Doliu în medicina din Moldova: S-a stins din viață Zinaida Anestiadi

Consiliul raional Telenești  aduce un ultim omagiu personalității celei care a fost ZINAIDA ANESTIADI, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale , șefa Catedrei de endocrinologie, unde a activat mai mult de trei decenii, Om Emerit al Republicii Moldova, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”.

Ne exprimăm profundul regret față de dispariția acestei personalități marcante, care de-a lungul întregii sale activități s-a remarcat prin profesionalism si competentă.

Mitingul de doliu va avea loc vineri, 29 septembrie, începând cu ora 10:30, în Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” (str. N. Testemiţanu, 27).

Zinaida Anestiadi s-a născut la 1 septembrie 1938, în satul Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti. În 1952 absolvă cu menţiune Școala Medie din Orhei, iar peste trei ani susţine examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC). După absolvirea acesteia, în anul 1961, debutează în activitatea profesională în calitate de medic endocrinolog la Spitalul Clinic Republican. Datorită abilităților profesionale şi organizatorice, în 1964 reușeste să fondeze Secţia de endocrinologie, pe care o conduce până în anul 1977.

Concomitent își desfășoară activitatea de cercetare în calitate de doctorand la Catedra de fiziologie a omului și a animalelor din cadrul Universității de Stat din Moldova. Rezultatele ştiinţifice sunt reflectate în teza de doctor în ştiinţe medicale cu tema Tratamentul guşei difuze toxice cu iod radioactiv, pe care o susține cu succes în anul 1969. În 1981 susţine teza de doctor habilitat în științe medicale cu tema Diabetul zaharat şi vârsta – posibilităţile regresului şi remisiunii la stadiile iniţiale, fiind prima doctorandă din țara noastră care susține teza în marele Centru Specializat în Endocrinologie de la Institutul de Endocrinologie şi Metabolism din Kiev, Ucraina.

În anii 1972-2009, Zinaida Anestiadi îndeplineşte atribuţiile de endocrinolog principal al Ministerului Sănătății, funcție în care manifestă responsabilitate și implicare. În această perioadă, elaborează Programul naţional de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat „MoldDiab” şi Programul naţional de eradicare a maladiilor iododeficitare ale glandei tiroide în Republica Moldova.

Notorietatea profesorului Zinaida Anestiadi creşte odată cu fondarea Catedrei de endocrinologie în 1972, în cadrul ISMC, căreia i s-a dedicat cu trup și suflet până în anul 2009.

Exigentă și consecventă în acțiunile sale, Zinaida Anestiadi s-a dedicat activității didactice timp de 36 de ani. În această perioadă a împărtăşit din cunoștințele profunde și din vasta experienţă discipolilor, reușind astfel să creeze o şcoală naţională de endocrinologie, în a cărei componență se regăsesc medici şi savanţi talentaţi ce ne duc faima peste hotarele țării. A publicat peste 200 de lucrări ştiințifice şi ştiinţifico-didactice, inclusiv două manuale, dintre care unul în limba engleză, şi şapte invenţii.

În premieră, a elaborat un curriculum pentru specialitatea Endocrinologie, indicații metodice pentru lecțiile practice, cursuri în endocrinologie pentru studenții de la facultățile Medicină generală și Pediatrie. A participat la traducerea şi redactarea manualului Endocrinologie în limba română. Sub conducerea profesorului Zinaida Anestiadi au fost elaborate 25 de teze de doctor şi trei de doctor habilitat în ştiinţe medicale. Din anul 1993 este preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat  „Medicina Internă”, iar din 1997 – directorul Clinicii de endocrinologie.

Conștinetizând importanța dezvoltării profesionale continue, Zinaida Anestiadi a participat la numeroase congrese internaţionale din Bucureşti, Paris, Budapesta, Bruxelles, Istanbul, Ierusalim, Glasgow, unde a prezentat comunicări ştiinţifice în domeniul endocrinologiei şi a promovat imaginea Republicii Moldova.

Pe parcursul activității sale profesionale a fost promotorul standardelor internaționale în endocrinologie. Totodată, o importanță deosebită a acordat și activității sociale în calitate de preşedinte al Societății Medicilor Endocrinologi din Republica Moldova, membru al Asociaţiei Internaţionale a Endocrinologilor şi a Diabetologilor, membru al Academiei din New York, membru al colegiului de redacţie al revistelor ştiinţifice de profil. Pentru contribuția substanţială la pregătirea cadrelor ştiinţifice şi a celor didactice, la organizarea serviciului endocrinologic al Republicii Moldova, i s-a conferit titlul de Om Emerit al Republicii Moldova, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii”.

Cinstim cu toții memoria acestei personalități notorii şi exprimăm sincere condoleanţe familiei îndoliate.

 

Fie-i țărâna ușoară!

%d blogeri au apreciat: