macari  Vasile IX-a Gimn. Cîșla Limba rusă
15.    Biriuc Daniela IX-a Gimn. V.Cordineanu, Chițcani Limba rusă
16.    Zelencu  Iuliana IX-a Gimn. Crăsnășeni Limba franceză
17.    Boldescu Mihaela IX-a Gimn. ”N.Popa” Verejeni Limba franceză
18.    Țurea  Parascovia IX-a Gimn. Inești Limba franceză
19.    Axenti Corina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
20.    Juncu  Andreea X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
21.    Bulmaga Mihaela X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
22.    Climentovschi

Dumitrița

X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
23.    Macari  Tudor XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
24.    Iliescu Ana-Maria XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
25.    Eșanu  Olga XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
26.    Darii Olga XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
27.    Talpă Cătălina XII-a LT ”V.Anestiade”Sărăteni Limba franceză
28.    Popescu  Veniamin XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba engleză
29.    Roșca  Constantin XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba engleză
30.    Dînga  Cătălin IX-a Gimn.”D.Cantemir”Mîndrești Istoria  românilor și universală
31.    Andronic Cristian XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
32.    Bunescu Cătălina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
33.    Moisei Valentina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
34.    Stroici  Tatiana IX-a Gimn. Bănești Geografia
35.    Hvostenco Nadejda IX-a Gimn. Căzănești Geografia
36.    Vîrlan Vasile X-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
37.    Ciobanu  Regina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
38.    Agrici  Dumitru XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
39.    Sofroni  Mihail XII-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Geografia
40.    Vazniuc Sergiu IX-a Gimn. Tîrșiței Chimia
41.    Moraru  Axenia IX-a Gimn. Inești Chimia
42.    Cernica Iana X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Chimia
43.    Savin  Antonina IX-a Gimn. Văsieni Biologia
44.    Paevschi Ana X-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologia
45.    Eșanu  Tudor X-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologia
46.    Năduh  Corina X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Biologia
47.    Cebotari  Victor XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologia
48.    Munteanu Dumitru XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologia
49.    Eșanu  Olga XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologia
50.    Iurcu  Lucian XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologia
51.    Tănăsescu  Ecaterina VII-a Gimn. ”P.Bechet”Vadul-Leca Matematica
52.    Stratan  Lia VIII-a Gimn. Țînțăreni Matematica
53.    Stroici  Tatiana IX-a Gimn. Bănești Matematica
54.    Vîrlan  Vasile X-a LT ”L.Blaga”Telenești Matematica
55.    Iurcu  Lucian XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Matematica
56.    Anghel Vlad IX-a Gimn. ”P.Bechet”Vadul-Leca Fizica
57.    Babici  Vladimir X-a LT ”L.Blaga”Telenești Fizica
58.    Vîrlan  Vasile X-a LT ”L.Blaga”Telenești Fizica
59.    Agrici  Dumitru XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Fizica
60.    Sofroni Mihail XII-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Fizica
61.    Malcoci  Ion IX-a Gimn. ”I.Bînzari”Hirișeni Informatica
62.    Cotorobai Iurii IX-a Gimn. Ratuș Informatica
63.    Reaboi  Victor IX-a Gimn. Bănești Informatica
64.    Dvorețchi  Victor XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Informatica
65.    Balmuș  Mihaela XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
66.    Bulmaga  Mihaela X-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
67.    Vlas  Nicoleta XII-a LT ”Vanestiade”Sărăteni Informatica
68.    Stratan  Valeria XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
69.    Dodi  Stanislav VII-a Gimn. Suhuluceni Educația plastică
70.    Spancioc  Constantin VII-a Gimn”E.Romanescu”Leușeni Educația plastică
71.    Dochițan Maxim VII-a Gimn. Budăi Educația plastică
72.    Caprian Nicolae VII-a Gimn”M.Eminescu”Telenești Educația plastică
73.    Hangan  Elena VII-a Gimn. Mihalașa Educația plastică
74.    Golban Valia-Nicoleta VII-a Gimn.”N.Popa” Verejeni Educația plastică
75.    Dodi  Stanislav VII-a Gimn.Suhuluceni Educația  plastică
76.    Bogonosu  Andrei VIII-a Gimn.”D.Cantemir”Mîndrești Științe
77.    Garaz  Jana IX-a Gimn. Brînzenii  Vechi Științe

 

MENTIUNE

Nr/ord Nume, prenume Clasa Instituția Disciplina
1.        Pascari  Maria IX-a Gimn.Băneștii  Vechi Limba și literatura română
2.        Moraru  Cezara IX-a LT ”V.Anestiade”Sărăteni Limba și literatura română
3.        Zara  Irina IX-a Gimn. Budăi Limba și literatura română
4.        Lașcu  Alexandrina IX-a Gimn. ”N.Holban”Scorțeni Limba și literatura română
5.        Bargan Maria IX-a Gimn. Băneștii Noi Limba și literatura română
6.        Stratulat Valentina X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Limba și literatura română
7.        Rachieru Valentina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba și literatura română
8.        Rachieru  Ana XII-a LT ”V.Anestiade” Sărăteni Limba și literatura română
9.        Soltoian  Doina IX-a Gimn. Inești Limba rusă
10.    Gorea  Claudia IX-a Gimn.”N.Popa” Verejeni Limba rusă
11.    Beșliu  Cătălina IX-a Gimn. Brînzenii Vechi Limba rusă
12.    Stroici  Tatiana IX-a Gimn.Bănești Limba rusă
13.    Zgîrvaci  Marina IX-a Gimn. ”N.Holban”Scorțeni Limba rusă
14.    Cazacliu Tamara IX-a Gimn. ”I.Bînzani”Hirișeni Limba franceză
15.    Hvostenco Nadejda IX-a Gimn. Căzănești Limba franceză
16.    Rotaru  Mihaela IX-a Gimn. ”A.Moraru”Pistruieni Limba franceză
17.    Varzari  Mariana IX-a Gimn. ”N.Holban”Scorțeni Limba franceză
18.    Tanache Alina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
19.    Macari  Adriana X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
20.    Munteanu Dumitru XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
21.    Zelionchin Cristina XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
22.    Moiseencu Maria XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
23.    Tetelea  Zinaida XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba franceză
24.    Țurcan Alina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba engleză
25.    Siminel Sergiu X-a LT ”L.Blaga”Telenești Limba engleză
26.    Sîrbu  Corina IX-a Gimn. Brînzenii Vechi Istoria  românilor și universală
27.    Sofronescu  Maria X-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
28.    Tanachi  Alina X-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
29.    Ciobanu  Regina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Istoria  românilor și universală
30.    Ostrovari  Grigore XII-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Istoria  românilor și universală
31.    Slutu Alexandra IX-a Gimn. Văsieni Geografia
32.    Țapu  Olesea IX-a Gimn. Inești Geografia
33.    Gafton Ana IX-a Gimn. Ciulucani Geografia
34.    Bunescu  Cătălina XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
35.    Stan  Victor XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
36.    Roșca  Constantin XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Geografia
37.    Prepeliță  Tamara XII-a LT ”V.Anestiade”Sărăteni Geografia
38.    Rotaru  Mihaela IX-a Gimn.”A.Moraru”Pistruieni Chimia
39.    Stroici Tatiana IX-a Gimn. Bănești Chimia
40.    Juncu  Andreea X-a LT ”L.Blaga”Telenești Chimia
41.    Țurea Parascovia IX-a Gimn. Inești Biologia
42.    Tîrsînă  Luminița X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Biologia
43.    Huzunu  Cristina X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Biologia
44.    Scurtu  Constantin X-a LT ”L.Blaga”Telenești Biologia
45.    Baciu  Viorel XI-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Biologia
46.    Cecan  Alexandru VIII-a Gimn. Brînzenii Vechi Matematica
47.    Vrăjitoru  Iuliana IX-a Gimn.M.Eminescu”Telenești Matematica
48.    Matcovschi Nicoleta X-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Matematica
49.    Tetelea Zinaida XII-a LT ”L.Blaga”Telenești Matematica
50.    Stroici  Tatiana IX-a Gimn. Bănești Fizică
51.    Țurea  Elena XI-a LT ”L.Blaga”Telenești Fizică
52.    Iapără  Oleg IX-a Gimn. Verejeni Informatica
53.    Paevschi Ana X-a LT ”L.Blaga”Telenești Informatica
54.    Istrati  Doina XII-a LT ”A.Păunescu”Căzănești Informatica
55.    Rachieru  Ana XII-a LT ”V.Anestiade”Sărăteni Informatica
56.    Negruță  Maria VII-a Gimn. ”I.Bînzari” Hirișeni Educația plastică
57.    Ghițiu Mihaela VII-a Gimn. Cășla Educația plastică
58.    Dvorețchi  Elena VII-a Gimn. ”P.Bechet”Vadul-Leca Educația plastică
59.    Țarelea  Ion VII-a Gimn.”D.Cantemir” Mîndrești Educația plastică
60.    Gîrlea  Diana VII-a Gimn.”N.Holban” Scorțeni Educația plastică
61.    Prescureanu  Ana VII-a Gim.”T.Brădescu”Chiștelnița Educația plastică
62.    Mardari  Renata VIII-a Gimn.M.Eminescu”Telenești Științe
63.    Dînga  Cătălin IX-a Gimn.”D.Cantemir” Mîndrești Științe
64.    Hvostenco  Nadejda IX-a Gimn. Căzănești Științe
65.    Prosechin Nicoleta VII-a Gimn. Căzănești Științe
66.    Șchiopu  Radu VIII-a Gimn.M.Eminescu”Telenești Științe
%d blogeri au apreciat: