ZI DE DOLIU NAȚIONAL 69 DE ANI DE LA CEL DE-AL DOILEA VAL DE DEPORTĂRI DIN BASARABIA

Astăzi 06 iulie este zi de doliu naţional, Victimele deportărilor staliniste sunt comemorate în toate localitățile din țară, iar drapelele de stat au fost coborâte în bernă.

În cadrul operaţiunii denumită conspirativ „IUG”, care a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, la ora 2:00 peste 35 de mii de basarabeni au fost depotați în Siberia și în nordul Kazahstanului.  În acest număr nu sunt incluși cei împușcați pe loc fără judecată, printre aceștia aflându-se în special foști oficiali români care nu voiseră sau nu putuseră să se refugieze. În realitate, spun istoricii, numărul celor deportaţi ar fi mult mai mare, atunci a avut loc cel mai mare val de deportări din Basarabia.

În afară de aceștia, numeroși oameni au fost arestați de NKVD și au dispărut fără urmă. După retragera sovieticilor, aproximativ 1.000 de corpuri lipsite de viață au fost descoperite în diferite gropi comune improvizate în beciuri, curți interioare sau în fântâni părăsite din apropierea sediilor județene ale NKVD-ului. Numai în Chișinău au fost descoperite 450 de cadavre de preoți, studenți și elevi de liceu sau muncitori feroviari, șa. 

Deportările localnicilor s-au făcut pe motivul apartenenței la grupul „dușmanilor poporului” – intelectuali, militari, polițiști, foști politicieni, moșieri sau culac, ai celor cu atitudini antisovietice dovedite sau închipuite, etc. Perioadele maximă opresiune au fost 1940 – 1941, 1944 – 1950 și, într-o măsură mai redusă 1950 – 1956. Deportările au atins nu numai grupul etnic alromânilor, dar și pe cel al ucrainenilor, rușilor, găgăuzilor, bulgarilor sau evreilor.

Totodată menționăm că au existat trei valuri de deportări ale populației din Basarabia și Bucovina de Nord. Cu toate acestea, acțiuni de strămutare a basarabenilor și bucovinenilor au avut loc și între cele trei valuri.

Cu acest prilej Administrația raionului își exprimă regretul față de persoanele care au avut de suferit în urma deportărilor și represiunilor politice.

 

Beria, Beria,
Ai umplut Siberia
Nu cu hoţi, nu cu tălhari,
Cu moldoveni gospodari.

De la sapă, de la plug,
I-ai luat pe toţi buluc,
De la livezi, de la vii
I-ai adus în reci pustii.

I-ai adus cu mic, cu mare,
Să petreacă zile-amare,
Amare şi îngheţate,
De vii, de morţi blestemate.

Fi-ţi-ar Berie să-ţi fie,
Să n-ai scânduri de sicrie,
Să zdohneşti, ca un bandit,
De tot neamu-afurisit.

.. din folclorul basarabenilor deportaţi de regimul stalinist, dupa 28 iunie 1940

 

LISTA PERSOANELOR CONFORM DATELOR OFICIALE CARE AU AVUT DE SUFERIT ÎN URMA DEPORTĂRILOR STALINISTE DIN RAIONUL TELENEŞTI
or. TELENEŞTI
1. RAŞCOVSCHI Ester Ş. (n. 1909). Condamnată în 1939 la 3 ani de muncă silnică pentru trecerea
frontierei din România în U.R.S.S. În 1974 cauza a fost clasată.
2. GUZUN Fiodor I. Fost membru al Partidului Naţional-Creştin. Condamnat în 1940 la 8 ani
privaţiune de libertate. Internat într-un lagăr de muncă forţată.
3. DUHOVNÂI Moisei M. (n. 1899). Condamnat în 1941 la 5 ani de detenţie. Internat într-un lagăr
de muncă forţată. Cap de acuzare: comerciant.
4. FIŞER Şoma D. (n. 1900). Arestat în 1941. Internat în lagărul din Ivdel, reg. Sverdlovsk, unde
a decedat în acelaşi an. Motivul: mare comerciant. Reabilitat în 1990.
5. FIŞER Beta U. – soţia (n. 1907) 6. FIŞER Sabina – fiica (n. 1927) Deportate în 1941 în reg. Kazahstan.
7. FIŞER Basea – fiica (n. 1934) Reabilitate în 1990.
8. FIŞER Srul D. (n. 1902). Arestat în 1941. Condamnat la 5 ani de detenţie într-un lagăr de
corecţie prin muncă. Motivul: „element social periculos”. S-a stins din viaţă
în 1943.
9. FIŞER Bruha P. – soţia (n. 1902) Deportate în 1941 în reg. Kazahstan. 10. FIŞER Rahil – fiica (n. 1931)
11. FIŞER Sabina – fiica (n. 1938) Reabilitate în 1990.
12. FUX Moişa Haim Ş. (n. 1888). Arestat în 1941 ca „element social periculos”. A decedat în
Ivdellag în acelaşi an. Reabilitat în 1991.
13. FUX Ghitel Z. – soţia Deportaţi în 1941. 14. FUX Şulim M. – fiul (n. 1916)
15. FUX Iacob M. – fiul (n. 1922) Reabilitaţi în 1991.
16. MARIAMIS Froim B. (n. 1907). Comerciant. Posesor al unui magazin de manufactură.
17. MARIAMIS Hanţa M. – soţia (n. 1909) Supuşi represiunilor în 1941.
18. MARIAMIS Golda F. – fiica (n. 1936) Reabilitaţi în 1991.
19. NAVALENCO Alexandru (n. 1905)
20. NAVALENCO Vera M. (n. 1936) Deportaţi în 1941 în Ural.
21. NAVALENCO Anghelina A. (n. 1936) Reabilitaţi în 1991.
22. NAVALENCO Ludmila A. (n. 1940)
23. OIHMAN Srul M. (n. 1873)
24. OIHMAN Sura G. (n. 1887)
25. GLEIZER Ianchel I. (n. 1904) Deportaţi în 1941 în reg. Kâzâl Orda.
26. OIHMAN Sara B. (n. 1909) Reabilitaţi în 1991.
27. ŞAIFELD Iuzic I. (n. 1928)
28. ŞAIFELD Raşel I. (n. 1936)
29. PRESMAN Iţic A. (n. 1896). Arestat în 1941 şi internat într-un lagăr din reg. Sverdlovsk. A
decedat în acelaşi an. Cap de acuzare: comerciant. Reabilitat în 1990.
30. PRESMAN Riva G. – soţia (n. 1897)
31. PRESMAN Leib I. – fiul (n. 1921) Deportaţi în 1941 în reg. Kâzâl Orda. 32. PRESMAN Zelda I. – fiica (n. 1924)
33. PRESMAN Ruhlea I. – fiica (n. 1925) Reabilitaţi în 1990.
34. PRESMAN Şulima I. – fiica (n. 1929)
144 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
35. ROITŞTEIN Nisel B. (n. 1891). Comerciant. Arestat la 13 iunie 1941 şi internat în lagărul din
Ivdel, reg. Sverdlovsk. Reabilitat în 1990.
36. ROITŞTEIN Veiga S. – soţia (n. 1895) Deportaţi în 1941 în Kazahstan
37. ROITŞTEIN Bendic N. – fiul (n. 1923) ca membri ai familiei unui „mare
38. ROITŞTEIN Zaharia N. – fiul (n. 1931) comerciant”. Reabilitaţi în 1990.
39. BEŞLEAGA Ştefan I. (n. 1897). Condamnat în 1944 la 10 ani de muncă forţată.
40. OSOBA Mihail S. (n. 1913). Condamnat în 1945 la 15 ani de muncă silnică, fiind acuzat de
colaboraţionism.
41. ROŞCOVAN Constantin I. (n. 1881). Arestat în 1945 sub acuzaţia de colaboraţionism. Condamnat
la 10 ani de detenţie într-un lagăr de muncă forţată. Reabilitat în 1955.
42. VEREJAN Maria V. (n. 1919). Arestată în 1945 pe motiv că ar fi desfăşurat acţiuni contrarevoluţionare
împotriva puterii sovietice. Internată într-un lagăr din reg. Iaroslav.
Reabilitată în 1991.
43. BARCICOVSHI Vasilisa I. (n. 1928). Supusă represiunilor în 1946. Reabilitată în 1991.
44. CAŢMAN Lazăr S. (n. 1898). Comerciant. Membru al Partidului Naţional-Ţărănesc. Condamnat
în 1946 la 8 ani privaţiune de libertate. Internat într-un lagăr de muncă din
Kazahstan. Eliberat în 1956.
45. TARAN Ştefan A. (n. 1921) Condamnat în 1946 la 10 ani de muncă silnică.
46. TARAN Vasilisa A. – sora (n. 1927) Condamnată în 1946 la 7 ani de muncă silnică.
Reabilitaţi în 1992.
47. VEREJAN Vasile V. (n. 1901). Condamnat în 1946 la 10 ani de detenţie într-un lagăr de muncă
forţată. Cap de acuzare: colaboraţionism. Reabilitat în 1990.
48. BOTEZATU Mihail C. (n. 1904) Supuşi represiunilor în 1949.
49. BOTEZATU Alexandra V. – soţia (n. 1907) Motivul: familie de „chiaburi“.
50. CALIMUC Froim A. (n. 1897) Înscrişi în lista „comercianţilor“. 51. CALIMUC Bunţa N. – soţia (n. 1899)
52. CALIMUC Abram F. – fiul (n. 1928) Supuşi represiunilor în 1949.
53. FIHMAN Mendel S. (n. 1891)
54. FIHMAN Ghitlea G. – soţia (n. 1897) Supuşi represiunilor în 1949
55. FIHMAN Şmil M. – fiul (n. 1928) ca familie de „chiaburi“.
56. FIHMAN Niuma M. – fiul (n. 1933)
57. GAJION Fiodor M. (n. 1922) Deportaţi în 1949 în regiunea lacului Baikal.
58. GAJION Emilia V. – soţia (n. 1926) Cap de acuzare: membri ai familiei unui „na-
59. VEREJAN Maria S. – soacra (n. 1883) ţionalist”. Eliberaţi în 1956. Reabilitaţi în 1989.
60. OIHMAN Moişa S. (n. 1898)
61. OIHMAN Sima M. – soţia (n. 1902) Supuşi represiunilor în 1949.
62. OIHMAN Sara M. – fiica (n. 1930) Motivul: comercianţi.
63. OIHMAN Rahil M. – fiica (n. 1937)
64. OSOBA Parascovia I. (n. 1918) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureată
65. OSOBA Simion M. – fiul (n. 1941) ca membri ai familiei unui
66. OSOBA Elena M. – fiica (n. 1948) „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1989.
67. PICHER Buca P. (n. 1906). Condamnată în 1938 la 10 ani de detenţie într-un lagăr de muncă
silnică pentru agitaţie antisovietică. În 1949 a fost deportată în reg. Kustanai,
unde s-a aflat până în 1955.
68. PLOSC Aron B. (n. 1893) Înscrişi în lista „chiaburilor“. Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
69. PLOSC Haica F. – soţia (n. 1894) Bureat-Mongolă. Soţia a decedat în 1951 în deportare.
70. RADU Ilie V.
71. RADU Feodora A. – soţia (n. 1913) Deportaţi în 1949 72. RADU Apreli I. – fiul (n. 1937)
73. RADU Maria I. – fiica (n. 1939) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
74. RADU Ion I. – fiul (n. 1941)
75. ROŞCOVAN Domnica A. (n. 1887). Deportată în 1949 în R.A.S.S. Bureată, unde s-a aflat
până în 1955. Cap de acuzare: membru al familiei unui „colaboraţionist“.
Eliberată în 1955.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 145
76. SCALEŢCHI Ilie S. Condamnat din motive politice.
77. SCALEŢCHI Claudia F. – soţia Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
78. SCALEŢCHI Ludmila I. – fiica (n. 1932) Bureat-Mongolă din motive politice.
79. SCALEŢCHI Silvia I. – fiica (n. 1935) Reabilitaţi în 1990.
80. SEREDA Egor S. (n. 1892) Supuşi represiunilor în 1949 81. SEREDA Pelaghia I. – soţia (n. 1900)
82. SEREDA Olga E. – fiica (n. 1928) sub acuzaţia de colaboraţionism.
83. ŞVARŢMAN Ianchel M. (n. 1908) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
84. ŞVARŢMAN Iţel M. – soţia (n. 1905) Bureat-Mongolă, unde s-au aflat până
85. ŞVARŢMAN Mendel I. – fiul (n. 1935) în 1956. Cap de acuzare: comercianţi.
86. TARAN Alexei V. (n. 1890) Deportaţi în 1949
87. TARAN Ecaterina A. – soţia (n. 1890) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă
88. TARAN Iacob A. – fiul (n. 1932) din motive politice.
89. TARAN Efrem P. (n. 1908) Înscrişi în lista „colaboraţioniştilor“. 90. TARAN Anastasia E. – soţia (n. 1914)
91. TARAN Virginia E. – fiica (n. 1943) Supuşi represiunilor în 1949.
92. VEREJAN Maria I. (n. 1909) Deportaţi în 1949 în
93. VEREJAN Eufrosinia V. – fiica (n. 1932) R.A.S.S. Bureat-Mongolă ca membri
94. VEREJAN Andrei V. – fiul (n. 1935) ai familiei unui „colaboraţionist“.
95. VEREJAN Elisaveta V. – fiica (n. 1941) Reabilitaţi în 1991.
96. VOLDMAM Minaş G. (n. 1892) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
97. VOLDMAM Malca E. – soţia (n. 1910) Bureat-Mongolă. Motivul: familie
98. VOLDMAM Ghidal M. – fiul (n. 1936) de chiaburi. Reabilitaţi în 1991.
99. BOGDAN Eudochia C. (n. 1899)
100. BOGDAN Simion G. – fiul (n. 1918). Condamnat la 15 ani de muncă forţată sub acuzaţia de
colaboraţionism. Reabilitat în 1991.
101. BOGDAN Maria G. – fiica (n. 1927) Deportaţi în 1950 în R.A.S.S. Komi
102. BOGDAN Luca G. – fiul (n. 1928) ca membri ai familiei unui
103. BOGDAN Natalia G. – fiica (n. 1936) „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1991.
Victime ale represiunilor comuniste din anii ’40,
originare din or. Teleneşti
(Anul şi motivul nu au fost identificate)
1. BEIDER Haim-Mendel Aron D. (n. 1893)
2. BENDER Beniamin I. (n. 1909)
3. BERCOVICI Benţion B. (n. 1907)
4. BERMAN Ianchel A. (n. 1900)
5. BURMAN Boruh G. (n. 1891)
6. CEBAN Nicolae G. (n. 1913)
7. CLEPAŞ Petru F. (n. 1894)
8. DUMINA Anton F. (n. 1891)
9. FIHMAN Hoihe M. (n. 1894)
10. GALAGAN Ion M. (n. 1983)
11. GHERŢEN Liuzer O. (n. 1912)
12. GRINŞPUN Iosif Ş. (n. 1885)
13. MIMIŞENSCHI Aurum Ş. (n. 1899)
14. SAVIŢCHI Mihail A. (n. 1902)
1941 – 1950
146 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
com. BĂNEŞTI
1. BONDARCIUC Cozma F. (n. 1890)
2. BONDARCIUC Maria I. – soţia 3. BONDARCIUC Vladimir C. – fiul Supuşi represiunilor în 1941.
4. BONDARCIUC Olga C. – fiica Reabilitaţi în 1991.
5. BONDARCIUC Elena C. – fiica
6. CIUBOTARU Petru M. (n. 1892). Arestat în 1941. Condamnat la 5 ani de muncă silnică în
reg. Novosibirsk. Reabilitat în 1990.
7. GÂSCA Dumitru P. (n. 1887). Condamnat în 1941 la 8 ani privaţiune de libertate. Internat într-
un lagăr de corecţie prin muncă din reg. Sverdlovsk. Motivul: membru al
unui partid politic „burghez“.
8. GÂSCA Ana M. – soţia (n. 1898)
9. GÂSCA Eugen D. – fiul (n. 1919)
10. GÂSCA Nichifor D. – fiul (n. 1920)
11. GÂSCA Gheorghe D. – fiul (n. 1925) Deportaţi în 1941.
12. GÂSCA Maria D. – fiica (n. 1930) Reabilitaţi în 1990.
13. GÂSCA Nicolae D. – fiul (n. 1940)
14. GÂSCA Vera D. – fiica (n. 1941)
15. GÂSCA Olga D. – fiica (n. 1941)
16. IARIMIŞTII Petru E. (n. 1894)
17. IARIMIŞTII Maria A. – soţia (n. 1899) Deportaţi în 1941.
18. IARIMIŞTII Gheorghe P. – fiul (n. 1921) Reabilitaţi în 1991.
19. IARIMIŞTII Vasilisa D. – nora (n. 1922)
20. SUPROVICI Isidor (Iustin) G. (n. 1901). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin. Acuzat
de agitaţie anticolhoznică. Internat în 1941 într-un lagăr de muncă forţată.
21. SUPROVICI Maria F. – soţia (n. 1901)
22. SUPROVICI Ana I. – fiica (n. 1921)
23. SUPROVICI Ion I. – fiul (n. 1926)
24. SUPROVICI Timofei I. – fiul (n. 1929) Deportaţi în 1941.
25. SUPROVICI Vera I. – fiica (n. 1929) Reabilitaţi în 1989.
26. SUPROVICI Vasile I. – fiul (n. 1931)
27. SUPROVICI Gheorghe I. – fiul (n. 1932)
28. SUPROVICI Alexandru I. – fiul (n. 1938)
29. BĂGU Alexandru P. (n. 1887)
30. BĂGU Ana F. – soţia (n. 1892) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
31. BĂGU Olga Al. – fiica (n. 1928) Supuşi represiunilor în 1949.
32. BĂGU Agafia Al. – fiica (n. 1932)
33. COJOCARU Pavel M. (I.) (n. 1898)
34. COJOCARU Ana I. – soţia (n. 1896). La 6 iulie 1949 în timpul arestării familiei (membri ai unei
secte religioase) a încercat să deschidă foc dintr-o armă de vânătoare asupra
sergentului Zaiţev, membru al grupului operativ, care, după trei focuri de avertisment,
a rănit-o mortal.
35. COJOCARU Gheorghe – fiul (n. 1927) Deportaţi în 1949 din motive politice în
36. COJOCARU Constantin – fiul (n. 1933) R.A.S.S. Bureat-Mongolă. Eliberaţi în 1957.
37. DRIAVĂ Grigore V. (n. 1881) Supuşi represiunilor în 1949.
38. DRIAVĂ Iustina A. – soţia (n. 1882) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
39. POPOVICI Pavel I. (n. 1891) Supuşi represiunilor în 1949 40. POPOVICI Agafia G. – soţia (n. 1891)
41. POPOVICI Maria P. – mama (n. 1864) din motive politice.
42. STEPANSCHI Stanislav I. (n. 1899)
43. STEPANSCHI Eudochia P. – soţia (n. 1905)
44. STEPANSCHI Olga S. – fiica (n. 1936)
45. STEPANSCHI Alexandr S. – fiul (n. 1938) Supuşi represiunilor în 1949
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 147
46. STEPANSCHI Ana S. – fiica (n. 1944) ca familie de „chiaburi“.
47. STEPANSCHI Ion S. – fiul (n. 1947)
48. TERLEŢCHI Ion P. (n. 1878) Înscrişi în lista „chiaburilor“ şi supuşi
49. TERLEŢCHI Daria I. – soţia (n. 1881) represiunilor în 1949.
com. BOGZEŞTI
1. ROŞCA Petru V. (n. 1905). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1948 la 10 ani de detenţie
într-un lagăr de muncă forţată. Reabilitat în 1995.
2. BALMUŞ Ion I. (n. 1891)
3. BALMUŞ Maria I. – soţia (n. 1900) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
4. BALMUŞ Nastasia I. – fiica (n. 1932) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
5. BALMUŞ Victoria I. – fiica (n. 1932) Bureat-Mongolă. Reabilitaţi în 1990.
6. BALMUŞ Iosif I. – fiul (n. 1934)
7. BARBU Gheorghe D. (n. 1902)
8. BARBU Elena G. (E.) – soţia (n. 1925) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
9. BARBU Dumitru Gh. – fiul (n. 1946) Bureat-Mongolă ca familie
10. BARBU Timofei Gh. – fiul (n. 1948) de „chiaburi“. Reabilitaţi în 1990.
11. BARBU Maria G. – mama (n. 1879)
12. MINCIUNĂ Fiodor D. (n. 1888) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă
13. MINCIUNĂ Vasilisa C. – soţia (n. 1902) sub falsa acuzaţie de colaboraţionism.
14. PETREA Serghei V. (n. 1900)
15. PETREA Alexandra N. – soţia (n. 1911)
16. PETREA Elena S. – fiica (n. 1936) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
17. PETREA Ion S. – fiul (n. 1938) Bureat-Mongolă ca familie de „chiaburi“.
18. PETREA Simion S. – fiul (n. 1940)
19. PETREA Iulia S. – fiica (n. 1942)
20. STURZESCU Natalia D. (n. 1890). Înscrisă în lista „chiaburilor“. Supusă represiunilor în 1949.
s. BRÂNZENI
1. BALAN Eremei L. (n. 1909). Condamnat în 1941 la moarte pe motiv că, îndeplinind funcţia
de redactor al ziarului burghez „Novoe vremea“ (1935), ar fi colaborat cu
Siguranţa română. A fost împuşcat în or. Kazan din R.A.S.S. Tătară. Reabilitat
în 1991.
2. IASINEŢCHI (Esinescu) Iachim S.
3. IASINEŢCHI (Esinescu) Serghei I. – fiul Deportaţi în 1941.
4. IASINEŢCHI (Esinescu) Elena I. – fiica Reabilitaţi în 1991.
5. IASINEŢCHI (Esinescu) Maria I. – fiica
6. PARASCA Vasile A. (n. 1890). Condamnat în 1941 la 8 ani privaţiune de libertate. Cap de
acuzare: membru al unui partid politic „burghez“. Reabilitat în 1990.
7. PARASCA Eufrosinia T. – soţia (n. 1901)
8. PARASCA Gheorghe V. – fiul (n. 1925) Deportaţi în 1941.
9. PARASCA Vitalie V. – fiul (n. 1927) Reabilitaţi în 1991.
10. PARASCA Ion V. – fiul (n. 1929)
11. TUREA Simion D. (n. 1909). Fost membru al Frontului Renaşterii Naţionale. Condamnat în
1941 la 7 ani de detenţie într-un lagăr de muncă forţată.
12. TODOROV Dumitru Z. (n. 1910). Acuzat de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare
a pâinii la stat. Condamnat în 1947 la 6 ani privaţiune de libertate.
13. OLARI Raisa D. Deportată în 1949. Reabilitată în 1991.
1941 – 1949
148 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
14. TODOROV Ecaterina N. (n. 1912) Deportate în 1949 în reg. Kurgan
15. TODOROV Alexandra N. – fiica (n. 1934) ca familie de „chiaburi“.
com. BRÂNZENII NOI
1. VOITENCO Procop S. (n. 1896)
2. VOITENCO Anastasia S. – soţia (n. 1900) Deportaţi în 1941 în Siberia.
3. VOITENCO Nicolae P. – fiul (n. 1922) Motivul: familie de „chiaburi“.
4. VOITENCO Nina P. – fiica (n. 1925) Reabilitaţi în 1990.
5. VOITENCO Alexandru P. – fiul (n. 1939)
6. DEREŞCIUC Ion M. (n. 1890). Supus represiunilor în 1944. Reabilitat în 1991.
7. GUMA Ştefan I. (n. 1897). Arestat în 1944. Condamnat la 15 ani privaţiune de libertate sub
acuzaţia de colaboraţionism.
8. LASCAUN Emilian I. (n. 1883). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1944 la 8 ani de
detenţie într-un lagăr de corecţie prin muncă.
9. TODOROV Ion D. (n. 1921). Arestat în 1944 sub acuzaţia de colaboraţionism. Condamnat la 7
ani de detenţie într-un lagăr de muncă forţată. Reabilitat în 1991.
10. TODOROV Damian I. (n. 1883). Condamnat în 1944 la 20 de ani de detenţie într-un lagăr de
muncă forţată, fiind acuzat de colaboraţionism.
11. ARMAŞ Ana D. (n. 1904) Deportate în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
12. DASCAL Parascovia G. – mama (n. 1875) Motivul: membri ai familiei unui „colaboraţionist“.
13. BULAT Vasile A. (n. 1890) 14. BULAT Melania G. – soţia (n. 1892) Supuşi represiunilor în 1949
15. BULAT Ilie V. – fiul (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
16. CARMUŞIN Ina D. (n. 1920) Înscrise în lista „colaboraţioniştilor“
17. CEAICOVSCHI Raisa M. – fiica (n. 1948) şi supuse represiunilor în 1949.
18. DJUGAN Olga V. (n. 1918)
19. DJUGAN Nicolae M. – fiul (n. 1939) Supuşi represiunilor în 1949 ca membri
20. DJUGAN Andrei M. – fiul (n. 1942) ai familiei unui „colaboraţionist“.
21. DJUGAN Boris M. – fiul (n. 1946)
22. GUMA Valentina I. (n. 1897). Supusă represiunilor în 1949. Cap de acuzare: soţie de „colaboraţionist“.
23. OŞOVSCHI Leonte S. (n. 1904)
24. OŞOVSCHI Vera E. – soţia (n. 1908) Supuşi represiunilor în 1949.
25. OŞOVSCHI Andrei L. – fiul (n. 1936) Motivul: comercianţi.
26. OŞOVSCHI Leonora L. – fiica (n. 1941)
27. OŞOVSCHI Efim S. (n. 1899)
28. OŞOVSCHI Ana S. – soţia (n. 1904) Supuşi represiunilor în 1949
29. OŞOVSCHI Tovifa E. – fiica (n. 1935) ca familie de „chiaburi“.
30. OŞOVSCHI Veniamin E. – fiul (n. 1941)
31. SIDORENCO Matei F. (n. 1888)
32. SIDORENCO Elisaveta S. – soţia (n. 1894) Supuşi represiunilor în 1949 33. SIDORENCO Alexandra M. – fiica (n. 1928)
34. SIDORENCO Vasile M. – fiul (n. 1932) ca familie de comercianţi.
35. SIDORENCO Raisa M. – fiica (n. 1936)
36. TODOROV Sofia A. Supusă represiunilor în 1949 ca membru al familiei unui „colaboraţionist“.
37. VATAMAN Eudochia A. (n. 1905). Înscrisă în lista „chiaburilor“. Supusă represiunilor în
1949.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 149
s. BRÂNZENII VECHI, com. BRÂNZENII NOI
1. BULAT Feodosie A. (n. 1883)
2. BULAT Nadejda A. – soţia (n. 1886) Deportaţi în 1941. Reabilitaţi în 1991.
3. BULAT Maria F. – fiica (n. 1916)
4. MORARU Petru V. (n. 1892). Fost membru al Partidului Naţional-Liberal. Condamnat în 1941
la 10 ani de muncă forţată.
5. MORARU Natalia I. – soţia (n. 1901)
6. MORARU Simion P. – fiul (n. 1924) Înscrişi în lista „chiaburilor“. Deportaţi în
7. MORARU Nicolae P. – fiul (n. 1928) 1941 în reg. Tomsk. Reabilitaţi în 1991.
8. MORARU Nina P. – fiica (n. 1930)
9. CHIRIAC Grigore E. (n. 1908). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1946 la 10 ani de
detenţie într-un lagăr de corecţie prin muncă.
10. TUREA Avdei L. (n. 1912). Condamnat în 1946 la 10 ani de muncă forţată, fiind acuzat de
„colaboraţionism“.
11. BANARU Feodosie V. (n. 1911)
12. BANARU Nadejda I. – soţia (n. 1914)
13. BANARU Simion F. – fiul (n. 1931) Supuşi represiunilor în 1949
14. BANARU Nina F. – fiica (n. 1937) ca familie de „chiaburi“.
15. BANARU Eremei F. – fiul (n. 1940)
16. BANARU Mihail F. – fiul (n. 1943)
17. CHIRIAC Lidia P. (n. 1907) Deportaţi în 1949
18. CHIRIAC Nicolae G. – fiul (n. 1931) în reg. Kurgan.
19. CHIRIAC Zinaida G. – fiica (n. 1932) Cap de acuzare: membri
20. CHIRIAC Vasile G. – fiul (n. 1935) ai familiei unui „colaboraţionist“.
21. DARIE Eudochia T. (n. 1888) Supuşi represiunilor în 1949
22. DARIE Pavel I. – fiul (n. 1922) ca familie de „chiaburi“.
23. DOMAŞCAN Ion I. (n. 1880) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
24. DOMAŞCAN Agafia D. – soţia (n. 1889) Supuşi represiunilor în 1949.
25. DUCA Iacob A. (n. 1890) 26. DUCA Nadejda I. – fiica (n. 1927) Supuşi represiunilor în 1949.
27. DUCA Eugenia I. – fiica (n. 1930) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
28. MORARU Grigore V. (n. 1882). Înscris în lista „chiaburilor“ şi supus represiunilor în 1949.
29. PARASCA Fiodor A. (n. 1883). Supus represiunilor în 1949. Motivul: „chiabur“.
30. PARASCA Grigore V. (n. 1920)
31. PARASCA Ana E. – soţia (n. 1921) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
32. PARASCA Tamara Gr. – fiica (n. 1943) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
33. PARASCA Dina Gr. – fiica (n. 1948)
34. PARASCA Ion A. (n. 1884) Supuşi represiunilor în 1949
35. PARASCA Eufrosinia V. – soţia (n. 1873) ca familie de „chiaburi“.
36. PARASCA Nadejda E. (n. 1909) Supuşi represiunilor
37. PARASCA Alexandru G. – fiul (n. 1932) în 1949. Cap de acuzare:
38. PARASCA Nadejda G. – fiica (n. 1937) membri ai familiei
39. PARASCA Ion G. – fiul (n. 1942) unui „colaboraţionist“.
40. TUREA Leonid G. (n. 1882) Supuşi represiunilor 41. TUREA Anastasia V. – soţia (n. 1881)
42. TUREA Zinaida L. – fiica (n. 1921) în 1949 ca familie de „chiaburi“.
43. TUREA Efim C. (n. 1908). Fost comerciant.
44. TUREA Ana I. – soţia (n. 1914) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan. 45. TUREA Gheorghe E. – fiul (n. 1938)
46. TUREA Tamara E. – fiica (n. 1940) Cap de acuzare: comercianţi.
47. TUREA Mihail E. – fiul (n. 1942)
48. URSAN Maria T. (n. 1890) Deportate în 1949 în reg. Kurgan.
49. URSAN Raisa D. – fiica (n. 1933) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
50. VATAMAN Eudochia A. (n. 1905). Supusă represiunilor în 1949. Motivul: „chiabur“.
1941 – 1949
150 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
com. BUDĂI
1. BOTNARI Ilarion V. (n. 1895). Supus represiunilor în 1941.
2. ANDRONIC Ion C. (n. 1897)
3. ANDRONIC Sofia I. – soţia (n. 1896) 4. ANDRONIC Maria I. – fiica (n. 1932) Supuşi represiunilor în 1949
5. ANDRONIC Pavel I. – fiul (n. 1937) ca familie de „chiaburi“.
6. ANDRONIC Dumitru I. – fiul (n. 1941)
7. BURSUC Andrei F. (n. 1898) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă
8. BURSUC Profira M. – soţia (n. 1899) din motive politice. Reabilitaţi în 1991.
9. CAZACU Alexandru P. (n. 1909) Înscrişi în lista „chiaburilor“ şi supuşi
10. CAZACU Maria A. – soţia (n. 1914) represiunilor în 1949.
11. CIGOREANU Dionis I. (n. 1898)
12. CIGOREANU Olimpiada M. – soţia (n. 1904) Supuşi în 1949 represiunilor
13. CIGOREANU Nichifor D. – fiul (n. 1929) din motive politice.
14. CIGOREANU Ion D. – fiul (n. 1930)
15. COSOI Foma T. (n. 1913)
16. COSOI Natalia P. – soţia (n. 1924) Supuşi represiunilor în 1949.
17. COSOI Axenia F. – fiica (n. 1941) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
18. COSOI Maria F. – fiica (n. 1947)
19. DONICA Mihail C. (n. 1886) Supuşi represiunilor în 1949
20. DONICA Olga M. – fiica (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
21. MATFEI Fiodor N. (n. 1894) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 22. MATFEI Maria – soţia (n. 1896)
23. MATFEI Petru F. – fiul (n. 1931) Supuşi represiunilor în 1949.
24. NICOARĂ Dumitru O. (n. 1898) Supuşi represiunilor în 1949
25. NICOARĂ Anastasia F. – soţia (n. 1913) ca familie de „chiaburi“.
26. NICOARĂ Timofei O. (n. 1905) Supuşi represiunilor în 1949. 27. NICOARĂ Alexandra T. – soţia (n. 1909)
28. NICOARĂ Irina G. – mama (n. 1871) Motivul: familie de „chiaburi“.
29. STANILO Procopie E. (n. 1894). Condamnat în 1949 din motive politice.
30. VEŞCA Chiril I. (n. 1911)
31. VEŞCA Ana I. – soţia (n. 1920) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
32. VEŞCA Vasile Ch. – fiul (n. 1941) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
33. VEŞCA Ilarion Ch. – fiul (n. 1942) Reabilitaţi în 1991.
34. VICOL Andrei F. (n. 1880) Deportaţi în 1949
35. VICOL Victoria A. – soţia (n. 1889) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
36. VICOL Nadejda A. – fiica (n. 1917) Cap de acuzare:
37. VICOL Terentie A. – fiul (n. 1927) familie de „chiaburi“.
com. CĂZĂNEŞTI
1. GANDRABUR Isidor T.
2. GANDRABUR Anastasia A. – soţia
3. GANDRABUR Vasile I. – fiul (n. 1922)
4. GANDRABUR Olga I. – fiica (n. 1925) Deportaţi în 1941.
5. GANDRABUR Gheorghe I. – fiul (n. 1928) Reabilitaţi în 1991.
6. GANDRABUR Petru I. – fiul
7. GANDRABUR Fiodor I. – fiul (n. 1938)
8. GANDRABUR Ion I. – fiul (n. 1941)
9. TRIFANCIUC Gheorghe F. (n. 1904). Membru al Partidului Naţional-Creştin. Arestat în 1941 şi
condamnat la 10 ani de detenţie într-un lagăr de corecţie prin muncă. A decedat
în 1944 în Ivdellag, reg. Sverdlovsk.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 151
10. TRIFANCIUC Lidia A. – soţia (n. 1908) Deportaţi în 1941 11. TRIFANCIUC Ecaterina Gh. – fiica (n. 1928)
12. TRIFANCIUC Galina Gh. – fiica (n. 1932) în reg. Kâzâl Orda.
13. COLCEAC Ion P. (n. 1945). Condamnat în 1945 la 15 ani privaţiune de libertate, fiind acuzat de
colaboraţionism.
14. JELEAN Trofim I. (n. 1905). Condamnat în 1946 la 7 ani privaţiune de libertate. Cap de
acuzare: sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale
la stat.
15. BORDEI Vasile V. (n. 1884) Supuşi represiunilor în 1949
16. BORDEI Petru V. – fiul (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
17. COLCEAC Eudochia S. (n. 1884). Înscrisă în lista „colaboraţioniştilor“. Deportată în 1949 în
R.A.S.S. Bureat-Mongolă, unde s-a aflat până în 1955.
18. CUŞNIR Dumitru G. (n. 1882) Supuşi represiunilor în 1949 19. CUŞNIR Ana I. – soţia (n. 1886)
20. CUŞNIR Timofei D. – fiul (n. 1929) ca familie de „chiaburi“.
21. CUŞNIR Taras A. (n. 1893). Fost primar. Deportat în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă. Cap de
acuzare: „chiabur”.
22. DOROFEI Ion V. (n. 1893) Supuşi represiunilor în 1949 23. DOROFEI Maria G. – soţia (n. 1896)
24. DOROFEI Petru I. – fiul (n. 1934) ca familie de „chiaburi“.
25. MALANCIUC Vladimir G. (n. 1918)
26. MALANCIUC Maria G. – soţia (n. 1923) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
27. MALANCIUC Boris Vl. – fiul (n. 1942) Supuşi represiunilor în 1949.
28. MALANCIUC Vasile Vl. – fiul (n. 1945)
29. POPA Ana N. (n. 1915) Deportaţi în 1949 ca membri
30. POPA Cleopatra F. – fiica (n. 1935) ai familiei unui „colaboraţionist“.
31. POPA Gheorghe F. – fiul (n. 1937) Reabilitaţi în 1990.
32. SCOLSCHI Ana A. (n. 1896). Înscrisă în lista „chiaburilor“. Supusă represiunilor în 1949.
33. SINCOVSCHI Petru C. (n. 1893)
34. SINCOVSCHI Natalia – soţia (n. 1893) Supuşi represiunilor
35. SINCOVSCHI Simion P. – fiul (n. 1928) în 1949. Cap de acuzare:
36. SINCOVSCHI Claudia P. – fiica (n. 1934) familie de „chiaburi“.
37. SINCOVSCHI Olga P. – fiica (n. 1942)
38. SMATIN Eudochia F. (n. 1909). Supusă represiunilor în 1949. Motivul: „chiabur“.
39. VRABIE Filip A. (n. 1902)
40. VRABIE Feodora E. – soţia (n. 1902)
41. VRABIE Alexandra F. – fiica (n. 1928) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
42. VRABIE Nicolae F. – fiul (n. 1930) Bureat-Mongolă din motive
43. VRABIE Fiodor F. – fiul (n. 1934) politice. Reabilitaţi în 1990.
44. VRABIE Valentina F. – fiica (n. 1937)
45. VRABIE Olga F. – fiica (n. 1942)
46. ZAPOROJAN Afanasie A. (n. 1886)
47. ZAPOROJAN Maria I. – soţia (n. 1888) Supuşi represiunilor
48. ZAPOROJAN Pavel P. – fiul (n. 1927) în 1949 ca familie
49. ZAVERINGA Efimia P. – nora (n. 1927) de „chiaburi“.
50. ZAPOROJAN Ion P. – nepotul (n. 1948)
51. ZAPOROJAN Filip A. (n. 1893) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
52. ZAPOROJAN Pelaghia I. – soţia (n. 1894) Supuşi represiunilor în 1949.
53. ŢOPA Nichifor C. (n. 1919). Condamnat în 1952 la 25 de ani de detenţie într-un lagăr de
corecţie prin muncă. Motivul: apartenenţă la secta iehovistă. A fost eliberat
înainte de termen. În 1958 este arestat din nou şi condamnat la 5 ani privaţiune
de libertate.
1941 – 1952
152 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
Victime ale represiunilor comuniste din com. Căzăneşti
(Anul şi motivul nu au fost identificate)
1. DONICI Nicolae N. (n. 1914)
2. OLARU Mihail N. (n. 1889)
3. PISTRUI Petru A. (n. 1907)
com. CÂŞLA
1. BORŞ Maria F. (n. 1920)
2. BORŞ Vasile F. (n. 1930) Deportaţi în 1949
3. BORŞ Eugenia F. (n. 1936) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
4. BORŞ Ecaterina F. (n. 1940)
5. BORŞ Maria S. (n. 1905)
6. BORŞ Iulita P. – fiica (n. 1927) 7. BORŞ Iacob P. – fiul (n. 1931). Deportaţi în 1949
8. BORŞ Ştefan P. – fiul (n. 1935) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
9. BORŞ Pavel P. – fiul (n. 1942)
10. MACARI Parascovia M. (n. 1905)
11. MACARI Pelaghia – fiica (n. 1927)
12. MACARI Ion – fiul (n. 1929)
13. MACARI Ioana – fiica (n. 1931) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
14. MACARI Maria – fiica (n. 1934)
15. MACARI Efimia – fiica
16. MOISEI Luca F. (n. 1887) Deportaţi în 1949
17. MOISEI Parascovia P. – soţia (n. 1890) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
18. MOISEI Efimia L. – fiica (n. 1930) Cap de acuzare:
19. MOISEI Elena L. – fiica (n. 1934) familie de „chiaburi“.
com. CHIŞTELNIŢA
1. ANDRIEŞ Macar F. (n. 1877). Arestat în 1941. Internat în lagărul din Ivdel. S-a stins din viaţă în
acelaşi an la 12 decembrie.
2. ANDRIEŞ Eugenia V. – soţia (n. 1887) Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk. 3. ANDRIEŞ Feodora M. – fiica (n. 1926)
4. ANDRIEŞ Elena M. – fiica (n. 1930) Reabilitaţi în 1992.
5. GÂLCA Alexei S. (n. 1895). Fost membru al Partidului Naţional-Ţărănesc; primar. Acuzat de
naţionalism. Condamnat în 1941 la 10 ani de detenţie într-un lagăr de muncă
forţată. Şi-a ispăşit pedeapsa în Ivdellag, reg. Sverdlovsk.
6. GÂLCA Ecaterina G. – soţia (n. 1904)
7. GÂLCA Ion Al. – fiul
8. GÂLCA Mihai Al. – fiul
9. GÂLCA Simion Al. – fiul Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk.
10. GÂLCA Ştefan Al. – fiul Reabilitaţi în 1991.
11. GÂLCA Efimia Al. – fiica
12. GÂLCA Maria Al. – fiica
13. GÂLCA Tamara Al. – fiica
14. GOLBAN Dionis S. (n. 1907)
15. GOLBAN Evlampia G. – soţia (n. 1916) Deportaţi în 1941. Motivul: capul
16. GOLBAN Alexandru D. – fiul (n. 1936) familiei a fost membru
1940 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 153
17. GOLBAN Andrei D. – fiul (n. 1938) al Gărzii de Fier. Reabilitaţi în 1989.
18. GOLBAN Nicolae D. – fiul (n. 1940)
19. GROSU Timofei L. (n. 1897). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin. Condamnat în 1941
la 10 ani de detenţie într-un lagăr de muncă silnică.
20. MÂŢU Ion A. (n. 1900). Fost membru al Gărzii de Fier. Arestat în 1941 şi împuşcat. Reabilitat în 1989.
21. MÂŢU Vera D. – soţia (n. 1906)
22. MÂŢU Ion I. – fiul (n. 1929) Deportaţi în 1941.
23. MÂŢU Nadejda I. – fiica (n. 1936)
24. POPESCU Ion G. (n. 1900)
25. POPESCU Feodora E. – soţia (n. 1909) 26. POPESCU Leonid I. – fiul (n. 1933) Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk.
27. POPESCU Alexandra I. – fiica (n. 1936) Reabilitaţi în 1991.
28. POPESCU Gheorghe I. – fiul (n. 1941)
29. STRATULAT Ilie V. (n. 1894). Fost membru al Partidului Naţional-Liberal; primar. Condamnat
în 1941 la 5 ani privaţiune de libertate. Internat într-un lagăr din reg. Sverdlovsk.
Reabilitat în 1990.
30. STRATULAT Ana A. (n. 1922)
31. STRATULAT Vasile I. – fiul (n. 1922) Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk.
32. STRATULAT Mihail I. – fiul (n. 1923) Reabilitaţi în 1990.
33. STRATULAT Tamara I. – fiica (n. 1931)
34. TROFIM Gheorghe C. (n. 1893)
35. TROFIM Alexandra V. – soţia (n. 1894) Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk. 36. TROFIM Maria Gh. – fiica (n. 1926)
37. TROFIM Raisa Gh. – fiica (n. 1929) Reabilitaţi în 1991.
38. TROFIM Boris Gh. – fiul (n. 1934)
39. CUPCEA Ion V. (n. 1882). Acuzat de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a
cotei de cereale la stat. Condamnat în 1945 la 5 ani privaţiune de libertate.
40. STRATULAT Feodora L. (n. 1898). Condamnată în 1948 la 7 ani privaţiune de libertate. Cap
de acuzare: neîndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor agricole la stat.
Reabilitată în 1993.
41. ANDRIEŞ Artiom F. (n. 1892)
42. ANDRIEŞ Alexandra A. – soţia (n. 1890) Înscrişi în lista „chiaburilor“ şi supuşi 43. ANDRIEŞ Fiodor A. – fiul (n. 1931)
44. ANDRIEŞ Andrei A. – fiul (n. 1942) represiunilor în 1949.
45. ANDRIEŞ Magdalena A. – fiica (n. 1947)
46. ANDRIEŞ Ion M. (n. 1925) Supuşi represiunilor în 1949 47. ANDRIEŞ Alexandra G. – soţia (n. 1927)
48. ANDRIEŞ Daria I. – fiica (n. 1947) ca familie de „chiaburi“.
49. ANDRIEŞ Simion M. (n. 1910)
50. ANDRIEŞ Tamara F. – soţia (n. 1927)
51. ANDRIEŞ Ion S. – fiul (n. 1941) Supuşi represiunilor în 1949.
52. ANDRIEŞ Eugenia S. – fiica (n. 1946) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
53. ANDRIEŞ Nicolae S. – fiul (n. 1948)
54. ANDRIEŞ Elena S. – fiica (n. 1948)
55. BEJAN Natalia I. (n. 1881). Supusă represiunilor în 1949, fiind înscrisă în lista „chiaburilor“.
56. BLĂNARI Daria V. (n. 1889) Supuşi represiunilor în 1949
57. BLĂNARI Victor V. – fiul (n. 1934) ca familie de „chiaburi“.
58. CARAMAN Dumitru A. (n. 1906) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai
59. CARAMAN Ana D. – fiica (n. 1939) din motive politice.
60. CARAMAN Ecaterina D. – fiica (n. 1943) Reabilitaţi în 1990.
61. CIOBANU Maria F. (n. 1899)
62. CIOBANU Alexandru G. – fiul (n. 1930)
63. CIOBANU Elisaveta G. – fiica (n. 1933) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 64. CIOBANU Petru G. – fiul (n. 1935)
65. CIOBANU Anastasia G. – fiica (n. 1937) Supuşi represiunilor în 1949.
66. CIOBANU Vasile G. – fiul (n. 1939)
67. CIOBANU Gheorghe G. – fiul (n. 1941)
1941 – 1949
154 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
68. CIOBANU Serghei L. (n. 1919)
69. CIOBANU Sofia S. – soţia (n. 1924) Supuşi represiunilor în 1949
70. CIOBANU Elena S. – fiica (n. 1945) ca familie de „chiaburi“.
71. CIOBANU Maria I. – mama (n. 1878)
72. CUPCEA Feodora L. (n. 1887)
73. CUPCEA Dumitru P. – fiul (n. 1927) 74. CUPCEA Maria P. – fiica (n. 1930) Supuşi represiunilor în 1949.
75. CUPCEA Afanasie P. – fiul (n. 1932) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
76. CUPCEA Ion P. – fiul (n. 1934)
77. DONOS Ion M. (n. 1902)
78. DONOS Alexandra F. – soţia (n. 1907) Înscrişi în lista
79. DONOS Serghei I. – fiul (n. 1933) „colaboraţioniştilor“.
80. DONOS Sofia I. – fiica (n. 1935) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
81. DONOS Vladimir I. – fiul (n. 1937) Reabilitaţi în 1991.
82. DONOS Fiodor I. – fiul (n. 1939)
83. DONOS Trofim N. (n. 1894). Condamnat în 1947 la 5 ani privaţiune de libertate, incriminându-
i-se sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor agricole
la stat.
84. DONOS Pelaghia I. – soţia (n. 1893)
85. DONOS Feodora T. – fiica (n. 1929)
86. DONOS Maria T. – fiica (n. 1930) Supuşi represiunilor în 1949
87. DONOS Petru T. – fiul (n. 1933) ca familie de „chiaburi“.
88. DONOS Ion T. – fiul (n. 1935)
89. DONOS Dumitru T. – fiul (n. 1937)
90. MACAR Daria V. (n. 1893)
91. MACAR Gheorghe N. – fiul (n. 1935) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 92. MACAR Maria N. – fiica (n. 1936)
93. MACAR Ana N. – fiica (n. 1939) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
94. MACAR Vasile N. – fiul (n. 1942)
95. POPA Ştefan A.
96. POPA Antonina (Eudochia) N. – soţia (n. 1918) Deportaţi în 1949 sub acuzaţia
97. POPA Fiodor Şt. – fiul (n. 1941) de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1990.
98. POPA Claudia Şt. – fiica (n. 1949)
99. POPA Timofei G. (n. 1880) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
100. POPA Eudochia G. – soţia (n. 1882) Supuşi represiunilor în 1949.
101. POPESCU Gheorghe F. (n. 1901)
102. POPESCU Natalia I. – soţia (n. 1910)
103. POPESCU Lidia Gh. – fiica (n. 1932) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
104. POPESCU Nina Gh. – fiica (n. 1935) Motivul: familie de „chiaburi“.
105. POPESCU Feodora Gh. – fiica (n. 1937)
106. POPESCU Ion Gh. – fiul (n. 1948)
107. RABINOVICI Olga V. (n. 1886) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai
108. RABINOVICI Busea S. – fiica (n. 1924) ca membri ai familiei
109. RABINOVICI Liusea L. – nepoata (n. 1948) unui „mare moşier“.
110. ROŞCA Fiodor I. (n. 1917)
111. ROŞCA Maria A. – soţia (n. 1922) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
112. ROŞCA Eugenia F. – fiica (n. 1945) Motivul: familie de „chiaburi“.
113. ROŞCA Nina F. – fiica (n. 1947)
114. SECHER Ştefan A. (n. 1909) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
115. SECHER Ecaterina S. (n. 1909) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
116. SPÂNU Domnica N. (n. 1908). Supusă represiunilor în 1949.
117. STRATAN Alexandru S. (n. 1911)
118. STRATAN Victoria Al. – fiica (n. 1934) Supuşi represiunilor în 1949
119. STRATAN Maria Al. – fiica (n. 1938) ca familie de „chiaburi“.
120. STRATAN Alexandra Al. – fiica (n. 1941)
1947 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 155
121. STRATAN Efim L. (n. 1899)
122. STRATAN Maria C. – soţia (n. 1905) Supuşi represiunilor în 1949.
123. STRATAN Iulita A. (n. 1905)
124. STRATAN Maria A. – fiica (n. 1929) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai
125. STRATAN Axenia A. – fiica (n. 1936) ca membri ai familiei unui
126. STRATAN Ştefan A. – fiul (n. 1940) „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1990.
127. STRATAN Mihail A. – fiul (n. 1942)
128. STRATULAT Emanoil V. (n. 1877) 129. STRATULAT Maria F. – soţia (n. 1886) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
130. STRATULAT Anisim E. – fiul (n. 1921) Motivul: familie de „chiaburi“.
131. STRATULAT Fiodor E. (n. 1899). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat la 10 ani de detenţie
într-un lagăr de muncă forţată. Reabilitat în 1991.
132. STRATULAT Ecaterina G. – soţia (n. 1898) Deportate în 1949 în ţin. Altai.
133. STRATULAT Anastasia F. – fiica (n. 1937) Cap de acuzare: membri ai familiei unui
„colaboraţionist“. Reabilitate în 1991.
134. TROFIM Nicandru I. (n. 1903)
135. TROFIM Ioana L. – soţia Deportaţi în 1949
136. TROFIM Andrei N. – fiul în ţin. Altai. Motivul: capul
137. TROFIM Vasile N. – fiul familiei a fost „naţionalist”.
138. TROFIM Trofim N. – fiul Reabilitaţi în 1991.
139. TROFIM Tamara N. – fiica
140. DONOS Fiodor I. (n. 1928). Membru al sectei inochentiste. Condamnat în 1953 la 5 ani
privaţiune de libertate. Reabilitat în 1993.
Victime ale represiunilor comuniste din com. Chiştelniţa
(Anul şi motivul nu au fost identificate)
1. GOLBAN Feodora
2. GRECU Dumitru (n. 1903)
3. ISAC Dumitru
4. ISAC Iachim
5. ISAC Vasile A. (n. 1899)
6. ISAC Vasile A.
7. LEVINŢĂ Feodosia
8. LEVINŢĂ Leonte
9. MACAR Nichifor
10. MÂŢU Afanasie T. (n. 1913)
11. MÂŢU Ion A. (n. 1900)
12. MÂŢU Ion V.
13. MÂŢU Nicolae
14. OXINTE Pavel
15. OXINTE Zinovie E. (n. 1912)
16. POPESCU Nadejda
17. POPESCU Pavel
18. POPESCU Parascovia
19. POPESCU Vasile
20. STRATULAT Alexei
21. STRATULAT Dumitru I. (n. 1896)
22. STRATULAT Gheorghe
23. TROFIM Mihail
24. TROFIM Petru
25. TROFIM Vladimir L. (n.1919)
1949 – 1953
156 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
s. CHIŢCANII NOI şi s. CHIŢCANII VECHI,
com. CHIŢCANII VECHI
1. ŞOVA Xenofont G. (n. 1899). Deportat în 1940 în Siberia. Reabilitat în 1991.
2. FETESCU Xenofont M. (n. 1905). Membru al Partidului Naţional-Creştin. Condamnat în 1941
la 5 ani de muncă forţată.
3. FETESCU Elisaveta V. – soţia (n. 1910)
4. FETESCU Ecaterina X. – fiica (n. 1931)
5. FETESCU Alexandra X. – fiica (n. 1935) Deportaţi în 1941 şi 1949.
6. FETESCU Vasile X. – fiul (n. 1937)
7. FETESCU Mihail X. – fiul (n. 1938) Reabilitaţi în 1990.
8. FETESCU Iulia X. – fiica (n. 1939)
9. FETESCU Serafima X. – fiica (n. 1941)
10. GĂINĂ Vasile I. (n. 1898). Arestat în 1941. Internat într-un lagăr de muncă forţată din
reg. Sverdlovsk.
11. GĂINĂ Maria A. – soţia (n. 1901) Deportaţi în 1941.
12. GĂINĂ Valentina V. – fiica (n. 1925) Reabilitaţi în 1991.
13. BALTAG Dumitru N. (n. 1894). Arestat în 1945 sub acuzaţia de colaboraţionism. Condamnat
la 15 ani privaţiune de libertate. Reabilitat în 1994.
14. BALAN Eremei F. (n. 1911). Condamnat în 1946 la 2 ani de închisoare pentru apartenenţa la
secta „Martorii lui Iehova“, iar în 1958 la 5 ani de detenţie într-un lagăr de
muncă forţată.
15. ANTON Vladimir A. (n. 1900)
16. ANTON Maria M. – soţia (n. 1900) Supuşi represiunilor în 1949
17. ANTON Lidia Vl. – fiica (n. 1930) din motive politice.
18. ANTON Elisaveta Vl. – fiica (n. 1932)
19. CĂLCÂI Nicolae S. (n. 1902)
20. CĂLCÂI Ana F. – soţia (n. 1908) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
21. CĂLCÂI Alexandra N. – fiica (n. 1937) Bureat-Mongolă. Motivul:
22. CĂLCÂI Elena N. – fiica (n. 1940) familie de „chiaburi“. Eliberaţi în 1954.
23. CĂLCÂI Iulia N. – fiica (n. 1944)
24. CHIRIAC Fiodor I. (n. 1893) Înscrişi în lista „chiaburilor“ şi supuşi
25. CHIRIAC Irina C. – soţia (n. 1893) represiunilor în 1949.
26. CUIVAN Leontie S. (n. 1887) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
27. CUIVAN Anastasia A. – soţia (n. 1890)
28. CUIVAN Nicolae L. – fiul (n. 1935) Supuşi represiunilor în 1949.
29. GAVERLIŢĂ Dumitru A. (n. 1904)
30. GAVERLIŢĂ Nadejda G. – soţia (n. 1909)
31. GAVERLIŢĂ Fiodor D. – fiul (n. 1933) Supuşi represiunilor în 1949
32. GAVERLIŢĂ Andrei D. – fiul (n. 1935)
33. GAVERLIŢĂ Raisa D. – fiica (n. 1938) ca familie de „chiaburi“.
34. GAVERLIŢĂ Boris D. – fiul (n. 1940)
35. GAVERLIŢĂ Gheorghe D. – fiul (n. 1946)
36. MIRON Simion P. (n. 1904)
37. MIRON Liuba N. – soţia (n. 1910) Supuşi represiunilor în 1949
38. MIRON Serafima S. – fiica (n. 1941) ca familie de „chiaburi“.
39. MIRON Nina (Feodora) S. – fiica (n. 1944)
40. MIRON Trifan D. (n. 1882) Acuzaţi de colaboraţionism. Deportaţi în 1949
41. MIRON Anastasia F. (n. 1882) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă. Reabilitaţi în 1990.
42. PLATON Leon V. (n. 1903) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 43. PLATON Liuba F. – soţia (n. 1907)
44. PLATON Larisa L. – fiica (n. 1940) Supuşi represiunilor în 1949.
1940 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 157
45. VAISENBERG Şmil M. (n. 1896) Supuşi represiunilor în 1949
46. VAISENBERG Bela Ş. – soţia (n. 1896) ca familie de „chiaburi“.
47. BALAN Grigore F. Supus represiunilor în 1952 din motive religioase. Reabilitat în 1991.
com. CIULUCANI
1. BUNDUCHI Constantin I. (n. 1892). Deportat în 1941. A dispărut fără urmă.
2. CORMAN Mihail F. (n. 1920). Acuzat de neîndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor
agricole la stat. Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate.
3. DRAGUŞ Ion G. (n. 1919). Condamnat în 1948 la 8 ani privaţiune de libertate. Reabilitat în 1995.
4. URSU Iacob Gh. (n. 1898). Condamnat în 1948 la 8 ani privaţiune de libertate. Reabilitat în 1995.
5. JOSANU Gheorghe A. (n. 1911)
6. JOSANU Eugenia F. – soţia (n. 1908)
7. JOSANU Efim Gh. – fiul (n. 1935) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
8. JOSANU Galina Gh. – fiica (n. 1938) ca familie de „chiaburi“.
9. JOSANU Maria Gh. – fiica (n. 1942)
10. JOSANU Emelian Gh. – fiul (n. 1947)
11. JOSANU Timofei A. (n. 1914)
12. JOSANU Vasilisa F. – soţia (n. 1917) 13. JOSANU Elisaveta T. – fiica (n. 1939) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
14. JOSANU Vasile T. – fiul (n. 1941) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
15. JOSANU Ion T. – fiul (n. 1947)
16. BUNDUCHI Ştefan. Supus represiunilor.
17. BUNDUCHI Timofei. Supus represiunilor.
com. CODRUL NOU
1. ROŞCA Gheorghe V. (n. 1896). Arestat în 1945 sub acuzaţia de colaboraţionism. Condamnat
la 10 ani privaţiune de libertate. Reabilitat în 1990.
2. ROŞCA Axinia S. – soţia (n. 1898) Deportate în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă ca mem-
3. ROŞCA Ana Gh. – fiica (n. 1937) bri ai familiei unui „colaboraţionist“. Reabilitate în 1990.
com. COROPCENI
1. SPRINCEANĂ Afanasie M. (n. 1890). Primar. Arestat în 1941 pe motiv că ar fi desfăşurat
activităţi împotriva mişcării revoluţionare. Condamnat la 10 ani de detenţie
într-un lagăr de corecţie prin muncă.
2. SPRINCEANĂ Maria S. – soţia (n. 1890)
3. SPRINCEANĂ Efimia A. – fiica (n. 1922) Înscrişi în lista „chiaburilor“
4. SPRINCEANĂ Mihail A. – fiul (n. 1928) şi deportaţi în 1941.
5. SPRINCEANĂ Iacob A. – fiul (n. 1939)
6. FALĂ Mihail A. (n. 1904). Acuzat de propagandă antisovietică. Condamnat în 1945 la 10 ani
de detenţie într-un lagăr de muncă silnică.
7. BUINCIUC Maria C. (n. 1876) Supuse represiunilor în 1949.
8. BUINCIUC Nadejda M. – nora (n. 1928) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
9. RUSU Vasile F. (n. 1907). Supus represiunilor sub acuzaţia de colaboraţionism.
10. RUSU Ecaterina A. – soţia (n. 1915) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
11. RUSU Petru V. – fiul (n. 1938) golă. Motivul: membri ai familiei unui
12. RUSU Vasile V. – fiul (n. 1945) „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1989.
1941 – 1949
158 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
13. VATAMAN Grigore I. (n. 1894)
14. VATAMAN Anastasia A. – soţia (n. 1892) Înscrişi în lista „colaboraţioniştilor“.
15. VATAMAN Ion Gr. – fiul (n. 1929) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
16. VATAMAN Eugenia Gr. – fiica (n. 1931) Bureat-Mongolă. Reabilitaţi în 1990.
17. VATAMAN Nichifor Gr. – fiul (n. 1939)
s. COZEŞTI, com. ZGĂRDEŞTI
1. DOBROVICI Gheorghe V. (n. 1880). Condamnat în 1941 la 5 ani de detenţie într-un lagăr de
muncă din reg. Novosibirsk. Cap de acuzare: „element social-periculos”.
2. DOBROVICI Vera I. – soţia (n. 1890)
3. DOBROVICI Mihail Gh. – fiul (n. 1918)
4. DOBROVICI Vasile Gh. – fiul (n. 1921) Deportaţi în 1941 în reg. Omsk.
5. DOBROVICI Vladimir Gh. – fiul (n. 1923) Reabilitaţi în 1990.
6. DOBROVICI Maria Gh. – fiica (n. 1926)
7. DOBROVICI Anastasia Gh. – fiica (n. 1928)
8. CAVCA Alexandru S. Arestat în 1944. Condamnat la 15 ani privaţiune de libertate sub acuzaţia
de colaboraţionism.
9. MUNTEANU Ştefan E. (n. 1896). Condamnat în 1944 la 20 de ani privaţiune de libertate.
Internat într-un lagăr din reg. Magadan. Cap de acuzare: colaboraţionism. A
decedat în 1946 în detenţie.
10. CAVCA Ana E. (n. 1908) Deportaţi în 1949
11. CAVCA Maria A. – fiica (n. 1936) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
12. CAVCA Constantin A. – fiul (n. 1938) Motivul: membri ai familiei
13. CAVCA Lidia A. – fiica (n. 1940) unui „colaboraţionist“.
14. COCA Parascovia A. (n. 1886). Înscrisă în lista „colaboraţioniştilor“. Supusă represiunilor
în 1949.
15. MUNTEANU Ioana I. (n. 1893)
16. MUNTEANU Ion P. – fiul (n. 1922) Supuşi represiunilor în 1949
17. MUNTEANU Elisaveta I. – nora (n. 1926) ca familie de „chiaburi“.
18. MUNTEANU Agafia I. – sora (n. 1890)
19. MUNTEANU Ulian S. (n. 1929)
20. MUNTEANU Maria Gh. – soţia (n. 1929) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
21. MUNTEANU Lucheria U. – fiica (n. 1948) Bureat-Mongolă. Cap
22. MUNTEANU Elena S. – sora (n. 1930) de acuzare: membri ai familiei
23. MUNTEANU Victor S. – fratele (n. 1931) unui „colaboraţionist“.
24. MUNTEANU Feodosie S. – fratele (n. 1938) Reabilitaţi în 1989.
25. MUNTEANU Constantin S. – fratele (n. 1940)
com. CRĂSNĂŞENI
1. PASCARI Ion V. (n. 1896). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin; primar. Arestat în 1941.
Condamnat la 5 ani de detenţie. Şi-a ispăşit pedeapsa într-un lagăr de corecţie
prin muncă. Reabilitat în 1991.
2. PASCARI Maria F. – soţia Deportaţi în 1941 în reg. Kâzâl Orda. 3. PASCARI Timofei I. – fiul (n. 1924)
4. PASCARI Fiodor I. – fiul (n. 1927) Reabilitaţi în 1991.
5. POPOV Petru A. Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1945 la 20 de ani de detenţie într-
un lagăr de muncă silnică.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 159
6. BAHĂU Constantin I. Condamnat în 1949 sub acuzaţia de naţionalism.
7. BAHĂU Ion C. – tata (n. 1885) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă ca mem-
8. BAHĂU Axenia N. – mama (n. 1886) bri ai familiei unui „naţionalist”. Reabilitaţi în 1990.
9. BAHĂU Afanasie I. (n. 1915) 10. BAHĂU Lidia V. – soţia (n. 1926) Supuşi represiunilor în 1949 sub
11. BAHĂU Constantin A. – fiul (n. 1946) falsa acuzaţie de colaboraţionism.
12. CAZACU Maria A. (n. 1914). Deportată în 1949 în reg. Irkutsk, unde s-a aflat până în 1957.
Cap de acuzare: membru al familiei unui „naţionalist”. Reabilitată în 1989.
13. CAZACU Mihail F. (n. 1891)
14. CAZACU Alexandra D. – soţia (n. 1895) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
15. CAZACU Domnica M. – fiica (n. 1926) Bureat-Mongolă din motive politice.
16. CAZACU Valentin M. – fiul (n. 1928) Reabilitaţi în 1990.
17. CAZACU Efimia M. – fiica (n. 1934)
18. GÂSCĂ Gheorghe C. (n. 1878) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 19. GÂSCĂ Maria E. – soţia (n. 1884)
20. GÂSCĂ Agripina Gh. – fiica (n. 1912) Supuşi represiunilor în 1949.
21. LIŞMAN Ion G. (n. 1907) Supuşi represiunilor în 1949 22. LIŞMAN Eugenia P. – soţia (n. 1908)
23. LIŞMAN Maria I. – fiica (n. 1931) sub acuzaţia de colaboraţionism.
24. MORARU Nicolae M. (n. 1907) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan 25. MORARU Natalia P. – soţia (n. 1909)
26. MORARU Eugen N. – fiul (n. 1936) ca familie de „chiaburi“.
27. PASCARI Mihail V. (n. 1903) Deportaţi în 1949 în reg. Irkutsk 28. PASCARI Sofia I. – soţia (n. 1903)
29. PASCARI Vasile M. – fiul (n. 1933) din motive politice. Reabilitaţi în 1990.
30. PÂRNĂU Constantin V. (n. 1916) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
31. PÂRNĂU Ana T. – soţia (n. 1924) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
32. PÂRNĂU Maria (Varvara) C. – fiica (n. 1949) Bureat-Mongolă.
33. PÂRNĂU Petru V. (n. 1902)
34. PÂRNĂU Liuba D. – soţia (n. 1913) Supuşi represiunilor în 1949
35. PÂRNĂU Vasile P. – fiul (n. 1939) ca familie de „chiaburi“.
36. PÂRNĂU Lilia P. – fiica (n. 1943)
37. POPOV Stepanida V. (n. 1923) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
38. POPOV Mihail P. – fiul (n. 1941) golă. Cap de acuzare: membri ai familiei
unui „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1991.
39. SCALEŢCHI Vasile S. (n. 1894)
40. SCALEŢCHI Iustina V. – soţia (n. 1904)
41. SCALEŢCHI Iuliana V. – fiica (n. 1938) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 42. SCALEŢCHI Ilarion V. – fiul (n. 1940)
43. SCALEŢCHI Petru V. – fiul (n. 1943) Supuşi represiunilor în 1949.
44. SCALEŢCHI Vera V. – fiica (n. 1943)
45. SCALEŢCHI Tamara V. – fiica (n. 1947)
46. ŢÂGANESCU Maria A. (n. 1907) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
47. ŢÂGANESCU Fiodor E. – fiul (n. 1934) golă. Motivul: membri ai familiei
48. ŢÂGANESCU Vera E. – fiica (n. 1940) unui „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1990.
49. VESELI Maria A. (n. 1895)
50. VESELI Vladimir B. – fiul (n. 1919) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
51. VESELI Nina N. – nora (n. 1929) ca familie de „chiaburi“.
52. VESELI Bronislav Vl. – nepotul
53. VOLOVEI Ecaterina V. (n. 1917) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
54. VOLOVEI Valentin E. – fiul (n. 1937) golă sub falsa acuzare
55. VOLOVEI Ana – fiica (n. 1941) de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1991.
56. VOLOVEI Ilie S. (n. 1907) Înscrişi în lista „colaboraţioniştilor“.
57. VOLOVEI Ana N. – soţia (n. 1918) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
58. VOLOVEI Elena I. – fiica (n. 1942) Bureat-Mongolă. Reabilitaţi în 1991.
1949
160 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
s. CUCIOAIA, com. GHILICENI
1. GOREA Filip S. (n. 1894). Membru al Partidului Naţional-Liberal. Arestat în 1941 şi internat
într-un lagăr de corecţie prin muncă. S-a stins din viaţă în 1942 în detenţie.
2. GOREA Ana G. – soţia (n. 1895)
3. GOREA Ecaterina F. – fiica (n. 1919)
4. GOREA Ştefan F. – fiul (n. 1923) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
5. GOREA Diomid F. – fiul (n. 1925) Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk.
6. GOREA Iacob F. – fiul (n. 1930) Reabilitaţi în 1991.
7. GOREA Alexandru F. – fiul (n. 1932)
8. GOREA Vasile F. – fiul (n. 1934)
9. DANU Domnica I. (n. 1904) Supuse represiunilor în 1949
10. DANU Maria S. – fiica (n. 1931) ca familie de „chiaburi“.
s. FLUTURA, com. TÂRŞIŢEI
1. COREŢCHI Condrat I. Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan sub acuza-
2. COREŢCHI Mitrofan C. – fiul (n. 1929) ţia de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1991.
s. GHERMĂNEŞTI, com. SUHULUCENI
1. CUZA Zinovie I. (n. 1894). Membru al Partidului Naţional-Liberal. Arestat în 1941. Internat într-
un lagăr de corecţie prin muncă. A decedat în 1942 în detenţie. Reabilitat în 1991.
2. CUZA Ana D. – soţia
3. CUZA Vartic Z. – fiul Înscrişi în lista „chiaburilor“.
4. CUZA Maria Z. – fiica Deportaţi în 1941.
5. CUZA Alexandru Z. – fiul Reabilitaţi în 1991.
6. CUZA Valentin (Iurie) Z. – fiul
7. CUZA Gheorghe I. (n. 1877). Membru al Partidului Naţional-Liberal. Arestat în 1941. Internat
într-un lagăr de muncă forţată.
8. CUZA Olga I. – soţia (n. 1885)
9. CUZA Nicolae Gh. – fiul (n. 1917) 10. CUZA Mihail Gh. – fiul (n. 1920) Deportaţi în 1941 în Kâzâl Orda.
11. CUZA Petru Gh. – fiul (n. 1924) Reabilitaţi în 1990.
12. CUZA Ştefan Gh. – fiul (n. 1926)
13. BIVOL Ilie A. (n. 1887). Condamnat în 1945 de Tribunalul Militar din motive politice.
14. BIVOL Alexandra I. – soţia (n. 1899) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
15. BIVOL Iosif I. – fiul (n. 1934) Bureat-Mongolă din motive
16. BIVOL Olga I. – fiica (n. 1943) politice. Reabilitaţi în 1991.
com. GHILICENI
1. VALIŞ Axentie D. (n. 1882). Acuzat de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a
pâinii la stat. Condamnat în 1947 la 8 ani privaţiune de libertate.
2. ANDRONIC Andrei G. (n. 1894) Deportaţi în 1949 în
3. ANDRONIC Maria D. – soţia (n. 1896) R.A.S.S. Bureat-Mongolă
4. ANDRONIC Timofei A. – fiul (n. 1919) ca familie de „chiaburi“.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 161
5. BACIU Ecaterina V. (n. 1925) Înscrişi în lista „colaboraţioniştilor“.
6. BACIU Gheorghe I. – fiul (n. 1944)
7. BACIU Filip I. – fiul (n. 1947) Supuşi represiunilor în 1949.
8. BACIU Gheorghe A. (n. 1884) 8. BACIU Eugenia Gh. – soţia (n. 1884) Supuşi represiunilor în 1949.
9. BACIU Ecaterina Gh. – fiica (n. 1932) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
10. CEAICOVSCHI Nicolae T. (n. 1899) Deportaţi în 1949
11. CEAICOVSCHI Tatiana C. – soţia (n. 1900) în reg. Kurgan. Motivul:
12. CEAICOVSCHI Alexandru N. – fiul (n. 1934) capul familiei a fost albgardist.
13. CEAICOVSCHI Natalia N. – fiica (n. 1941) Reabilitaţi în 1991.
14. GHERGHELIGIU Simion V. (n. 1889)
15. GHERGHELIGIU (Rotari) Ana I. – soţia (n. 1891) Condamnaţi în 1949 din motive
16. GHERGHELIGIU Vasile S. – fiul (n. 1922) religioase (inochentişti).
17. GHERGHELIGIU Daria I. – nora (n. 1924)
18. OLARI Sofia I. (n. 1910) Supuse represiunilor în 1949. Cap
19. OLARI Anastasia A. – fiica (n. 1933) de acuzare: familie de „chiaburi“.
20. ROTARI Ion S. (n. 1927) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
21. ROTARI Ana I. – soţia (n. 1923) Bureat-Mongolă pentru apartenenţa
22. ROTARI Mihail I. – fiul (n. 1948) la secta inochentistă.
23. ROTARI Constantin I. – fiul (n. 1949) Eliberaţi în 1961. Reabilitaţi în 1990.
24. SADOVNIC Vera G. (n. 1899)
25. SADOVNIC Andrei I. – fiul (n. 1925)
26. SADOVNIC Vladimir I. – fiul (n. 1937) Înscrişi în lista „comercianţilor“. Depor-
27. SADOVNIC Sofia I. – fiica (n. 1938) taţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
28. SADOVNIC Evlampia I. – fiica (n. 1939)
29. VRABIE Sofia S. – nora (n. 1927)
30. SPALATU Ana G. (n. 1897) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
31. SPALATU Fiodor I. – fiul (n. 1935) Bureat-Mongolă sub falsa acuzare
32. SPALATU Olga F. – nora (n. 1933) de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1990.
33. TIHON Ion C. (n. 1901) Deportaţi în 1949
34. TIHON Agafia I. – fiica (n. 1935) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
35. TIHON Ana I. – fiica (n. 1935) Cap de acuzare: colaboraţionism.
36. TIHON Alexandra I. – fiica (n. 1937) Reabilitaţi în 1991.
37. ŢUVRILA Gheorghe I. (n. 1892). Deportat în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă din motive
religioase (inochentist). Reabilitat în 1990.
38. ŢUVRILA Spiridon I. (n. 1899)
39. ŢUVRILA Natalia I. – soţia (n. 1897) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
40. ŢUVRILA Olga S. – fiica (n. 1927) Bureat-Mongolă. Motivul: sectanţi
41. ŢUVRILA Anastasia S. – fiica (n. 1938) inochentişti. Reabilitaţi în 1990.
42. ŢUVRILA Maria S. – fiica (n. 1947)
s. HÂRTOP, com. PISTRUIENI
1. CIOMSCHI Gheorghe D. (n. 1909)
2. CERNEI Elena I. – soţia (n. 1916)
3. CERNEI Larisa I. – fiica (n. 1939)
4. CERNEI Grigore I. – fiul (n. 1940)
5. CERNEI Ana I. – fiica (n. 1942) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
6. CIOMSCHI Elena Gh. – fiica (n. 1940)
7. CIOMSCHI Iustin Gh. – fiul (n. 1942)
8. CIOMSCHI Vasilisa Gh. – fiica (n. 1944)
9. CIOMSCHI Dumitru Gh. – fiul (n. 1948)
1949
162 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
com. HIRIŞENI
1. MOGHILDA (Mogâldea) Constantin G. (n. 1882). Arestat în 1940. Condamnat la 8 ani de
detenţie într-un lagăr de corecţie prin muncă din ţin. Krasnoiarsk. S-a stins din
viaţă în 1942 în detenţie. Reabilitat în 1990.
2. AGHEORGHIESII Vasile S. (n. 1898). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin; primar. Arestat
în 1941 şi internat în lagărul din Ivdel, reg. Sverdlovsk, unde a decedat în
acelaşi an. Reabilitat în 1990.
3. AGHEORGHIESII Elisaveta D. – soţia (n. 1897)
4. AGHEORGHIESII Alexandra V. – fiica (n. 1922)
5. AGHEORGHIESII Olga V. – fiica (n. 1925) Deportaţi în 1941 în reg. Kazahstan.
6. AGHEORGHIESII Dumitru V. – fiul (n. 1932) Reabilitaţi în 1990.
7. AGHEORGHIESII Vera V. – fiica (n. 1935)
8. AGHEORGHIESII Parascovia V. – fiica (n. 1936)
9. CAŞCAVAL Victor C. (n. 1896). Fost membru al Partidului Naţional-Ţărănesc; primar. Arestat
în 1941 şi deportat.
10. CAŞCAVAL Elena L. – soţia (n. 1906)
11. CAŞCAVAL Ana V. – fiica (n. 1921)
12. CAŞCAVAL Vasile V. – fiul (n. 1929) 13. CAŞCAVAL Axenia V. – fiica (n. 1932) Deportaţi în 1941.
14. CAŞCAVAL Maria V. – fiica (n. 1934) Reabilitaţi în 1990.
15. CAŞCAVAL Eugenia V. – fiica (n. 1936)
16. CAŞCAVAL Ion V. – fiul (n. 1940)
17. MOGHILDA Evlampia S. Supuse represiunilor în 1946. 18. MOGHILDA Minodora A. – fiica
19. MOGHILDA Veronica – fiica Reabilitate în 1991.
20. CASIAN Ion D. (n. 1898). Acuzat de sustragere de la plata impozitelor. Condamnat în 1947 la
un an privaţiune de libertate (art. 58’ p.I al C. p. al R.S.S.U.).
21. LISOC Vasile Z. (n. 1910). Condamnat în 1948 la 5 ani privaţiune de libertate sub acuzaţia de
neîndeplinire a obligaţiilor de predare a produselor alimentare la stat.
22. BANU Irina A. (n. 1900) Înscrise în lista „colaboraţioniştilor“ şi de-
23. BANU Ecaterina I. – fiica (n. 1927) portate în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
24. BEJENARI Elisaveta V. (n. 1905) Deportaţi în 1949
25. BEJENARI Maria P. – fiica (n. 1932) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
26. BEJENARI Ion P. – fiul (n. 1936) Cap de acuzare: membri
27. BEJENARI Vera P. – fiica (n. 1940) ai familiei unui „colaboraţionist“.
28. DANILCIUC Gheorghe I. (n. 1908)
29. DANILCIUC Valentina C. – soţia (n. 1914) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
30. DANILCIUC Mircea Gh. – fiul (n. 1936) Bureat-Mongolă. Motivul: fami-
31. DANILCIUC Maria Gh. – fiica (n. 1937) lie de „chiaburi“. Reabilitaţi în 1991.
32. DANILCIUC Victoria Gh. – fiica (n. 1940)
33. FINCHELMAN Elena S. (n. 1884) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
34. OJOGA Raisa S. – fiica (n. 1917) Bureat-Mongolă ca familie
35. OJOGA Dumitru Gh. – nepotul (n. 1944) de „chiaburi“.
36. GRECU Elisaveta P. (n. 1910). Înscrisă în lista „colaboraţioniştilor“. Deportată în 1949 în R.A.S.S.
Bureat-Mongolă.
37. MORARU Nicolae M. (n. 1907) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
38. MORARU Natalia N. – soţia (n. 1917) Bureat-Mongolă. Motivul:
39. MORARU Eugen N. – fiul (n. 1944) familie de „chiaburi“.
40. NEGREA Epistinia G. (n. 1890). Deportată în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
41. CUCOŞ Ion G. (n. 1907). Arestat la 30 ianuarie 1951. Condamnat, în baza art. 54-1„a“ C.p. al
R.S.S.U., la 25 de ani de detenţie în lagăr de muncă forţată, suspendarea
drepturilor civice pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. Cap de acuzare:
„trădare de patrie”, susţinerea teroriştilor şi participare la activitatea unei organizaţii
contrarevoluţionare. Eliberat în 1956.
1940 – 1951
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 163
42. IONIŢĂ Afanasie S. (n. 1915). Arestat la 30 ianuarie 1951, fiind acuzat de „trădare de patrie”,
susţinerea teroriştilor şi participare la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare.
Condamnat la 25 de ani de detenţie, suspendarea drepturilor civice
pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. Şi-a ispăşit pedeapsa într-un lagăr de
corecţie prin muncă din Vorkuta, R.A.S.S. Komi. Eliberat în 1956.
43. POPA Gheorghe P. (n. 1905). Arestat la 17 aprilie 1951, incriminându-i-se „trădare de patrie”,
susţinerea teroriştilor şi participare la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare.
Condamnat la 25 de ani de detenţie într-un lagăr de corecţie prin
muncă din R.A.S.S. Komi, suspendarea drepturilor civice pe termen de 5 ani
şi confiscarea averii. Eliberat în 1956.
44. ROŞCA Grigore N. (n. 1914). Arestat la 30 ianuarie 1951, fiind acuzat de „trădare de patrie”,
susţinerea teroriştilor şi participare la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare.
Condamnat la 25 de ani de detenţie, interdicţia drepturilor civice pe
termen de 5 ani şi confiscarea averii. Şi-a ispăşit pedeapsa într-un lagăr de
muncă forţată din Vorkuta, R.A.S.S. Komi. Eliberat în 1956.
com. INEŞTI
1. DRUŢĂ Trifan I. (n. 1872). Supus represiunilor în 1940. Reabilitat în 1991.
2. SÂRBU Pavel A. (n. 1904). Supus represiunilor în 1941. Reabilitat în 1991.
3. ISAC Ion P. (n. 1910). Condamnat în 1945 la 20 de ani privaţiune de libertate sub acuzaţia de
colaboraţionism şi „trădare de patrie“.
4. NICOLAENCO Grigore R. (n. 1910). Arestat în 1945 sub acuzaţia de colaboraţionism şi „trădare
de patrie“. Condamnat la 20 de ani de muncă forţată.
5. DRUŢĂ Vasile S. (n. 1894)
6. DRUŢĂ Vera I. – soţia (n. 1899) Supuşi represiunilor în 1949
7. DRUŢĂ Nina V. – fiica (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
8. DRUŢĂ Mihail V. – fiul (n. 1932)
9. LISOVOI Mihail E. (n. 1902) Supuşi represiunilor în 1949.
10. LISOVOI Maria D. – soţia (n. 1901) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
11. NICOLAENCO Eugenia I. (n. 1917). Supusă represiunilor în 1949 sub falsa acuzaţie de colaboraţionism.
com. LEUŞENI
1. NICOLAEV Gheorghe I. (n. 1886). Membru al Partidului Naţional-Liberal. Condamnat în 1940
la 8 ani de detenţie într-un lagăr de muncă forţată. Cap de acuzare: participare
activă la lupta împotriva mişcării revoluţionare.
2. NICOLAEV Samson I. Supus represiunilor în 1940. Reabilitat în 1991.
3. CRĂCIUN Petru G. (n. 1890). Arestat în 1941. Internat într-un lagăr de muncă forţată. A decedat
la 20 octombrie 1941.
4. CRĂCIUN Agafia I. – soţia (n. 1895)
5. CRĂCIUN Grigore P. – fiul (n. 1922)
6. CRĂCIUN Maria P. – fiica (n. 1924)
7. CRĂCIUN Minodora P. – fiica (n. 1925) Deportaţi în 1941 în Kâzâl Orda.
8. CRĂCIUN Parascovia P. – fiica (n. 1928) Reabilitaţi în 1982.
9. CRĂCIUN Nifodora P. – fiica (n. 1930)
10. CRĂCIUN Gheorghe P. – fiul (n. 1934)
11. CRĂCIUN Visarion P. – fiul (n. 1938)
12. GHINJU Timofei A. (n. 1889). Supus represiunilor în 1941.
1940 – 1951
164 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
13. NICOLAEV Simion G. (n. 1912). Acuzat de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare
a produselor agricole la stat. Condamnat în 1945 la 4 ani de detenţie într-un
lagăr de muncă forţată.
14. NICOLAEV Denis I. (n. 1902). Condamnat în 1945 la 5 ani de detenţie într-un lagăr de muncă
silnică. Cap de acuzare: „element social periculos”.
15. GROZA Gavriil C. (n. 1917). Condamnat în 1947 la 6 ani de muncă silnică. Internat într-un
lagăr din reg. Magadan.
16. BUNDUCHI Agapie V. (n. 1875) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
17. BUNDUCHI Efimia L. – soţia (n. 1880) Bureat-Mongolă ca familie de „chiaburi“.
18. COTRUŢA Filimon I. (n. 1905)
19. COTRUŢA Maria I. – soţia (n. 1905)
20. COTRUŢA Maria F. – fiica (n. 1924)
21. COTRUŢA Parascovia F. – fiica (n. 1933) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
22. COTRUŢA Ecaterina F. – fiica (n. 1935) Deportaţi în 1949 în reg. Tiumen,
23. COTRUŢA Grigore F. – fiul (n. 1937) unde s-au aflat până în 1955.
24. COTRUŢA Pavel F. – fiul (n. 1939)
25. COTRUŢA Zinovia F. – fiica (n. 1943)
26. COTRUŢA Ion F. – fiul (n. 1948)
27. HARTIA Liubov F. (n. 1908). Deportată în 1949 în reg. Kurgan pe motiv că ar fi fost „chiabur“.
28. LESNIC Grigore I. (n. 1902)
29. LESNIC Alexandra E. (n. 1900) Supuşi represiunilor în 1949
30. LESNIC Ion Gr. – fiul (n. 1928) ca familie de „chiaburi“.
31. LESNIC Profira Gr. – fiica (n. 1936)
32. LISNIC Petru S. (n. 1886)
33. LISNIC Alexandra I. – fiica (n. 1900) Înscrişi în lista „chiaburilor“. Deportaţi în
34. LISNIC Ion P. – fiul (n. 1916) 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
35. LISNIC Vasile P. – fiul (n. 1923)
36. NICOLAEV Agafia I. (n. 1910) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
37. NICOLAEV Vasile D. – fiul (n. 1930) Bureat-Mongolă. Cap de
38. NICOLAEV Maria D. – fiica (n. 1940) acuzare: „elemente social-periculoase”.
39. NICOLAEV Valentina D. – fiica (n. 1949) Reabilitaţi în 1990.
40. NICOLAEV Alexandra F. (n. 1917)
41. NICOLAEV Veronica S. – fiica (n. 1934) Supuşi represiunilor în 1949
42. NICOLAEV Maria S. – fiica (n. 1938) ca familie de „chiaburi“.
43. NICOLAEV Gheorghe S. – fiul (n. 1941)
44. NICOLAEV Alexandru G. (n. 1896) Deportaţi în 1949
45. NICOLAEV Eudochia A. – soţia (n. 1906) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
46. NICOLAEV Eugenia Al. – fiica (n. 1928) Motivul: familie
47. NICOLAEV Iulia Al. – fiica (n. 1932) de „chiaburi“.
48. NICOLAEV Dumitru I. (n. 1901)
49. NICOLAEV Olga M. – soţia (n. 1904) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
50. NICOLAEV Gheorghe D. – fiul (n. 1929) Deportaţi în 1949
51. NICOLAEV Minodora D. – fiica (n. 1931) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
52. NICOLAEV Leon D. – fiul (n. 1933)
53. NICOLAEV Profir G. (n. 1903)
54. NICOLAEV Eugenia G. – soţia (n. 1909) Supuşi represiunilor în 1949 55. NICOLAEV Mihail P. – fiul (n. 1931)
56. NICOLAEV Alexandru P. – fiul (n. 1934) ca familie de „chiaburi“.
57. NICOLAEV Vasile P. – fiul (n. 1936)
58. SACULŢAN Ecaterina S. (n. 1900)
59. SACULŢAN Vera P. – fiica (n. 1924) Deportaţi în 1949 R.A.S.S. Bureat-Mon- 60. SACULŢAN Lidia P. – fiica (n. 1928)
61. SACULŢAN Mihail P. – fiul (n. 1932) golă. Motivul: colaboraţionişti.
62. SACULŢAN Valentina P. – fiica (n. 1937)
1945 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 165
63. SCURTU Luca A. (n. 1903)
64. SCURTU Nina – soţia (n. 1918)
65. SCURTU Ana L. – fiica (n. 1935) Deportaţi în 1949.
66. SCURTU Maria L. – fiica (n. 1949)
67. SLUTU Dionis M. (n. 1902) Deportaţi în 1949
68. SLUTU Maria F. – soţia (n. 1909) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
69. SLUTU Maria D. – fiica (n. 1932) Cap de acuzare:
70. SLUTU Anastasia D. – fiica (n. 1933) familie de „chiaburi“.
71. ŞARPE Parascovia G. (n. 1892). Acuzată de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare
a produselor agricole la stat. Condamnată în 1949 la 7 ani privaţiune de
libertate. Reabilitată în 1993.
72. TATAROV Alexandra A. (n. 1897) Înscrişi în lista „colaboraţioniştilor“. Deportaţi în
73. TATAROV Anatolie M. – fiul (n. 1935) 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă. Reabilitaţi în 1989.
74. VALEVICI Andrei M. (n. 1920). Condamnat în 1949 la 10 ani de muncă forţată. Cap de acuzare:
„trădare de patrie“ şi colaboraţionism.
com. MÂNDREŞTI
1. STRATAN Ion F. (n. 1880). Arestat în 1941. Internat într-un lagăr din reg. Novosibirsk. Reabilitat
în 1990.
2. STRATAN Feodora V. – soţia (n. 1882)
3. STRATAN Eugenia I. – fiica (n. 1909) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
4. STRATAN Feodosia I. – fiica (n. 1918) Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk.
5. STRATAN Fiodor I. – fiul (n. 1920) Reabilitaţi în 1990.
6. STRATAN Maria I. – fiica (n. 1922)
7. BIVOL Vasile I. (n. 1890). Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate. Cap de acuzare:
neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale la stat.
8. FURCULIŢA Grigore N. (n. 1901). Acuzat de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare
a produselor agricole la stat. Condamnat în 1946 la 8 ani privaţiune de libertate.
9. MACARI Alexandru M. (n. 1897). Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate, incriminându-
i-se neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale la stat.
10. MACARI Ştefan V. (n. 1892). Acuzat de neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale
la stat. Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate.
11. PALAMARCIUC Nicolae M. (n. 1895). Condamnat în 1946 la 7 ani de muncă forţată. Motivul:
neîndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor agricole la stat.
12. FURCULIŢA Ioana P. (n. 1896). Condamnată în 1948 la 10 ani de detenţie într-un lagăr de
muncă forţată. Cap de acuzare: neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei
de cereale la stat.
13. GHEORGHIŢA Andrei P. (n. 1900). Acuzat de sustragere de la plata impozitelor. Condamnat
în 1948 la 3 ani privaţiune de libertate.
14. CHIRILOV Grigore E. (n. 1898). Arestat în mai 1945 sub acuzaţia de colaboraţionism. Condamnat
la 5 ani de detenţie într-un lagăr de muncă forţată din Kazahstan.
15. CHIRILOV Domnica S. – soţia (n. 1896) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
16. CHIRILOV Ion Gr. – fiul (n. 1929) Bureat-Mongolă. Cap de acuzare:
17. CHIRILOV Timofei Gr. – fiul (n. 1932) membri ai familiei unui
18. CHIRILOV Alexandra Gr. – fiica (n. 1939) „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1990.
19. COSÂI Elena D. (n. 1900). Supusă represiunilor în 1949 sub acuzaţia de colaboraţionism.
20. EŞANU Ana A. (n. 1899) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
21. EŞANU Gheorghe – fiul (n. 1932) Bureat-Mongolă. Motivul: familie de
22. EŞANU Eugenia – fiica (n. 1939) „chiaburi“. Capul familiei Eşanu Fiodor
23. EŞANU Sofia – fiica (n. 1941) (n. 1899), în momentul operaţiunii, s-a
24. EŞANU Feodora – fiica (n. 1943) ascuns, reuşind să evite deportarea.
25. EŞANU Tamara – fiica (n. 1947) S-a alăturat familiei în 1954.
1941 – 1949
166 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
26. FURCULIŢĂ Maxim M. (n. 1893). Acuzat de neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de
cereale la stat. Condamnat în 1950 la 10 ani privaţiune de libertate.
27. FURCULIŢĂ Anastasia A. – soţia (n. 1905)
28. FURCULIŢĂ Ion M. – fiul (n. 1930) 29. FURCULIŢĂ Ştefan M. – fiul (n. 1935) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
30. FURCULIŢĂ Nicolae M. – fiul (n. 1938) Supuşi represiunilor în 1949.
31. FURCULIŢĂ Feodora M. – fiica (n. 1940)
32. FURCULIŢĂ Tatiana M. (n. 1902)
33. FURCULIŢĂ Eugenia G. – fiica (n. 1930)
34. FURCULIŢĂ Parascovia G. – fiica (n. 1933) Supuşi represiunilor în 1949 35. FURCULIŢĂ Alexandra G. – fiica (n. 1935)
36. FURCULIŢĂ Ion G. – fiul (n. 1937) ca familie de „chiaburi“.
37. FURCULIŢĂ Nina G. – fiica (n. 1941)
38. FURCULIŢĂ Maria G. – fiica (n. 1945)
39. GHEORGHIŢĂ Ion G. (n. 1887)
40. GHEORGHIŢĂ Alexandra D. – soţia (n. 1897) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
41. GHEORGHIŢĂ Ana I. – fiica (n. 1918) Supuşi represiunilor în 1949.
42. GHEORGHIŢĂ Alexandra I. – fiica (n. 1933)
43. GHEORGHIŢĂ Mihail S. (n. 1899)
44. GHEORGHIŢĂ Eudochia H. – soţia (n. 1899) Supuşi represiunilor în 1949. 45. GHEORGHIŢĂ Vasile M. – fiul (n. 1922)
46. GHEORGHIŢĂ Ecaterina M. – fiica (n. 1930) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
47. GHEORGHIŢĂ Grigore M. – fiul (n. 1934)
48. GÂLCA Gheorghe I. (n. 1898) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 49. GÂLCA Aculina A. – soţia (n. 1899)
50. GÂLCA Melania Gh. – fiica (n. 1936) Supuşi represiunilor în 1949.
51. GOLBAN Vasile A. (n. 1910)
52. GOLBAN Feodora S. – soţia (n. 1912) Supuşi represiunilor în 1949
53. GOLBAN Petru V. – fiul (n. 1938) sub falsa acuzaţie
54. GOLBAN Roman V. – fiul (n. 1942) de colaboraţionism.
55. GOLBAN Eudochia V. – fiica (n. 1947)
56. ISAC Dumitru A. (n. 1884). Supus represiunilor în 1949. Motivul: „chiabur“.
57. ISAC Ioachim A. (n. 1905) Supuşi represiunilor în 1949
58. ISAC Domnica T. – soţia (n. 1905) ca familie de „chiaburi“.
59. ISAC Vasile A. (n. 1899)
60. ISAC Feodora V. – soţia (n. 1896)
61. ISAC Ecaterina V. – fiica (n. 1926) Supuşi represiunilor în 1949.
62. ISAC Ilie V. – fiul (n. 1928)
63. ISAC Gheorghe V. – fiul (n. 1932)
64. LEVINŢA Feodosia I. (n. 1899) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
65. LEVINŢA Alexandru V. – fiul (n. 1930) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
66. LEVINŢA Leonte V. (n. 1920) Deportaţi în 1949 în ţin. Altai.
67. LEVINŢA Ana S. – soţia (n. 1923) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
68. MACARI Ana S. (n. 1902) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. 69. MACARI Matei A. – fiul (n. 1935)
70. MACARI Eudochia A. – fiica (n. 1936) Bureat-Mongolă ca familie de „chiaburi“.
71. MACARI Maria N. (n. 1904) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
72. MACARI Melania E. (n. 1941) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
73. MACARI Timofei E. (n. 1935) Bureat-Mongolă.
74. MACARI Petru S. (n. 1919)
75. MACARI Ana S. – soţia (n. 1923) Supuşi represiunilor în 1949.
76. MACARI Simion P. – fiul (n. 1947) Motivul: familie de „chiaburi“.
77. MACARI Macar P. – fiul (n. 1948)
78. MACARI Feodosia D. (n. 1894) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 79. MACARI Vasile S. – fiul (n. 1928)
80. MACARI Zinaida S. – fiica (n. 1943) Supuşi represiunilor în 1949.
1949 – 1950
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 167
81. MÂŢU Ion V. (n. 1891)
82. MÂŢU Ana S. – soţia (n. 1892)
83. MÂŢU Pantelei I. – fiul (n. 1927) Supuşi represiunilor în 1949
84. MÂŢU Mihail I. – fiul (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
85. MÂŢU Ilie I. – fiul (n. 1936)
86. MÂŢU Serghei I. – fiul (n. 1942)
87. MÂŢU Nicolae A. (n. 1904)
88. MÂŢU Eufrosinia A. – soţia (n. 1918)
89. MÂŢU Grigore N. – fiul (n. 1938) Supuşi represiunilor în 1949.
90. MÂŢU Vasile N. – fiul (n. 1940) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
91. MÂŢU Fiodor N. – fiul (n. 1942)
92. MÂŢU Vera N. – fiica (n. 1948)
93. NASTAS Feodosie A. (n. 1899) 94. NASTAS Elena S. – soţia (n. 1897) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
95. NASTAS Gheorghe F. – fiul (n. 1933) Supuşi represiunilor în 1949.
96. NASTAS Vera V. (n. 1888) Deportate în 1949 în R.A.S.S.
97. NASTAS Olga E. – fiica (n. 1930) Bureat-Mongolă. Motivul:
98. NASTAS Minodora E. – fiica (n. 1936) familie de „chiaburi“.
99. OXENTII Pavel G. (n. 1882) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 100. OXENTII Mihail P. – fiul (n. 1921)
101. OXENTII Vasilisa – nora (n. 1930) Supuşi represiunilor în 1949.
102. POPA Ştefan A. (n. 1911)
103. POPA Antonina N. – soţia (n. 1918) Deportaţi în 1949 sub acuzaţia
104. POPA Fiodor Şt. – fiul (n. 1941) de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1990.
105. POPA Claudia Şt. – fiica (n. 1949)
106. POPESCU Nadejda I. (n. 1925) Supuşi represiunilor în 1949. 107. POPESCU Ion I. – fratele (n. 1933)
108. POPESCU Maria I. – sora (n. 1942) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
109. POPESCU Parascovia A. (n. 1902)
110. POPESCU Ion D. – fiul (n. 1922)
111. POPESCU Vasile D. – fiul (n. 1923) Supuşi represiunilor în 1949
112. POPESCU Gavriil D. – fiul (n. 1930) ca familie de „chiaburi“.
113. POPESCU Dumitru D. – fiul (n. 1933)
114. POPESCU Maria D. – fiica (n. 1938)
115. POPESCU Pavel F. (n. 1892)
116. POPESCU Feodora I. – soţia (n. 1892) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 117. POPESCU Feodora P. – fiica (n. 1924)
118. POPESCU Varvara P. – fiica (n. 1926) Supuşi represiunilor în 1949.
119. POPESCU Axenia P. – fiica (n. 1928)
120. POPESCU Vasile F. (n. 1899)
121. POPESCU Natalia P. – soţia (n. 1916) Supuşi represiunilor în 1949.
122. POPESCU Ion V. – fiul (n. 1943) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
123. POPESCU Petru V. – fiul (n. 1946)
124. STRATAN Alexandra S. (n. 1911)
125. STRATAN Victoria A. – fiica (n. 1933) Deportate în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
126. STRATAN Maria A. – fiica (n. 1938) golă. Motivul: familie de „chiaburi“.
127. STRATAN Alexandra A. – fiica (n. 1941)
128. STRATULAT Alexei V. (n. 1909)
129. STRATULAT Anastasia V. – soţia (n. 1914) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 130. STRATULAT Vasile Al. – fiul (n. 1941)
131. STRATULAT Mihail Al. – fiul (n. 1944) Supuşi represiunilor în 1949.
132. STRATULAT Agripina Al. – fiica (n. 1948)
133. STRATULAT Emanuil V. (n. 1877) Supuşi represiunilor în 1949 134. STRATULAT Maria F. – soţia (n. 1886)
135. STRATULAT Onisim E. – fiul (n. 1921) ca familie de „chiaburi“.
1949
168 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
136. STRATULAT Ecaterina G. (n. 1898)
137. STRATULAT Anastasia F. – fiica (n. 1937) Supuse represiunilor din 1949.
138. STRATULAT Gheorghe V. (n. 1901) 139. STRATULAT Ecaterina D. – soţia (n. 1907) Supuşi represiunilor
140. STRATULAT Ilie Gh. – fiul (n. 1929) în 1949 ca familie de „chiaburi“.
141. STRATULAT Simion I. (n. 1894)
142. STRATULAT Maria G. – soţia (n. 1903) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
143. STRATULAT Vasile S. – fiul (n. 1924) Supuşi represiunilor în 1949.
144. STRATULAT Ion S. – fiul (n. 1930)
145. TROFIM Alexandra G. (n. 1889). Supusă represiunilor în 1949 pe motiv că ar fi fost „chiabur“.
146. TROFIM Ioana A. (n. 1891)
147. TROFIM Elisaveta L. – fiica (n. 1926)
148. TROFIM Eugenia L. – fiica (n. 1928) Supuşi represiunilor în 1949.
149. TROFIM Mihail L. – fiul (n. 1931)
150. TROFIM Constantin L. – fiul (n. 1935)
151. TROFIM Mihail I. (n. 1895)
152. TROFIM Elisaveta S. – soţia (n. 1905)
153. TROFIM Ion M. – fiul (n. 1924)
154. TROFIM Liuba M. – fiica (n. 1933) Supuşi represiunilor în 1949.
155. TROFIM Efim M. – fiul (n. 1935) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
156. TROFIM Tamara M. – fiica (n. 1935)
157. TROFIM Feodora M. – fiica (n. 1942)
158. TROFIM Gheorghe M. – fiul (n. 1944)
159. TROFIM Petru Z. (n. 1886) Supuşi represiunilor în 1949. 160. TROFIM Ecaterina V. – soţia (n. 1892)
161. TROFIM Leonte P. – fiul (n. 1932) Motivul: comercianţi.
162. VOZNÂI Afanasie S. (n. 1903) Supuşi represiunilor
163. VOZNÂI Elena I. – soţia (n. 1906) în 1949 sub falsa acuzaţie
164. VOZNÂI Claudia A. – fiica (n. 1945) de colaboraţionism.
165. BIVOL Alexandru V. (n. 1930). Condamnat în 1950 la 10 ani de detenţie într-un lagăr de
muncă forţată sub acuzaţia de activitate antisovietică.
166. BODIU Filimon E. Liderul unui grup ilegal antisovietic, care a activat între anii 1945 şi 1950 în
raioanele Chişcăreni, Teleneşti, Sângerei şi Călăraşi.
167. BODIU Ion F. – fiul. Au fost împuşcaţi la 16 noiembrie 1950 în timpul unei ciocniri cu reprezentanţii
organelor de represiuni sovietice.
168. BODIU Olimpiada V. (n. 1912). Arestată la 9 decembrie 1950 sub acuzaţia de „trădare de
patrie”, comiterea unor acte teroriste împotriva reprezentanţilor puterii sovietice
şi de participare la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare. Condamnată
la 25 de ani de detenţie. A fost internată în lagărul de la Dubrovna,
R.A.S.S. Mordovă. Eliberată în 1966.
169. BUNDUCHI Ion E. (n. 1925). Acuzat de „trădare de patrie”, susţinerea teroriştilor şi de participare
la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare. Arestat la 20 noiembrie
1950. Condamnat la 25 de ani de detenţie în lagărul de corecţie prin
muncă Oziornâi, suspendarea drepturilor civice pe termen de 5 ani şi confiscarea
averii. A fost eliberat în 1956.
170. CHIRICĂ Ştefan F. (n. 1917). Arestat la 20 noiembrie 1950. Cap de acuzare: „trădare de
patrie”, susţinerea teroriştilor şi participare la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare.
Condamnat, în baza art. 54-1„a“ C.p. al R.S.S.U., la 25 de
ani de detenţie în lagăr de muncă forţată, interdicţia drepturilor civice pe termen
de 5 ani şi confiscarea averii. Şi-a ispăşit pedeapsa în Minlag, R.A.S.S.
Komi. A fost eliberat în 1956.
171. EŞANU Melania F. (n. 1931). Acuzată de activitate contrarevoluţionară. Condamnată în 1950
la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată.
172. GHEORGHIŢĂ Mihail M. (n. 1925). Arestat în 1950 sub acuzaţia de activitate contrarevoluţionară.
Privat de libertate pe termen de 10 ani. Internat într-un lagăr de muncă
forţată.
1949 – 1950
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 169
173. MACARI Ion F. (n. 1902). Condamnat în 1950 la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată.
Cap de acuzare: activitate contrarevoluţionară.
174. MACARI Vasile I. (n. 1929). Arestat sub acuzaţia de activitate contrarevoluţionară. Condamnat
în 1950 la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată.
175. MUNTEANU Grigore V. (n. 1912). Arestat la 22 noiembrie 1950, fiind acuzat de „trădare de
patrie”, susţinerea teroriştilor şi de participare la activitatea unei organizaţii
contrarevoluţionare. Condamnat la 25 de ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată, interdicţia drepturilor civice pe termen de 5 ani şi confiscarea averii.
Şi-a ispăşit pedeapsa în Steplag, Kazahstan. A fost eliberat în 1956.
176. POPA Andrei P. (n. 1906). Acuzat de „trădare de patrie”, susţinerea teroriştilor şi de participare
la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare. Arestat la 22 noiembrie
1950. Condamnat la 25 de ani de detenţie în lagăr de corecţie prin muncă
(Minlag, R.A.S.S. Komi), suspendarea drepturilor civice pe termen de 5 ani şi
confiscarea averii. A fost eliberat în 1956.
177. POPA Dumitru A. (n. 1929). Condamnat în 1950 la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată, fiind acuzat de activitate contrarevoluţionară.
178. SURUCEANU Alexandra A. (n. 1913). Arestată la 20 noiembrie 1950. Motivul: complicitate
cu „trădătorii de patrie şi teroriştii”. Condamnată la 25 de ani de detenţie în
lagăr de muncă forţată. A fost eliberată în 1956.
179. SURUCEANU Andrei P. (n. 1910). Arestat la 22 noiembrie 1950, incriminându-i-se „trădare
de patrie”, susţinerea teroriştilor şi participare la activitatea unei organizaţii
contrarevoluţionare. Condamnat la 25 de ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată, interdicţia drepturilor civice pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. A
fost eliberat în 1956.
180. SURUCEANU Gheorghe P. (n. 1934). Arestat la 20 noiembrie 1950, fiind acuzat de nedenunţarea
teroriştilor şi a crimelor comise de către membrii unei organizaţii
contrarevoluţionare. Condamnat la 7 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată.
A fost eliberat în 1956.
181. SURUCEANU Profir F. (n. 1904). Arestat la 22 noiembrie 1950, incriminându-i-se „trădare de
patrie”, susţinerea teroriştilor şi participare la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare.
Condamnat la 25 de ani de detenţie în lagărul de muncă
forţată Oziornâi şi interdicţia drepturilor civice.
182. VOLONTIR Ştefan C. (n. 1903). Secretar al sovietului sătesc Mândreşti. Arestat la 22 noiembrie
1950, fiind acuzat de „trădare de patrie”, susţinerea teroriştilor şi de participare
la activitatea unei organizaţii contrarevoluţionare. Condamnat la 25 de
ani de detenţie în lagărul de muncă forţată Oziornâi, suspendarea drepturilor
civice pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost eliberat în 1956.
183. BODIU Anastasia G. (n. 1886) Deportaţi în 1951 în reg. Kurgan, unde
184. BODIU Ion E. – fiul (n. 1917) s-au aflat până în 1956. Motivul: membri
ai familiei unui participant la
o „bandă teroristă antisovietică“.
185. CHIRICĂ Fiodor H. (n. 1917). Acuzat de complicitate cu „trădătorii de patrie şi teroriştii”.
Arestat la 30 noiembrie 1951. Condamnat, în baza art. 19-54-1„a“ C.p. al
R.S.S.U., la 25 de ani de detenţie într-un lagăr de corecţie prin muncă din
Karaganda, Kazahstan. A fost eliberat în 1956.
186. ROŞCA Domnica D. (n. 1893). A fost deportată în 1951 în reg. Kurgan, unde s-a aflat până în
1956. Motivul: membru al familiei unui participant la o „bandă teroristă antisovietică“.
187. ROŞCA Anisim G. – fiul. Condamnat la moarte în 1951, fiind acuzat de participare la activitatea
grupului antisovietic condus de Filimon Bodiu.
1950 – 1951
170 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
Victime ale represiunilor comuniste din com. Mândreşti
(Anul şi motivul nu au fost identificate)
1. GRECU Dumitru A. (n. 1903)
2. MÂŢU Afanasie T. (n. 1913)
3. OXENTIE Zinovie E. (n. 1912)
4. STRATULAT Dumitru I. (n. 1896)
5. TROFIMOV Vladimir L. (n. 1919)
s. MIHĂLAŞA, TELENEŞTI
1. POPA Trofim F. (n. 1885). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin. Consilier la primărie.
2. POPA Axenia I. – soţia (n. 1891)
3. POPA Filimon T. – fiul Deportaţi în 1941.
4. POPA Fiodor T. – fiul Reabilitaţi în 1991.
5. POPA Andrei T. – fiul
6. BOSÂI Gheorghe I. (n. 1922) Deportaţi în 1949
7. BOSÂI Agripina V. – soţia (n. 1920) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
8. BOSÂI Maria Gh. – fiica (n. 1943) Motivul: colaboraţionişti.
9. BOSÂI Lidia Gh. – fiica (n. 1944) Reabilitaţi în 1990.
10. BOSÂI Nicolae F. (n. 1886)
11. BOSÂI Aculina M. – soţia (n. 1889) Supuşi represiunilor în 1949
12. BOSÂI Lidia N. – fiica (n. 1932) din motive politice.
13. BOSÂI Gheorghe N. – fiul (n. 1933)
14. CARAUŞ Olga I. (n. 1922) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă
15. CARAUŞ Matei P. – fiul (n. 1943) ca familie de „chiaburi“. Capul familiei Pantelimon
16. CARAUŞ Gheorghe P. – fiul (n. 1946) Carauş (n.1922) s-a alăturat familiei în 1952.
17. HARABAJIU Ion A. (n. 1878)
18. HARABAJIU Eudochia A. – soţia (n. 1888) Supuşi represiunilor în 1949.
19. ZARA Dumitru P. – fiul adoptiv (n. 1933) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
20. ZARA Axenia P. – fiica adoptivă (n. 1934)
21. MEREUŢA Grigore (Gheorghe) S. (n. 1889)
22. MEREUŢA Parascovia I. – soţia (n. 1891) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
23. MEREUŢA Dumitru Gr. – fiul (n. 1928) Supuşi represiunilor în 1949.
24. MEREUŢA Ana Gr. – fiica (n. 1937)
25. ROTARI Grigore D. (n. 1894) Supuşi represiunilor în 1949.
26. ROTARI Tudora I. – soţia (n. 1893) Motivul: familie de „chiaburi“.
27. SANDULEANU Olga M. (n. 1904)
28. SANDULEANU Ion N. – fiul (n. 1933) 29. SANDULEANU Valentina N. – fiica (n. 1939) Supuşi represiunilor în 1949
30. SANDULEANU Cristina N. – fiica (n. 1941) sub falsa acuzaţie de colaboraţionism.
31. SANDULEANU Anastasia N. – fiica (n. 1946)
32. SAVIŢCHI Maria C. (n. 1912) Înscrise în lista „chiaburilor“.
33. SAVIŢCHI Profira M. – fiica (n. 1941) Supuse represiunilor în 1949.
com. NEGURENI
1. BOLOGAN Iachim N. (n. 1895). Supus represiunilor în 1941.
2. BOTNARI Ion V. (n. 1890) Deportaţi în 1941 în reg. Tiumen.
3. BOTNARI Efimia F. – soţia (n. 1892) Reabilitaţi în 1991.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 171
4. CIUDAC (Ciutac) Emilian I. Membru al Partidului Naţional-Liberal. Arestat în 1941. Condamnat
la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată.
5. TABUICA Constantin I. (n. 1906)
6. TABUICA Nadejda N. – soţia Deportaţi în 1941. Reabilitaţi în 1991.
7. TABUICA Larisa (Elena) C. – fiica (n. 1934)
8. BURDIMOV Iustin I. (n. 1903). Supus represiunilor în 1944. Reabilitat în 1991.
9. MUNTEANU Alexandru T. (n. 1898). Arestat în 1944 sub acuzaţia de colaboraţionism. Condamnat
la 25 de ani de privaţiune de libertate. Internat într-un lagăr de muncă
forţată. A decedat în 1945 în detenţie. Reabilitat în 1991.
10. PÂNZARI Nicolae I. (n. 1914). Arestat în 1944 sub acuzaţia de colaboraţionism. Condamnat la
15 ani privaţiune de libertate. Internat într-un lagăr de muncă forţată din
ţin. Krasnoiarsk.
11. BEBIC Tihon G. (n. 1900). Condamnat în 1945 la 15 ani de muncă forţată, fiind acuzat de
„trădare de patrie“.
12. BULDUMA Gheorghe A. (n. 1918). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1945 la 10 ani
privaţiune de libertate. Reabilitat în 1990.
13. CAZAC Petru P. (n. 1921). Condamnat în 1945 de Tribunalul Militar sub acuzaţia de colaboraţionism.
Reabilitat în 1992.
14. CIUDAC Simion I. (n. 1909). Acuzat de „trădare de patrie“. Condamnat în 1945 la 20 de ani de
detenţie în lagăr de muncă forţată.
15. LUPU Eremei I. Condamnat prin sentinţa Tribunalului Militar din 18 martie 1945. Cap de acuzare:
colaboraţionism. Reabilitat în 1992.
16. LUPU Fiodor E. (n. 1901). Condamnat la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată. Motivul:
colaboraţionism. Reabilitat în 1992.
17. NASTAS Constantin N. (n. 1914). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1945 la 10 ani
privaţiune de libertate. Reabilitat în 1990.
18. NASTAS Irina I. (n. 1888). Condamnată în 1945 la 7 ani privaţiune de libertate. Cap de acuzare:
colaboraţionism şi „trădare de patrie“. Reabilitată în 1991.
19. BOTNARI Efrem P. (n. 1904). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1949 la 8 ani de
detenţie în lagăr de corecţie prin muncă.
20. BOTNARI Elisaveta E. – soţia (n. 1906) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
21. BOTNARI Ion E. – fiul (n. 1936) Cap de acuzare: membri
22. BOTNARI Zinovia E. – fiica (n. 1938) ai familiei unui „colaboraţionist”.
23. BOTNARI Maria E. – fiica (n. 1942) Reabilitaţi în 1990.
24. BOTNARI Maxim A. (n. 1912) 25. BOTNARI Vera I. – soţia (n. 1913) Supuşi represiunilor în 1949
26. BOTNARI Tatiana M. – fiica (n. 1939) ca familie de „chiaburi“.
27. BRAJITOR Leon I. (n. 1898) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 28. BRAJITOR Vera L. – fiica (n. 1936)
29. BRAJITOR Nadejda L. – fiica (n. 1938) Supuşi represiunilor în 1949.
30. BULDUMA Maria E. Deportate în 1949 ca membri ai familiei
31. BULDUMA Veronica Gh. – fiica unui „colaboraţionist”. Reabilitate în 1991.
32. BULDUMA Ananie I. (n. 1890) Supuşi represiunilor în 1949.
33. BULDUMA Eudochia A. – soţia (n. 1890) Motivul: familie de „chiaburi“.
34. BUJNIŢĂ Andrei. Deportat în 1949 în Siberia.
35. CAZAC Anastasia I. (n. 1891) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
36. CAZAC Sava – fiul (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
37. CAZAC Zinovia I. (n. 1922) Supuse represiunilor în 1949. Motivul:
38. CAZAC Tamara P. – fiica (n. 1945) capul familiei a fost „colaboraţionist“.
39. CIUDAC (Ciutac) Marfa G. (n. 1879) Deportaţi în 1949 în reg.Tomsk
40. CIUDAC Gheorghe I. – fiul (n. 1921) ca membri ai familiei unui
41. CIUDAC Maria I. – nora (n. 1921) „colaboraţionist”.
42. CIUDAC Olga D. – fiica (n. 1927) Reabilitaţi în 1991.
43. COBA Stepanida A. (n. 1921)
44. LUPU Ion A. (n. 1930) Supuşi represiunilor în 1949
1941 – 1949
172 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
45. LUPU Vasile A. (n. 1933) sub acuzaţia de colaboraţionism.
46. LUPU Pavel A. (n. 1935)
47. CREŢU Ana I. (n. 1913) 48. CREŢU Vera C. – fiica (n. 1929) Supuse represiunilor în 1949.
49. CREŢU Efimia C. – fiica (n. 1941) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
50. CREŢU Petru I. (n. 1898)
51. CREŢU Ana O. – soţia (n. 1903)
52. CREŢU Fevronia P. – fiica (n. 1927) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 53. CREŢU Ştefan P. – fiul (n. 1929)
54. CREŢU Pelaghia P. – fiica (n. 1937) Supuşi represiunilor în 1949.
55. CREŢU Mihail P. – fiul (n. 1941)
56. CREŢU Parascovia P. – fiica (n. 1943)
57. DARII Maria L. (n. 1903) Supuşi represiunilor în 1949 58. DARII Fiodor E. – fiul (n. 1934)
59. DARII Natalia E. – fiica (n. 1941) ca familie de „chiaburi“.
60. GHERASIM Fiodor I. (n. 1920)
61. GHERASIM Stepanida V. – soţia (n. 1924) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
62. GHERASIM Veronica F. – fiica (n. 1946) Supuşi represiunilor în 1949.
63. GHERASIM Raisa G. – nepoata
64. GUZUN Maria Z. (n. 1910)
65. GUZUN Maria A. – fiica (n. 1930)
66. GUZUN Varvara A. – fiica (n. 1936) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan, unde
67. GUZUN Iacob A. – fiul (n. 1939) s-au aflat până în 1955. Cap de
68. GUZUN Efimia A. – fiica (n. 1940) acuzare: familie de „chiaburi“.
69. GUZUN Anastasia A. – fiica (n. 1946)
70. GUZUN Zinovia A. – fiica (n. 1948)
71. GUZUN Gavriil P. (n. 1916)
72. GUZUN Domnica P. – soţia (n. 1918)
73. GUZUN Parascovia G. – fiica (n. 1938) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
74. GUZUN Eufrosinia G. – fiica (n. 1940) Supuşi represiunilor în 1949.
75. GUZUN Lidia G. – fiica (n. 1945)
76. GUZUN Stepanida P. – mama (n. 1872)
77. LUPU Grigore I. (n. 1896) Supuşi represiunilor în 1949
78. LUPU Iustina D. – soţia (n. 1892) ca familie de „chiaburi“.
79. MUNTEANU Domnica I. (n. 1897) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
80. MUNTEANU Pantelei N. – fiul (n. 1921) Supuşi represiunilor în 1949.
81. NASTAS Tatiana I. (n. 1919) Supuse represiunilor în 1949 ca membri ai
82. NASTAS Iulia C. – fiica (n. 1944) familiei unui „colaboraţionist“. Reabilitate în 1990.
83. RUSU Ilie I. (n. 1885) Supuşi represiunilor în 1949.
84. RUSU Maria A. – soţia (n. 1885) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
com. NUCĂRENI
1. ARGHIROS Vera A. (n. 1916)
2. ARGHIROS Valentina L. – fiica (n. 1937) Supuşi represiunilor în 1949
3. ARGHIROS Ştefan L. – fiul (n. 1940) ca familie de „chiaburi“.
4. ARGHIROS Mihail L. – fiul (n. 1943)
5. CERNOLEU Mihail I. (n. 1904)
6. CERNOLEU Ana M. – soţia (n. 1900)
7. CERNOLEU Ştefan M. – fiul (n. 1930)
8. CERNOLEU Simion M. – fiul (n. 1932)
9. CERNOLEU Arcadie M. – fiul (n. 1934)
10. CERNOLEU Vladimir M. – fiul (n. 1936) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 173
11. CERNOLEU Maria M. – fiica (n. 1942) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
12. CERNOLEU Ion M. – fiul (n. 1945)
13. CERNOLEU Nicolae M. – fiul (n. 1947)
14. OMBUN Ioana G. (n. 1888) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan,
15. OMBUN Vasile I. – fiul (n. 1927) unde s-au aflat până în 1955.
16. GUMA Olga Gh. – nora (n. 1925) Motivul: familie de „chiaburi“.
17. RUSU Vasile I. (n. 1899) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan sub
18. RUSU Anastasia V. – soţia (n. 1902) acuzaţia de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1990.
19. ŢURCAN Grigore G. (n. 1884). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin.
20. ŢURCAN Nadejda A. – soţia (n. 1900) Înscrişi în lista „colaboraţioniştilor“.
21. ŢURCAN Iulia Gr. – fiica (n. 1933) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
22. ŢURCAN Andrei (Anatol) Gr. – fiul Reabilitaţi în 1991.
23. VOITENCO Zinaida S. (n. 1922) 24. VOITENCO Galina N. – fiica (n. 1942) Supuse represiunilor în 1949.
25. VOITENCO Vera N. – fiica (n. 1944) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
com. ORDĂŞEI
1. ARMAŞ Pantelei G. (n. 1893). Condamnat în 1945 la 15 ani privaţiune de libertate. Cap de
acuzare: colaboraţionism.
2. APREUTESEI Alexandru G. (n. 1891) Supuşi represiunilor în 1949 3. APREUTESEI Elisaveta V. – soţia (n. 1888)
4. APREUTESEI Gheorghe Al. – fiul (n. 1921) ca familie de „chiaburi“.
5. ARSENI Simion I. (n. 1888) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 6. ARSENI Elena S. – fiica (n. 1918)
7. ARSENI Tamara S. – fiica (n. 1931) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
8. BUSUIOC Iacob G. (n. 1910) Supuşi represiunilor în 1949. 9. BUSUIOC Valentina P. – soţia (n. 1914)
10. BUSUIOC Maria I. – fiica (n. 1942) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
11. COŢOFAN Gheorghe I. (n. 1884) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 12. COŢOFAN Axenia G. – soţia (n. 1886)
13. COŢOFAN Maria Gh. – fiica (n. 1931) Supuşi represiunilor în 1949.
14. DARII Agripina P. (n. 1881). Supusă represiunilor în 1949. Motivul: „chiabur“.
15. DELINSCHI Ion I. (n. 1883) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan 16. DELINSCHI Eugenia I. – soţia (n. 1883 sau 1885)
17. DELINSCHI Mina I. – fiul (n. 1924) ca familie de „chiaburi“.
18. GOREA Ana I. (n. 1891) Înscrise în lista „chiaburilor“.
19. GOREA Galina N. – fiica Deportate în 1949 în reg. Kurgan.
20. GUMA Ion D. (n. 1909) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan,
21. GUMA Elisaveta E. – soţia (n. 1912) unde s-au aflat până în 1954.
22. GUMA Minodora I. – fiica (n. 1938) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
23. GUMA Zinaida C. (n. 1899). Supusă represiunilor în 1949 pe motiv că este „chiabur“.
24. LEVIŢCHI Glicheria D. Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan. 25. LEVIŢCHI Nicolae H. – fiul
26. LEVIŢCHI Antonina H. – fiica Reabilitaţi în 1991.
27. NADUH Ion G. (n. 1879) Supuşi represiunilor în 1949
28. NADUH Maria G. (n. 1880) ca familie de „chiaburi“.
29. TODOROV Zinovie I. (n. 1883). Supus represiunilor în 1949 sub falsa acuzaţie de „colaboraţionism“.
30. TUREA Diomid G. (n. 1882) Înscrişi în lista „chiaburilor“. Deportaţi
31. TUREA Anastasia V. – soţia (n. 1881) în 1949 în reg. Kurgan. Eliberaţi în 1954.
1945 – 1949
174 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
com. PISTRUIENI
1. AGACHI Vasile F. (n. 1906) Deportaţi în 1949
2. AGACHI Stepanida G. – soţia (n. 1912) în reg. Kurgan. Motivul: capul
3. AGACHI Vasile V. – fiul (n. 1935) familiei a fost „colaboraţionist”.
4. AGACHI Eugenia V. – fiica (n. 1937) Reabilitaţi în 1989.
5. BURLAC Fiodor V. (n. 1896)
6. BURLAC Eufrosinia S. – soţia (n. 1899)
7. BURLAC Elena F. – fiica (n. 1926) 8. BURLAC Nadejda F. – fiica (n. 1928) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
9. BURLAC Vladimir F. – fiul (n. 1930) ca familie de „chiaburi“.
10. BURLAC Vasile F. – fiul (n. 1935)
11. BURLAC Olga F. – fiica (n. 1944)
12. CRULICOVSCHI Simion F. (n. 1890). Condamnat în 1948 la 10 ani privaţiune de libertate. Cap
de acuzare: neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale la stat.
13. CRULICOVSCHI Ana A. – soţia (n. 1896) Înscrişi în lista „comercianţilor“.
14. CRULICOVSCHI Constantin S. – fiul (n. 1928) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
15. GUŢAN Alexandru I. (n. 1892) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan sub falsa
16. GUŢAN Ana V. – soţia (n. 1891) acuzaţie de colaboraţionism. Reabilitaţi în 1990.
17. MORĂRESCU Efim A. Membru al Partidului Naţional-Liberal.
18. MORĂRESCU Feodosia I. – soţia (n. 1908) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan,
19. MORĂRESCU Valeria E. – fiica (n. 1938) unde s-au aflat până în 1956.
20. ROTARI Olimpiada A. (n. 1891). Supusă represiunilor în 1949, fiind acuzată de colaboraţionism.
s. SĂRĂTENI (SĂRĂTENII NOI şi SĂRĂTENII VECHI)
1. CUCU Nazar E. (n. 1892). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin, primar. Supus represiunilor
în 1941.
2. CUCU Liubov P. – soţia (n. 1897)
3. CUCU Emilia N. – fiica (n. 1925)
4. CUCU Mihail N. – fiul (n. 1926) Deportaţi în 1941 în reg. Kazahstan.
5. CUCU Tatiana N. – fiica (n. 1929) Reabilitaţi în 1990.
6. CUCU Boris N. – fiul (n. 1933)
7. CUCU Alexandru S. – nepotul
8. CURCHIN Demian I. (n. 1882). Supus represiunilor în 1941.
9. POPOVICI Sava G. (n. 1908). Fost membru al Gărzii de Fier. Condamnat în 1941 la moarte.
Reabilitat în 1990.
10. POPOVICI Vera A. – soţia (n. 1911)
11. POPOVICI Averian S. – fiul (n. 1927)
12. POPOVICI Grigore S. – fiul (n. 1929) Deportaţi în 1941.
13. POPOVICI Ion S. – fiul (n. 1932) Reabilitaţi în 1990.
14. POPOVICI Elena S. – fiica (n. 1935)
15. POPOVICI Pantelimon S. – fiul (n. 1937)
16. POPOVICI Lidia S. – fiica (n. 1940)
17. COTOROBAI Alexei I. (n. 1900). Condamnat în 1945 la 20 de ani de muncă forţată sub acuzaţia
de colaboraţionism. Reabilitat în 1991.
18. ERHAN Haralambie T. (n. 1890). Condamnat în 1945 la 10 ani de muncă forţată.
19. ERHAN Mitrofan H. (n. 1925). Condamnat în 1945 la 20 de ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată. Reabilitat în 1991.
20. RACHIERU Sava I. (n. 1907). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1945 de Tribunalul
Militar. Reabilitat în 1991.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 175
21. POPOVICI Ştefan G. (n. 1912). Supus represiunilor în 1947. Reabilitat în 1991.
22. COŞNEANU Petru A. (n. 1911)
23. COŞNEANU Ana D. – soţia (n. 1911)
24. COŞNEANU Ludmila P. – fiica (n. 1936) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
25. COŞNEANU Raisa P. – fiica (n. 1938) Bureat-Mongolă
26. COŞNEANU Iacob P. – fiul (n. 1940) din motive politice.
27. COŞNEANU Timofei P. – fiul (n. 1943) Reabilitaţi în 1990.
28. COŞNEANU Valentin P. – fiul (n. 1947)
29. COŞNEANU Nina P. – fiica (n. 1948)
30. GÂNJU Irina I. (n. 1896)
31. GÂNJU Tatiana P. – fiica (n. 1933) Deportaţi în 1949 în reg. Irkutsk ca
32. GÂNJU Ştefan P. – fiul (n. 1937) familie de „chiaburi“. Reabilitaţi în 1991.
33. GÂNJU Fiodor P. – fiul (n. 1940)
34. RACHIERU Tatiana C. (n. 1908)
35. RACHIERU Nicolae S. – fiul (n. 1930) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
36. RACHIERU Fiodor S. – fiul (n. 1935) golă. Cap de acuzare: membri ai familiei
37. RACHIERU Maria S. – fiica (n. 1939) unui „colaboraţionist“. Reabilitaţi în 1991.
38. RACHIERU Vera S. – fiica (n. 1940)
39. COTOROBAI Eudochia I. (n. 1901) Deportaţi în 1950 ca membri
40. COTOROBAI Nina A. – fiica (n. 1936) ai familiei unui „colaboraţionist“.
41. COTOROBAI Iachim A. – fiul (n. 1940) Reabilitaţi în 1989.
com. SCORŢENI
1. DONOS Nichifor A. Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk. 2. DONOS Daria I. – soţia
3. DONOS Ana N. – fiica (n. 1925) Reabilitaţi în 1991.
4. POPESCU Iacob V. (n. 1870). Arestat în 1941. Internat în lagărul din Vorkuta.
5. STEPANOV Pima V. (n. 1885). Arestat în 1941. Internat în lagărul din Vorkuta.
6. CHIRIŢA Ion N. (n. 1898). Supus represiunilor în 1942. Reabilitat în 1991.
7. LAŞCU Alexei G. (n. 1902). Arestat în 1945. Internat într-un lagăr din ţin. Altai. Cap de acuzare:
colaboraţionism şi propagandă antisovietică. Reabilitat în 1991.
8. BĂDĂRĂU Petru P. (n. 1904)
9. BĂDĂRĂU Maria G. – soţia (n. 1907) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
10. BĂDĂRĂU Irina P. – fiica (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
11. BĂDĂRĂU Ana P. – fiica (n. 1934)
12. COSTROV Nicolae G. (n. 1928). Înscris în lista „chiaburilor“. Deportat în 1949 în reg. Kurgan.
13. GODOROJA Feodora N. (n. 1911). Acuzată de colaboraţionism. Deportată în 1949 în
reg. Kurgan.
14. LATESCU Mihail S. (n. 1904)
15. LATESCU Zinovia I. – soţia (n. 1904)
16. LATESCU Ion M. – fiul (n. 1927)
17. LATESCU Nicolae M. – fiul (n. 1930) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
18. LATESCU Fiodor M. – fiul (n. 1934) Cap de acuzare: familie
19. LATESCU Maria M. – fiica (n. 1936) de „chiaburi“.
20. LATESCU Isai M. – fiul (n. 1941)
21. LATESCU Constantin M. – fiul (n. 1944)
22. LATESCU Ştefan M. – fiul (n. 1947)
23. PURICI Elisaveta A. (n. 1900)
24. PURICI Maria I. – fiica (n. 1931) Deportate în 1949 în reg. Kurgan
25. PURICI Agafia I. – fiica (n. 1934) ca familie de „chiaburi“.
26. PURICI Eugenia I. – fiica (n. 1938)
1941 – 1950
176 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
27. SLUTU Anastasia T. (n. 1895). Înscrisă în lista „chiaburilor“. Deportată în 1949 în reg. Kurgan.
28. STEPAN Gavriil S. (n. 1895). Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate. Cap de
acuzare: neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale la stat.
29. STEPAN Alexandra V. – soţia (n. 1897)
30. STEPAN Ion G. – fiul (n. 1924) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
31. STEPAN Maria G. – fiica (n. 1927) ca familie de „chiaburi“.
32. STEPAN Serghei G. – fiul (n. 1934) Reabilitaţi în 1989.
33. STEPAN Agafia G. – fiica (n. 1936)
34. URECHE Procopie (n. 1919) Înscrişi în lista „chiaburilor”. 35. URECHE Ana I. – soţia (n. 1927)
36. URECHE Varvara P. – fiica (n.1948) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
37. VARZARI Neofid G. (n. 1884) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
38. VARZARI Alexandru – fiul (n. 1934) Cap de acuzare: familie de „chiaburi”.
39. VOLOVEI Ion I. (n. 1922) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan 40. CERNEGA Efimia E. – soţia (n. 1924)
41. CERNEGA Valentin I. – fiul (n. 1949) sub falsa acuzaţie de colaboraţionism.
42. GROSU Ion V. (n. 1908). Acuzat de participare la activitatea unei organizaţii antisovietice clandestine.
Condamnat în 1951 la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată.
Reabilitat în 1994.
43. LAŞCU Leon S. (n. 1903). Condamnat în 1951 la 10 ani de detenţie în lagăr de corecţie prin
muncă. Motivul: activitate antisovietică. Reabilitat în 1994.
44. LAŞCU Ion I. (n. 1903). Acuzat de activitate antisovietică. Supus represiunilor în 1951. Reabilitat
în 1994.
45. STEPAN Tudor I. (n. 1923). Acuzat de activitate antisovietică. Supus represiunilor în 1951.
Reabilitat în 1994.
46. TACU Vasile C. (n. 1901). Condamnat în 1951 la 25 de ani de muncă forţată. Cap de acuzare:
participare la activitatea unei organizaţii antisovietice. Reabilitat în 1994.
47. TACU Ioachim C. (n. 1913). Supus represiunilor în 1951, fiind acuzat de activitate antisovietică.
com. SUHULUCENI
1. ROŞCA Ion V. (n. 1909). Supus represiunilor în 1946. Reabilitat în 1992.
2. BUINCIUC Mihail G. (n. 1927). Condamnat în 1948 la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată. Motivul: propagandă antisovietică. Reabilitat în 1991.
3. COLUN Fiodor V. (n. 1897)
4. COLUN Eudochia A. – soţia (n. 1902) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
5. COLUN Vasile F. – fiul (n. 1934) Supuşi represiunilor în 1949.
6. COLUN Ion F. – fiul (n. 1936)
7. CURCHI Ştefan C. (n. 1886)
8. CURCHI Ana I. – soţia (n. 1898) 9. CURCHI Olga Şt. – fiica (n. 1924) Supuşi represiunilor în 1949.
10. CURCHI Agafia Şt. – fiica (n. 1926) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
11. CURCHI Andrei Şt. – fiul (n. 1934)
12. PETREA Ioana I. (n. 1909) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
13. PETREA Ecaterina A. – fiica (n. 1933) golă ca familie de „chiaburi“. Capul fa-
14. PETREA Pavel A. – fiul (n. 1929 sau 1930) miliei Petrea Arsenie (n. 1905) a evitat
15. PETREA Nicolae A. – fiul (n. 1939) deportarea, ascunzându-se. S-a alăturat
16. PETREA Ana I. – nora (n. 1930) familiei în 1952.
17. PETREA Ilie C. (n. 1921) Acuzaţi de colaboraţionism.
18. PETREA Maria F. – soţia (n. 1924) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon-
19. PETREA Ana C. – sora (n. 1939) golă. Reabilitaţi în 1990.
1946 – 1951
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 177
20. ROŞCA Eufrosinia S. (n. 1907)
21. ROŞCA Vasile I. – fiul (n. 1936) Supuşi represiunilor în 1949
22. ROŞCA Emilia I. – fiica (n. 1936) din motive religioase.
23. ROŞCA Gheorghe I. – fiul (n. 1940)
24. STEGĂRESCU Simion P. (n. 1890) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
25. STEGĂRESCU Evlampia V. – soţia (n. 1897) Supuşi represiunilor în 1949.
26. STEGĂRESCU Ion V. (n. 1910). Supus represiunilor comuniste în anii ’40. Anul şi motivul nu
au fost identificate.
com. TÂRŞIŢEI
1. JMURCIUC Olga S. (n. 1924). Acuzată de sustragere de la plata impozitelor. Condamnată în
1945 la 5 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată.
2. PULBERE Serghei G. (n. 1921). Condamnat în 1945 la 10 ani privaţiune de libertate sub
acuzaţia de colaboraţionism. Şi-a ispăşit pedeapsa în Vostokurallag. După
eliberare, în 1955, s-a alăturat familiei deportate în reg. Kurgan. Reabilitat
în 1990.
3. LEFTER Simion I. (n. 1891). Condamnat de Tribunalul Militar în 1946. Reabilitat în 1991.
4. MIRCA Filimon I. (n. 1913). Acuzat de neîndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor alimentare
la stat. Condamnat în 1948 la 5 ani privaţiune de libertate. După
eliberare, în 1953, s-a alăturat familiei deportate în reg. Kurgan.
5. APOSTOL Eudochia N. (n. 1904). Supusă represiunilor în 1949 sub acuzaţia de colaboraţionism.
6. CHIRCA Valentina (n. 1914)
7. CHIRCA Nina F. – fiica (n. 1942) Înscrişi în lista „comercianţilor“.
8. CHIRCA Tamara F. – fiica (n. 1944) Supuşi represiunilor în 1949.
9. CHIRCA Leontie F. – fiul (n. 1946)
10. CHITAICA Natalia D. (n. 1905). Supusă represiunilor în 1949.
11. COREŢCHI Condrat I. (n. 1880) Supuşi represiunilor în 1949.
12. COREŢCHI Mitrofan – fiul (n. 1929) Motivul: „colaboraţionişti”.
13. COREŢCHI Iacob C. (n. 1905) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
14. COREŢCHI Sofia A. – soţia (n. 1904) Motivul: comercianţi.
15. CRULICOVSCHI Constantin S. (n. 1928). Deportat în 1949 în reg. Kurgan, unde s-a aflat
până în 1958.
16. DENISIUC Ivan A. (n. 1880)
17. DENISIUC Victoria D. – soţia (n. 1882) Supuşi represiunilor în 1949
18. DENISIUC Ana I. – fiica (n. 1923) ca familie de „chiaburi“.
19. DENISIUC Olga I. – fiica (n. 1930)
20. LARI Eudochia V. (n. 1882). Supusă represiunilor în 1949.
21. LUCA Ion G. (n. 1906)
22. LUCA Anastasia I. – soţia (n. 1904)
23. LUCA Gheorghe I. – fiul (n. 1933) 24. LUCA Constantin I. – fiul (n. 1936) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
25. LUCA Liuba I. – fiica (n. 1937) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
26. LUCA Valentina I. – fiica (n. 1939)
27. LUCA Maria I. – fiica (n. 1942)
28. MATCOVSCHI Fiodor F. (n. 1914) Supuşi represiunilor în 1949 29. MATCOVSCHI Eugenia P. – soţia (n. 1927)
30. MATCOVSCHI Silvia F. – fiica (n. 1946) sub falsa acuzaţie de colaboraţionism.
31. MIRCA Valentina G. (n. 1915) Deportaţi în 1949
32. MIRCA Nina F. – fiica (n. 1942) în reg. Kurgan, unde s-au aflat
33. MIRCA Tamara F. – fiica (n. 1944) până în 1955. Cap de acuzare:
34. MIRCA Lev F. – fiul (n. 1946) comercianţi.
1945 – 1949
178 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
35. NEGARĂ Elena A. (n. 1884)
36. NEGARĂ Petru I. – fiul (n. 1907) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
37. NEGARĂ Valentina I. – fiica (n. 1924) ca familie de „chiaburi“.
38. SOLODUHIN Valentin M. – nepotul (n. 1941)
39. OSTROVSCHI Dionis M. (n. 1886) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
40. OSTROVSCHI Varvara P. – soţia (n. 1887) Supuşi represiunilor în 1949.
41. PETREAN Luca G. (n. 1888) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan,
42. PETREAN Efimia I. – soţia (n. 1889) unde s-au aflat până în 1955.
43. PETREAN Minodora L. – fiica (n. 1937) Motivul: familie de „chiaburi“.
44. PLATON Leon V. (n. 1903) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
45. PLATON Liuba F. – soţia (n. 1907) Bureat-Mongolă pe motiv
46. PLATON Larisa L. – fiica (n. 1940) că ar fi fost „chiaburi“.
47. PULBERE Grigore A. (n. 1884) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan, unde s-au aflat
48. PULBERE Ana F. – soţia (n. 1892) până în 1959. Cap de acuzare: membri ai familiei
unui „colaboraţionist”. Reabilitaţi în 1990.
49. RĂILEAN Darie P. (n. 1877)
50. RĂILEAN Maria V. – soţia (n. 1877) Supuşi represiunilor în 1949.
51. RĂILEAN Fiodor P. (n. 1886)
52. RĂILEAN Eugenia G. (n. 1887) Supuşi represiunilor în 1949.
53. STRÂMBOVSCHI Aculina (n. 1892)
54. STRÂMBOVSCHI Ion P. – fiul (n. 1935) Supuşi represiunilor în 1949.
55. STRÂMBOVSCHI Alexandru F. (n. 1900) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
56. STRÂMBOVSCHI Daria A. – soţia (n. 1901) ca familie de „chiaburi“.
57. ŞCIUR Ion G. (n. 1899)
58. ŞCIUR Maria I. – soţia (n. 1902) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
59. ŞCIUR Elisaveta I. – fiica (n. 1930) Supuşi represiunilor în 1949.
60. ŞCIUR Ana I. – fiica (n. 1930)
61. ŞVEŢ Marcu I. (n. 1931) Deportaţi 62. ŞVEŢ Agafia S. – soţia (n. 1890) în 1949 în reg. Kurgan.
63. ŞVEŢ Ion M. – fiul (n. 1928) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
64. MORĂRESCU Efim A. (n. 1902) Deportaţi în 1950 în reg. Kurgan, unde
65. MORĂRESCU Feodosia I. – soţia (n. 1908) s-au aflat până în 1956. Motivul: membri
66. MORĂRESCU Valeria E. – fiica (n. 1938) ai familiei unui „colaboraţionist“.
67. LUCA Pantelimon G. (n. 1900). Condamnat în 1953 la 25 de ani privaţiune de libertate sub
acuzaţia de colaboraţionism.
68. LUNGU Anastas G. (n. 1900). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat la moarte în 1953,
pedeapsă comutată ulterior cu 25 de ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată.
com. ŢÂNŢĂRENI
1. CRUDU Alexandru L. (n. 1888). Comerciant. Supus represiunilor în 1941. Reabilitat în 1990.
2. CĂPĂŢÂNĂ Luca. Condamnat în 1946 la 6 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată. Motivul:
neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale la stat.
3. ARHIPOV David I. (n. 1894) Supuşi represiunilor în 1949 4. ARHIPOV Irina G. – soţia (n. 1896)
5. ARHIPOV Liuba D. – fiica (n. 1938) ca familie de „chiaburi“.
6. BRODESCU Sofia I. (n. 1908) Înscrişi în lista „chiaburilor“. Deportaţi în 1949
7. BRODESCU Boris P. – fiul (n. 1931) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă. Capul familiei Bro-
8. BRODESCU Constantin P. – fiul (n. 1934) descu Petru s-a alăturat familiei deportate în 1953.
9. CĂPĂŢÂNĂ Ion V. (n. 1886) Supuşi represiunilor în 1949 10. CĂPĂŢÂNĂ Maria I. – fiica (n. 1923)
11. CĂPĂŢÂNĂ Mihail I. – fiul (n. 1933) ca familie de „chiaburi“.
1941 – 1953
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 179
12. CĂPĂŢÂNĂ Maria F. (n. 1900) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
13. CĂPĂŢÂNĂ Valentina L. – fiica (n. 1928) Bureat-Mongolă. Cap de acuzare:
14. CĂPĂŢÂNĂ Elena L. – fiica (n. 1941) familie de „chiaburi“.
15. CRUDU Parascovia F. (n. 1906) Supuşi 16. CRUDU Nicolae A. – fiul (n. 1931) represiunilor în 1949. Cap
17. CRUDU Leonid A. – fiul (n. 1934) de acuzare: familie de „chiaburi“.
18. GOLBAN Maria A. (n. 1914) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mon- 19. GOLBAN Magdalena E. – fiica (n. 1940)
20. GOLBAN Gheorghe E. – fiul (n. 1947) golă ca familie de „chiaburi“.
21. POPA Iustin V. (n. 1878) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
22. POPA Maria G. – soţia (n. 1888) Supuşi represiunilor în 1949.
23. ROŞCA Dumitru F. (n. 1897)
24. ROŞCA Sofia I. – soţia
25. ROŞCA Iacob D. – fiul (n. 1930) Supuşi represiunilor în 1949. 26. ROŞCA Feodora D. – fiica (n. 1935)
27. LATESCU Maria F. – fiica adoptivă (n. 1929) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
28. LATESCU Dora F. – fiica adoptivă (n. 1935)
29. LATESCU Raisa F. – fiica adoptivă (n. 1937)
30. SCALEŢCHI Ilie S. (n. 1896)
31. SCALEŢCHI Claudia F. – soţia (n. 1903) Supuşi represiunilor în 1949
32. SCALEŢCHI Ludmila I. – fiica (n. 1932) din motive politice.
33. SCALEŢCHI Silvia I. – fiica (n. 1936)
34. STOICA Mihail V. (n. 1884) Deportaţi în 1949
35. STOICA Axenia D. – soţia (n. 1886) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă
36. STOICA Agafia M. – fiica (n. 1930) din motive politice.
37. STOICA Boris M. – fiul (n. 1934) Reabilitaţi în 1989.
38. STRATULAT Ion I. (n. 1892)
39. STRATULAT Marina C. – soţia (n. 1893) Supuşi represiunilor în 1949
40. STRATULAT Natalia I. – fiica (n. 1929) pe motiv că ar fi fost „chiaburi“.
41. STRATULAT Anastasia I. – fiica (n. 1934)
Victime ale represiunilor comuniste din anii ’40 din com. Ţânţăreni
(Anul şi motivul nu au fost identificate)
1. STRATULAT Ştefan E. (n. 1887)
2. ŢURCAN Ion G. (n. 1910)
s. VADUL-LECA, com. CĂZĂNEŞTI
1. AGACHI Vasile A. Condamnat în 1941 la 8 ani de detenţie în lagăr de corecţie prin muncă.
Reabilitat în 1991.
2. AGACHI Tatiana V. – fiica Deportate în 1941 în reg. Kazahstan.
3. AGACHI Margareta V. – fiica (n. 1940) Reabilitate în 1991.
4. AGACHI Andrei I. (n. 1898)
5. AGACHI Agripina I. – soţia (n. 1901)
6. AGACHI Eufrosinia A. – fiica (n. 1930) Supuşi represiunilor în 1949
7. AGACHI Eudochia A. – fiica (n. 1933) din motive politice.
8. AGACHI Trifon A. – fiul (n. 1937)
9. AGACHI Maria A. – fiica (n. 1940)
10. BUNU Irina A. (n. 1900)
11. BUNU Ecaterina I. – fiica (n. 1927) Supuse represiunilor în 1949.
1941 – 1949
180 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
12. COTLĂU Maxim P. (n. 1890)
13. COTLĂU Zinovia I. – soţia (n. 1899) 14. COTLĂU Eudochia M. – fiica (n. 1925) Supuşi represiunilor în 1949.
15. COTLĂU Fiodor M. – fiul (n. 1930) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
16. COTLĂU Ecaterina M. – fiica (n. 1934)
17. LEONTIEV Anastasia P. (n. 1904) Înscrişi în lista „colaboraţioniştilor”.
18. LEONTIEV Vladimir I. – fiul (n. 1931) Supuşi represiunilor în 1949.
19. MUNTEANU Ilie N. (n. 1898) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă
20. MUNTEANU Nicolae I. – fiul (n. 1922) sub acuzaţia de naţionalism. Eliberaţi în 1956.
Reabilitaţi în 1990.
21. NEGREA Epistinia G. (n. 1927). Supusă represiunilor în 1949 pe motiv că ar fi fost „chiabur“.
22. PÂRLÂŢAN Anton I. (n. 1898) Supuşi represiunilor în 1949
23. TOLMESCU Agafia A. – soţia (n. 1903) din motive religioase.
24. POPA Nicolae V. (n. 1898) Supuşi represiunilor în 1949 25. POPA Anastasia D. – soţia (n. 1908)
26. POPA Agripina N. – fiica (n. 1930) ca familie de „chiaburi“.
27. TUREA Nicolae P. (n. 1897)
28. TUREA Alexandra G. – soţia (n. 1899) Supuşi represiunilor în 1949.
29. TUREA Efim N. – fiul (n. 1937) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
30. TUREA Parascovia N. – fiica (n. 1939)
Victime ale represiunilor comuniste din com. Vadul-Leca
(Anul şi motivul nu au fost identificate)
1. CONSTANDOI Pavel T. (n. 1887)
2. COTLĂU Nicolae M. (n. 1886)
3. COTLĂU Trofim F. (n. 1921)
4. MUNTEANU Constantin I. (n. 1902)
com. VĂSIENI
1. CUCULESCU Iacob C.
2. CUCULESCU Eufrosinia A. – soţia Deportaţi în 1941. 3. CUCULESCU Claudia I. – fiica
4. CUCULESCU Maria I. – fiica Reabilitaţi în 1991.
5. CUCULESCU Constantin I. – fiul
6. ARNĂUT Efim A. (n. 1904). Acuzat de colaboraţionism. Condamnat în 1945 la 15 ani de detenţie
în lagăr de muncă silnică. Reabilitat în 1992.
7. ARNĂUT Ion N. (n. 1885). Condamnat în 1945 la 15 ani de muncă silnică sub acuzaţia de
colaboraţionism. Reabilitat în 1992.
8. STRATULAT Dionis D. (n. 1903). Condamnat în 1946 de către Tribunalul Militar. Cap de acuzare:
colaboraţionism. Reabilitat în 1991.
9. ARNĂUT Eugenia I. (n. 1907) Deportaţi în 1949
10. ARNĂUT Maria E. – fiica (n. 1928) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
11. ARNĂUT Ion E. – fiul (n. 1932) Motivul: membri ai familiei
12. ARNĂUT Vera E. – fiica (n. 1934) unui „colaboraţionist“.
13. ARNĂUT David E. – fiul (n. 1940) Reabilitaţi în 1989.
14. CUCULESCU Pavel C. (n. 1897) Condamnaţi în 1949
15. CUCULESCU Domnica V. – soţia (n. 1895) din motive politice.
16. CUCULESCU Trofim C. (n. 1905)
17. CUCULESCU Feodora C. – soţia (n. 1907) Supuşi represiunilor în 1949
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 181
18. CUCULESCU Ana T. – fiica (n. 1931) ca familie de „chiaburi“.
19. CUCULESCU Nadejda T. – fiica (n. 1933)
20. CUCULESCU Alexei T. – fiul (n. 1936)
21. LAUR Vasilisa L. (n. 1903). Acuzată de colaboraţionism. Supusă represiunilor în 1949.
22. RADU Ecaterina S. (n. 1915). Înscrisă în lista „colaboraţioniştilor“. Supusă represiunilor în 1949.
23. STRATULAT Varvara I. (n. 1907). Înscrisă în lista „colaboraţioniştilor“ şi supusă represiunilor
în 1949.
24. TIMUŞ Feodora C. (n. 1892)
25. TIMUŞ Valentina E. – fiica (n. 1932) Supuşi represiunilor în 1949.
26. TIMUŞ Constantin E. – fiul (n. 1934) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
27. TIMUŞ Sergiu E. – fiul (n. 1936)
com. VEREJENI
1. BÂRCĂ Vasile I. Deportaţi 2. BÂRCĂ Maria F. – soţia în 1941 în reg. Kazahstan.
3. BÂRCĂ Fiodor V. – fiul Reabilitaţi în 1991.
4. GHERMAN Grigore P. (n. 1896). Arestat în 1941. Internat în Ivdellag, reg. Sverdlovsk pe motiv
că ar fi fost membru al unui partid „burghez“. A fost împuşcat în martie 1942.
Reabilitat în 1990.
5. GHERMAN Ecaterina P. – soţia (n. 1896)
6. GHERMAN Grigore Gr. – fiul (n. 1921)
7. GHERMAN Tatiana Gr. – fiica (n. 1921)
8. GHERMAN Eufrosinia Gr. – fiica (n. 1923)
9. GHERMAN Maria Gr. – fiica (n. 1925) Deportaţi în 1941 în Kazahstan.
10. GHERMAN Petru Gr. – fiul (n. 1927)
11. GHERMAN Victor Gr. – fiul (n. 1929)
12. GHERMAN Elena Gr. – fiica (n. 1933)
13. POPESCU Leontie C. (n. 1893). Fost membru al Partidului Naţional-Creştin; primar.
14. POPESCU Alexandra P. – soţia (n. 1897)
15. POPESCU Vera L. – fiica (n. 1923) Deportaţi în 1941.
16. POPESCU Grigore L. – fiul (n. 1924) Reabilitaţi în 1989.
17. POPESCU Condrat L. – fiul (n. 1927)
18. STRAJESCU Efim N. (n. 1889). Primar. Arestat în 1941. Condamnat la 5 ani de detenţie în
lagăr de muncă forţată. Reabilitat în 1989.
19. STRAJESCU Vera Z. – soţia
20. STRAJESCU Valentina E. – fiica Înscrişi în lista „chiaburilor“. Deportaţi
21. STRAJESCU Grigore E. – fiul în 1941 în Kazahstan. Reabilitaţi în 1990.
22. STRAJESCU Timofei E. – fiul
23. ALBU Petru C. (n. 1914). Acuzat de „trădare de patrie“. Condamnat în 1945 la 25 de ani de
muncă forţată. Reabilitat în 1991.
24. PETROVICI Maria N.
25. PETROVICI Eugenia E. – fiica Supuşi represiunilor în 1945.
26. PETROVICI Ecaterina E. – fiica Reabilitaţi în 1991.
27. PETROVICI Valentin E. – fiul
28. VÂRLAN Eremei M. Arestat în 1945. Condamnat la 25 de ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată sub acuzaţia de colaboraţionism.
29. ALBU Parascovia A. (n. 1910) Înscrise în lista „colaboraţioniştilor“.
30. ALBU Elisaveta P. – fiica (n. 1940) Supuse represiunilor în 1949.
31. BALTAG Gheorghe F. (n. 1891)
32. BALTAG Elena G. – soţia (n. 1895) Supuşi represiunilor în 1949
33. BALTAG Ecaterina Gh. – fiica (n. 1932) ca familie de „chiaburi“.
34. BALTAG Nina Gh. – fiica (n. 1935)
1941 – 1949
182 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
35. CAZACU Maria A. (n. 1914). Deportată în 1949 în reg. Irkutsk sub acuzaţia de naţionalism.
36. NEGRESCU Clementie I. (n. 1908)
37. MARTÂN Ana V. – soţia (n. 1918) Deportaţi în 1949 în reg. Irkutsk.
38. NEGRESCU Valentin C. – fiul (n. 1935) Cap de acuzare: membri
39. NEGRESCU Boris C. – fiul (n. 1937) ai familiei unui „naţionalist“.
40. NEGRESCU Maria C. – fiica (n. 1939) Reabilitaţi în 1991.
41. NEGRESCU Vasile C. – fiul (n. 1948)
42. PÂRNĂU Petru V. (n. 1902)
43. PÂRNĂU Anisia D. – soţia (n. 1913) Înscrişi î 44. PÂRNĂU Olga P. – fiica (n. 1939) n lista „chiaburilor“ şi deportaţi
45. PÂRNĂU Ion P. – fiul (n. 1942) în 1949 în reg. Irkutsk.
46. PÂRNĂU Virginia P. – fiica (n. 1947)
47. ROŞCA Ion V. Condamnat în 1946 la 8 ani de detenţie în lagăr de muncă forţată pentru apartenenţa
la secta inochentistă.
48. ROŞCA Eufrosinia S. – soţia (n. 1907) Deportaţi în 1949 în R.A.S.S.
49. ROŞCA Vasile I. – fiul (n. 1934) Bureat-Mongolă din motive
50. ROŞCA Emilia I. – fiica (n. 1936) religioase (sectanţi inochentişti).
51. ROŞCA Gheorghe I. – fiul (n. 1940) Eliberaţi în 1961.
52. STRĂJESCU Feodosia F. (n. 1889) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan
53. STRĂJESCU Foca V. – fiul ca familie de „chiaburi“.
54. ŞARPE Dionis E. (n. 1896)
55. ŞARPE Gheorghe D. – fiul (n. 1925) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
56. ŞARPE Fiodor D. – fiul (n. 1929) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
57. ŞARPE Pavel D. – fiul (n. 1932) Soţia Şarpe Ecaterina I. (n. 1900)
58. ŞARPE Victor D. – fiul (n. 1934) s-a alăturat familiei
59. ŞARPE Leon D. – fiul (n. 1936) deportate în 1950.
60. ŞARPE Minodora D. – fiica (n. 1940)
61. ŞARPE Parascovia G. (n. 1892). Condamnată în 1949 la 7 ani privaţiune de libertate, incriminându-
i-se sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor
agricole la stat.
62. ŞARPE Andrei G. – fiul (n. 1922)
63. ŞARPE Ion G. – fiul (n. 1929) Supuşi represiunilor în 1949
64. ŞARPE Iulia G. – fiica (n. 1934) ca familie de „chiaburi“.
65. ŞARPE Boris G. – fiul (n. 1936)
66. VÂRLAN Maria D. (n. 1907) Deportaţi în 1949 în reg. Irkutsk.
67. VÂRLAN Efimia E. – fiica (n. 1929) Cap de acuzare:
68. VÂRLAN Olga E. – fiica membri ai familiei
69. VÂRLAN Alexandra E. (n. 1936) unui „colaboraţionist“.
70. VÂRLAN Gheorghe E. – fiul Reabilitaţi în 1991.
s. ZAHAREUCA, com. SĂRĂTENII VECHI
1. COŞULINSCHI Sofia Z. (n. 1913). Condamnată în 1941 la 3 ani de detenţie în lagăr de muncă
pentru tentativa de a trece ilegal frontiera în România. Reabilitată în 1991.
s. ZĂICANI, com. RATUŞ
1. BACALIUC Profir I. (n. 1890) Înscrişi în lista „chiaburilor“. 2. BACALIUC Maria S. – soţia (n. 1892)
3. BACALIUC Iulia P. – fiica (n. 1936) Supuşi represiunilor în 1949.
1941 – 1949
raionul Teleneşti ___________________________________________________ 183
4. CERTAN Nicolae I. (n. 1890) Supuşi represiunilor în 1949. Motivul: ca-
5. CERTAN Elena M. – soţia (n. 1896) pul familiei a fost agent ai Siguranţei române.
6. CHELEA Anastasia I. (n. 1889). Supusă represiunilor în 1949 din motive religioase.
7. BOICIUC Grigore P. (n. 1940). Condamnat în 1959 la 3 ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată pentru refuzul de a-şi satisface serviciul militar.
com. ZGĂRDEŞTI
1. LVOVSCHI Nicolae F. (n. 1907). Fost membru al Gărzii de Fier. Condamnat în 1941 la 10 ani
de detenţie în lagăr de corecţie prin muncă. S-a stins din viaţă în 1944 în
detenţie. Reabilitat în 1992.
2. LVOVSCHI Maria G. – soţia (n. 1910) Deportaţi în 1941 în reg. Tomsk.
3. LVOVSCHI Eugen N. – fiul (n. 1933) Reabilitaţi în 1992.
4. ROŞCA Mihail C. (n. 1902). Arestat în 1941. Condamnat la 5 ani de detenţie într-un lagăr din
reg. Sverdlovsk. Reabilitat în 1991.
5. ROŞCA Profir S. (n. 1887)
6. ROŞCA Pelaghia V. – soţia Deportaţi în 1941.
7. ROŞCA Pavel P. – fiul Reabilitaţi în 1991.
8. ROŞCA Maria P. – fiica
9. STRATAN Alexandru D. (n. 1892). Supus represiunilor în 1941.
10. STRATAN Gavriil C. (n. 1898). Fost membru al Partidului Naţional-Ţărănesc.
11. STRATAN Sofia S. – soţia
12. STRATAN Dumitru G. – fiul Înscrişi în lista „chiaburilor “
13. STRATAN Constantin G. – fiul şi deportaţi în 1941.
14. STRATAN Ion G. – fiul Reabilitaţi în 1990.
15. STRATAN Elisaveta G. – fiica
16. BULMAGA Macar G. (n. 1913). Condamnat în 1945 de Tribunalul Militar. Reabilitat în 1991.
17. COTELEA Constantin S. Acuzat de neîndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor alimentare
la stat. Condamnat în 1946 la 6 ani privaţiune de libertate.
18. POTLOG Feodosie G. (n. 1899). Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate. Cap de
acuzare: sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale
la stat.
19. ALCAZII Xenia F. (n. 1900) Înscrise în lista „colaboraţioniştilor“.
20. ALCAZII Daria V. – fiica (n. 1940) Supuse represiunilor în 1949.
21. MALCOCI Stepanida G. Deportate în 1949 în reg. Kurgan
22. MALCOCI Margareta N. – fiica (n. 1935) ca membri ai familiei unui
23. MALCOCI Nina N. – fiica (n. 1940) „colaboraţionist“. Reabilitate în 1991.
24. MUNTEANU Ion P. (n. 1921) Înscrişi în lista „chiaburilor“.
25. MUNTEANU Elisaveta I. – soţia (n. 1925) Deportaţi în 1949
26. MUNTEANU-CATELI Agafia I. – mama (n. 1890) în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
27. SPÂNU Nicolae V. (n. 1879)
28. SPÂNU Ana I. – soţia (n. 1889) Supuşi represiunilor în 1949.
29. SPÂNU Gheorghe N. – fiul (n. 1920) Cap de acuzare: familie de „chiaburi“.
30. SPÂNU Vera S. – nora (n. 1922)
Victime ale represiunilor comuniste din anii ’40 originare din r-nul Teleneşti
(Localitatea nu a fost identificată)
1. ANGHEL Elisaveta I. (n. 1922). Condamnată în 1945 la 5 ani de detenţie în lagăr de corecţie
prin muncă, fiind acuzată de neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de
cereale la stat.
1941 – 1959
184 ___________________________________________________ raionul Teleneşti
2. DANU Constantin G. (n. 1888). Condamnat în 1945 la 5 ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată, incriminându-i-se neîndeplinirea obligaţiilor de predare a pâinii la stat.
3. MARANDICI Ion M. (n. 1896). Acuzat de neachitarea impozitelor şi privat de libertate în 1945
pe termen de un an.
4. RUSU Filip A. (n. 1890). Acuzat de sustragere de la plata impozitelor şi supus represiunilor
în 1945.
5. STEGĂRESCU Ion C. (n. 1833). Condamnat în 1945 la 5 ani de detenţie în lagăr de muncă
forţată. Cap de acuzare: sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a
cotei de cereale la stat.
6. BEJENARI Serghei G. (n. 1892). Acuzat de sustragere de la plata impozitelor. Condamnat în
1946 la 5 ani privaţiune de libertate.
7. CEBOTARI Chiril V. (n. 1920). Acuzat de sustragere de la plata impozitelor. Condamnat în
1946 la privaţiune de libertate pe termen de un an.
8. CORMAN Dementie E. (n. 1906). Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate. Motivul:
neîndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor agricole la stat. Eliberat
în 1948.
9. HERŢA Ion N. (n. 1893). Condamnat în 1946 la 7 ani privaţiune de libertate, fiind acuzat de
neîndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor agricole la stat. A fost eliberat
în 1947 pe motiv de boală.
10. POTLOG Feodosie Gh. (n. 1899). Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate. Cap de
acuzare: neîndeplinirea obligaţiilor de predare a cotei de cereale la stat.
11. RĂZLOG Ion N. (n. 1892). Condamnat în 1946 la 6 ani privaţiune de libertate, incriminându-
i-se sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor de predare a produselor alimentare
la stat. Eliberat în 1948.
12. STAROSTIN Ion I. (n. 1899). Condamnat în 1946 la 5 ani privaţiune de libertate. Cap de acuzare:
neîndeplinirea obligaţiilor de predare a pâinii la stat. Eliberat în 1948.
13. CUMPĂTĂ Vasile G. (n. 1898). Condamnat în 1948 la 2 ani privaţiune de libertate. Motivul:
neachitarea impozitelor.
14. TURTUREANU Cozma M. (n. 1904). Condamnat în 1948 la 8 ani de detenţie în lagăr de
corecţie prin muncă. Cap de acuzare: neîndeplinirea obligaţiilor de predare a
pâinii la stat.
15. GUJA Maria A. (n. 1921)
16. GUJA Raisa – fiica (n. 1945) Supuse represiunilor în 1949.
17. LEAHU Fiodor V. (n. 1889)
18. LEAHU Anastasia D. – soţia (n. 1889) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
19. TARAN Vasilisa A. (n. 1927). Deportată în 1949 în R.A.S.S. Bureat-Mongolă.
20. ŞAPTEFRAŢI Chiril I. (n. 1900)
21. ŞAPTEFRAŢI Alexandra S. – soţia (n. 1909) Deportaţi în 1949 în reg. Kurgan.
22. ŞAPTEFRAŢI Polinar – fiul (n. 1930)

%d blogeri au apreciat: