Electrocutare din neglijenţă şi imprudenţă

 

La data de 14.04.2017  în s. Tătărăuca Veche, r-ul Soroca în gospodăria cet. Coteţ Valeriu a avut loc un caz de electrocutare cu fiul Coteţ Ion, anul naşterii 1996, neangajat în câmpul muncii, soldat cu decesul accidentatului.  

                           Circumstanţele accidentului:

În ziua nominalizată feciorul Coteţ Ion a decis să asambleze după rebobinarea motorului electric pompa de apă monofazată tip БЦ-1,1. Nefixând în corpul pompei cu șuruburi capacul de protecție și condensatorul de pornire, a agăţat  pompa cu o sârmă de carcasa de lemn a serei din gospodărie.

La conectarea pompei la rețeaua electrică, de la vibrația ei, contactele neizolate (deschise sub tensiune) ale condensatorului s-au atins  de corpul pompei pe care accidentatul o ținea cu mâinile, de pe urma căruia accidentatul a fost electrocutat mortal. S-a încercat să-i acorde primul ajutor până la sosirea Serviciului medical de urgență, dar fără succes. În momentul electrocutării încălţămintea accidentatului şi solul sub picioarele lui erau umede.

Cauzele accidentului:

        –  utilizarea  pompei electrice de apă în sere, fără legarea la conductorul de protecţie „PE”  și fără dispozitiv de protecție la curent diferenţial rezidual (DDR/УЗO), contra curenţilor de defect (scurgere);

– intervenția neautorizată la pompa electrică de apă pentru asamblarea (reparația) ei, care este utilaj electric ce prezintă pericol sporit de electrocutare pentru oameni, iar reparația lor trebuie să fie efectuată de personal instruit și autorizat în domeniu;

– lipsa cunoştinţelor elementare despre pericolul ce-l prezintă acțiunea curentului electric şi nerespectarea de către proprietarul casei a regulilor securităţii electrice la utilizarea pompei electrice de apă.

               Stimaţi consumatori de energie electrică!!! Inspecţia Energetică de Stat sector Teleneşti vă îndeamnă să respectaţi strict regulile securităţii electrice şi ve-ţi evita asemenea cazuri de electrocutări. Se recomandă de completat instalaţia electrică din posesie cu aparate de protecţie diferenţială (de tipУЗO), drept una din cea mai bună protecţie contra prevenirii electrocutărilor şi incendiilor.

 

Inspector energetic IET Orhei sector Telenești                                        A. Barilov.

%d blogeri au apreciat: