ANUNȚ PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF AL DIRECȚIEI GENERALE EDUCAȚIE TELENEȘTI

Având în vedere vacanța funcției de Șef al Direcției Generale Educație Telenești, în conformitate cu Decizia Consiliului raional Telenești nr. 5/11 din 25 august 2017, se anunță organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante conform prevederilor Hotărâri de Guvern nr.201 din 11 martie 2009.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Este aptă din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată:
 • Are studii superioare, cu pregătire în domeniul învăţământului;
 • Nu are antecedente penale şi nu a fost privat de dreptul de a ocupa  funcţii publice;
 • Posedă limba română şi a unei limbi (ruse) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.
 • Nu a atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

Cerinţe specifice :

 Studii: superioare universitare în domeniul pedagogic.

Experienţă profesională: minim 3 ani experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

– cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

– cunoaşterea managementului în domeniul Educației;

– operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

– cunoașterea limbii engleze are o prioritate.

Persoanele interesate să participe la concursul sus menționat urmează să prezinte următoarele acte:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. copia certificatului de calificare;
 6. certificatul medical;
 7. curiculum vitaie
 8. cazierul judiciar

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 11 septembrie 2017 ora 17:00

 

În legătură cu faptul că până pe data de 11 septembrie a fost depus doar un singur dosar, termenul de depunere a dosarelor se prelungește până pe data de 15 septembrie 2017 ora 17.00

 

telefon –  0258 2 20 50

e-mail – consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md

adresa poştală – or. Teleneşti, str. 31 august 9.

Persoana de contact: Specialist principal în probleme resurse umane Podolean Ana.

 

Mai multe detalii aferente funcției vacante:

Anunțul desfășurat pentru ocuparea funcției de Șef al Direcției Generale Educație Telenești

formularul de participare

%d blogeri au apreciat: