COMUNICAT DE PRESĂ. SESIUNE DE MENTORAT „MANAGEMENTUL COMPORTAMENTULUI DEVIANT LA ADOLESCENȚI„

   La data de 11 septembrie curent, în incinta DASPF Telenești s-a desfășurat sesiunea de mentorat «Managementul comportamentului deviant la adolescenți» pentru angajații Centrului Comunitar “Filantropie”, s.Verejeni; Centrului Comunitar, s.Zăicani; Primăriei Ratuș; Centrului de zi „Diamant”, or. Telenești; cât și pentru angajații: DASPF, Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți “Aproape de tine”, or. Telenești, Serviciul de “Asistenţă Socială Comunitară”, Serviciului “Îngrijire Socială la Domiciliu’’, Serviciului social “Echipa Mobilă”, Serviciului social „Respiro”, Serviciului social “Casa Comunitară”, Serviciului social “Asistenţă Personală”, Serviciului “Asistență Parentală Profesionistă (APP)”, Serviciului social “Casa de Copii de Tip Familie”, Serviciului Social de ”Sprijin Familial”. Moderatorul sesiunii a fost Toma Sergiu, președintele Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale, psihoterapeut la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

Pentru a cuprinde desfășurat subiectul sesiunii au fost organizate trei ateliere de lucru cu următoarele tematici:

 1. Definirea comportamentului problematic;
 2. Evaluarea funcțională a comportamentului problematic;
 3. Educarea comportamentelor prosociale la adolesenți.

Parteneri ai sesiunii de mentorat din 10 septembrie 2018:

AO Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie“PRODOCS’’

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, r. Telenești;

Centrul de Plasament pentru Copii Separați de Părinți “APROAPE DE TINE”, or. Telenești

    Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie(CCAF) “PRODOCS”, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi”, din Elveția, în parteneriat cu Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, raionul Telenești, în temeiul Acordului de colaborare nr. 5 din 13.06.2018, implementează proiectul “Incluziunea socio-școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”.

    Misiunea Asociației în cadrul proiectului “Incluziunea socio-școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional” urmărește îmbunătățirea calității educației și facilitarea incluziunii școlare a beneficiarilor din  6 Centre de Plasament partenere (or. Drochia, or. Călărași, or. Telenești, or. Anenii Noi, or. Hâncești, or. Ștefan-Vodă), prin activități de suport școlar, educație, socializare și comunicare, oportunităţi de dezvoltare socio-școlară oferite de proiect, cu accent pe finanțarea inițiativelor pentru un trai și educație sustenabile care să le ofere șanse egale de inserție socială beneficiarilor Centrelor de Plasament partenere ale proiectului în derulare. În orașul Telenești partener este Centrul de Plasament pentru Copii Separați de Părinți “APROAPE DE TINE”. Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2018 și 2019, cu posibilitatea continuării acestuia în perioada 2020- 2022.

         În cadrul proiectului se organizează  următoarele activități:

 • Activități socio-educative organizate cu colegii în clasele în care beneficiarii serviciului de plasament își fac studiile;
 • Seminare de instruire pentru profesorii instituțiilor, unde beneficiarii serviciului de plasament își fac studiile, în domeniul educației incluzive;
 • Ateliere de sensibilizare pentru părinții elevilor (colegilor) beneficiarilor serviciului de plasament își fac studiile, cu referire la necesitatea și avantajele incluziunii sociale a copiilor din familii social-vulnerabile și a celor cu CES;
 • Sesiuni de mentorat pentru angajații Centrelor de Plasament, unde beneficiarii serviciului de plasament locuiesc, în domeniul educației incluzive;
 • Activitatea de incluziune socio-școlară a cadrului didactic de sprijin (CDS) care asigură suport didactic și psihologic beneficiarilor serviciului de plasament pe perioada aflării în instituția școlii;
 • Activitatea de incluziune socio- școlară a profesorului suport școlar (PSȘ) care asigură sprijin pedagogic la realizarea temelor pentru acasă beneficiarilor serviciului de plasament după ce aceștia revin după școlaă la Centrele de lasament unde locuiesc;
 • Organizarea meselor rotunde cu participarea Autorității Publice Locale: Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcția Învățământ, Tineret și Sport.
 • Ateliere de socializare și comunicare pentru beneficiarii serviciului de plasament (în perioada estivală și în perioada vacanțelor școlare).

Persoană de contact: Iurașco Elena, Specialist Comunicare și Relații cu Publicul în cadrul AO CCAF “PRODOCS’’

Date de contact : 079175772 sau e-mail: ste-iurasco@yandex.ru

%d blogeri au apreciat: