CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL TELENEȘTI

În conformitate cu Dispoziția Președintelui raionului Telenești, nr. 12 din 19 februarie 2018, se convoacă Consiliul raional în ședință extraordinară, la data de 23 februarie 2018, ora 10.00. Ședința va avea loc în sala mică de ședințe a Consiliului raional (etajul III) și se propun spre examinare următoarele proiecte de decizie:

 

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament ,,Aproape de Tine” și costurile pentru întreținerea Centrului nominalizat, în anul curent

Raportor: Angela Sîrbu – șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei,

Coraportori: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

2. „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor unor servicii medico-sociale în anul 2018”

Raportor: Aliona Nastas – șef IMSP Centrul de Sănătate Telenești

    Coraportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

3. „Cu privire la stimularea tinerilor specialişti angajați în instituțiile de învățământ și cultură  din subordinea Consiliului raional ”

Raportor: Ecaterina Furculiță – Vicepreședintele raionului

Coraportori: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

Pavel Casian – șef Secția Cultură Tineret și Sport

 

4. „Cu privire la susţinerea financiară a tinerilor specialişti, angajaţi în unele instituţii publice din raion, pentru anul 2018”

Raportor: Ludmila Darii – șef Direcția Finanțe

 

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru educația incluzivă, (perioada ianuarie – august 2018)

Raportor: Alina Pascaru – șef Direcția Generală Educație

 

  1. Cu privire la alocarea unor mijloace financiare pentru achitarea indemnizaţilor și premiilor aleşilor locali

Raportor: Sergiu Lazăr – Secretarul Consiliului raional

%d blogeri au apreciat: