ÎN ATENȚIA ÎNTREPRINZĂTORILOR DIN DOMENIUL AGRICOL

În scopul realizării Legii nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în M.O. al R.M., 2018, nr. 68-76, art. 147, se prevede întocmirea de către beneficiarii de lucrări din agricultură a Registrului de evidenţă a zilierilor.

Acest Registru se eliberează contra cost de către Inspecţia teritorială de muncă. Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi procurat la prețul de 26 lei 40 bani.

Vă informăm, că Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi achiziționat în urma efectuării transferului mijloacelor financiare prin instituțiile bancare.

Virând suma respectivă, în baza dovezii de achitare, Registrele de evidenţă a zilierilor vor fi eliberate de către Inspecția teritorială de muncă în raza căreia se află unitatea economică, conform listei de mai jos.

Rechizitele bancare privind transferul mijloacelor financiare pentru procurarea Registrului de evidenţă a zilierilor:

 

MF – TR Chisinau – bugetul de stat  

Inspectoratul de Stat al Muncii 

Cod fiscal: 1006601000369 

Cont:          33114001 

IBAN:        MD29TRPAAA142310A15310AC 

Banca:       Ministerul Finanțelor,

                   Trezoreria de stat 

                   TREZMD2X

%d blogeri au apreciat: