CONFERINȚA CADRELOR DIDACTICE DIN r. TELENEȘTI

Pe 24 august 2017, în sala mare de ședințe a Coniliului raional a avut loc Conferința cadrelor didactice din raionul Telenești. La acest eveniment au participat Administrația raionului, reprezentații Ministerului Educației, manageri ai instituțiilor de învățământ, profesori etc. Mai jos, Vă redăm cîteva momente de la respectivul eveniment, relatate de către Dna Maria Vleju – Șef adjunct al Direcției Generale Educație Telenești:

„Idei (bune de pus în acțiune) care au răsunat de la tribuna Conferinței cadrelor didactice din raionul Telenești:

ÎN CONTEXTUL SĂRBĂTORILOR NAȚIONALE (Ziua Independenței, Sărbătoarea limbii române):
Dl Sîrbu Dumitru, director al gimnaziului din Inești, profesor de istorie (mândru de performanțele discipolei sale, Doina Șoltoianu, menționată pentru prestație înaltă la Olimpiada Republicană de istorie a românilor și universală) i-a îndemnat pe participanții la Forul pedagogilor să promoveze valorile naționale, să-și păstreze verticalitatea și să fie mândri de identitatea românească.
Doamna Postolache Veronica, director adjunct în Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Telenești (mândră și domnia sa de prestația discipolilor care au obținut Premiul Mare la un prestigios Concurs republican pentru elevi ”Limba noastră-i o comoară”) a transmis participanților la Conferință, dar și reprezentantului MECC, prezent la eveniment, următorul mesaj: doar un profesor de VALOARE poate produce elevi de VALOARE, dar acești profesori trebuie să fie remunerați direct proporțional cu VALOAREA lor!
Doamna Olga Gherman, director al Centrului de Creație a elevilor din Telenești (cu o experiență impresionantă de profesor și manager) a trezit interesul publicului prin expunerea competentă a filosofiei instruirii și educației, în general, și a învățământului complementar, în particular.
Doamna Tcaciuc Rodica, managerul grădiniței de copii din Brânzenii Vechi, și-a exprimat încrederea că ministerul de resort se va ține de cuvânt și va oferi posibilitate instituțiilor de educație timpurie să treacă la un nou mod de finanțare, identic formulei aplicate în instituțiile preuniversitare, astfel oferindu-se posibilități de autonomie veritabilă a acestui tip de instituții educaționale.
Doamna Munteanu Aurica, directorul gimnaziului ”Pavel Bechet” din Vadul Leca, a prezentat câteva soluții relevante de participare a părinților, a APL în activitatea școlii: implicarea diasporei în activități de susținere a elevilor merituoși, cu rezultate înalte la învățătură, implicarea părinților în activitatea organelor de conducere a instituției educaționale.
Un impact pozitiv a avut participarea la adunarea principală a pedagogilor a partenerilor educaționali, reprezentați de conducerea raionului (Diana Manoli, președinte, Vasile Harghel, prim vicepreședinte, Ecaterina Furculiță, vicepreședinte), dar și de șeful DASPC, doamna Sîrbu Angela, șeful CSPT, doamna Hubencu Ana. Dintre ideile care au venit dinspre parteneri menționăm: 
– Pentru Consiliul Raional problemele educației, ale copiilor și ale profesorilor, au fost și vor rămâne o prioritate (specificăm cu această ocazie că 73% din bugetul raionului în anul de referință 
s-au acordat instituțiilor educaționale: organizarea transportului școlar, îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor etc.etc.). În același timp, Consiliul Raional speră la o implicare în plan profesional, educativ a profesorilor, managerilor școlari în preîntâmpinarea și excluderea cazurilor de violență, abuz, tentative de suicid, care se produc tot mai des în rândul copiilor și a adolescenților.
– Sănătatea, protecția vieții copiilor trebuie abordate complex,
într-o permanentă colaborare și implicare a tuturor factorilor de decizie.
În final, nu putem să nu menționăm îndemnul cuplului de pedagogi, invitați la Conferință cu ocazia deciziei de a se retrage din sistem, după ce au activat ÎN ACEEAȘI INSTITUȚIE – gimnaziul Văsieni – timp de 100 ani (luați împreună): domnii Vladimir și Lidia Cotruță.
De la tribuna Conferinței domniile lor s-au adresat specialiștilor tineri să fie fideli profesiei alese, tuturor participanților au transmis sentimente de optimism și încredere în succesul reformelor din educație, dar cu o condiție: fiecare dintre ei să creadă în idealurile și valorile educației, în cele general-umane și naționale și să le promoveze cu insistență și responsabilitate.
În aplauzele tuturor participanților la Conferință soții, pentru totdeauna PEDAGOGII, ÎNVĂȚĂTORII Vladimir și Lidia Cotruță
s-au retras la odihna binemeritată. 
Să ne fiți sănătoși, dragi colegi și îndrumători!
Un an școlar cu multă sănătate, cu satisfacții profesionale și cu salariul pe care îl meritați, dragi colegi!”

 

Galeria foto de la acest eveniment, pote fi accesată aici

%d blogeri au apreciat: