NOILE MODIFICĂRI LA LEGEA PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

1. De la 1 iulie creşte vîrsta de pensionare şi se majoreză stagiul complet de cotizare

Începînd cu 1 iulie 2017 vîrsta de  pensionare se majorează treptat pentru femei  cu 6 luni pe an pînă va constitui  63 de ani către anul 2028 şi pentru bărbaţi cu 4 luni pînă va constitui 63 de ani către anul 2019.

Respectiv  începînd cu 1 iulie 2019 , se stabileşte vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbaţi şi începînd cu 1 iulie 2028, virsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei.

De la 1 iulie 2017 , pentru femeile care au crescut şi au educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai multi copii de asemenea se majorează treptat vîrsta de pensionare cu 6 luni pe an  pînă va constitui  60 de ani către anul 2028.

Totodată se stabileşte stagiul complet de cotizare  de 34 de ani pentru bărbaţi  începînd cu 1 iulie 2018, iar pentru femei începînd cu 1 iulie 2024.

Astfel începînd cu 1 iulie 2017 se majorează treptat stagiul complet de cotizare cu 6 luni pe an pînă va constitui 34 de ani în anul 2018 pentru bărbaţi  şi în anul 2024 – 34 de ani pentru femei.

 

 

2. Indexarea anuală a pensiei

            Prin Hotărârea de Guvern nr. 154 din 15.03.17 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat,  pentru realizarea articolului 12 din Legea 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, este stabilit cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă în valoare de 961 lei, ceea ce reprezintă echivalentul cuantumului venitului lunar minim garantat.

            Totodată, cuantumul pensiei minime de dezabilitate reprezintă: în cazul unei dezabilități severe – 720,75 lei;  în cazul unei dezabilități accentuate – 672,70 lei; în cazul unei dezabilități medii – 480,50 lei.  În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferenţa dintre aceste cuantumuri, inclusiv indexate, se acoperă din mijloacele bugetului de stat.

            De la 1 aprilie, curent, pensiile au fost indexate cu 6,8%. Potrivit Legii 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.   

            Această indexare este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii:

– toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii;

– pensiile pentru vechime în muncă, stabilite conform Legii nr. 437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova şi Hotărârii Guvernului nr. 865 din 29 decembrie 1992 „Cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţământului şi ocrotirii sănătăţii”, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;

– pensiile funcţionarilor publici, stabilite în temeiul Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995;

– pensiile colaboratorilor vamali, stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000;

– pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl;

– compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl – de la 1 aprilie 2017 se stabileşte în cuantum indexat;

– pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993.

            De la 1 aprilie 2017, pensiile minime, stabilite în temeiul Legii nr. 1544-XII din 23 iunie 1993, se determină în cuantum indexat.

 

Casa Teritorială de Asigurări Sociale  Teleneşti

%d blogeri au apreciat: