VIZITA DE LUCRU A REPREZENTANȚILOR AGENȚIEI RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU în r. TELENEȘTI

Pe  data de 18 iulie 2017, conform graficului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului, aprobat de către Prim – ministrul R. Moldova, a avut loc vizita de lucru și audiență a cetățenilor în r. Telenești a reprezentanților Agenției Relații Funciare și Cadastru din R. Moldova (în continuare ARFC) și anume:

Dl Ștefan Crigan – Director adjunct al ARFC

Dl Alexei Negrescu – Șef Direcție cadastru și evaluarea bunurilor

Dl Leonid Pascari – Șef Direcție relații funciare și protecție solului

În cadrul ședinței de lucru, la care au participat administrația raionului, reprezentanți ai Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Primari, secretari ai Consiliilor locale, dar și ingineri cadastrali din localitățile raionului, Dl Crigan s-a referit la activitatea desfășurată de către Agenția pe care-o reprezintă, precum și la obiectivele trasate de aceasta pentru următorii ani. Totodată, în cadrul discuțiilor au fost abordate cele mai stringente probleme cu care se confruntă localitățile raionului, la capitolul înregistrării masive a bunurilor și elaborarea planurilor urbanistice generale a localităților.

Totodată, în cadrul ședinței de lucru, reprezentanții ARFC au avut un dialog cu participanții la ședință, încercând a oferi cât mai multe răspunsuri la întrebările adresate.

După finisarea lucrărilor ședinței, a fost organizată audiența cetățenilor.

%d blogeri au apreciat: