CADRELE DIDACTICE – LA O NOUĂ ANIVERSARE

După surâsul mamei – chipul strălucitor al învățătorului este imaginea care revine cel mai des în memoria fiecăruia din noi.

Data de 5 octombrie este marcată în toată lumea drept „Ziua Profesorului”. O zi deosebită nu numai pentru cei care zi de zi depun un efort deosebit pentru a insufla discipolilor dragostea de cunoștințe și noi descoperiri, dar pentru noi toți, deoarece doar cu ajutorul profesorului devenim ceea ce suntem, sau ne dorim a fi. Această zi este una din cele mai potrivite din an când, toți cei care doresc pot să aducă un mesaj de felicitare, dar și de mulțumire dascălilor care i-au educat și pregătit spre marele drum al vieții.

În Telenești, organizarea la nivel raional a Zilei Profesională a Lucrătorilor din Învățământ, este o tradiție de mulți ani.

An de an în organizarea sărbătorii un aport considerabil îi revine Consiliului Raional Telenești. Acest fapt demonstrează că membrii Consiliului Raional, Președintele raionului, alte persoane de conducere acordă o atenție prioritară educației în general și actorilor din sistemul educațional, în mod special.

În data de 5 octombrie, într-o atmosferă de sărbătoare, sub acordurile fanfarei, cu flori și alte cadouri simbolice în sala de festivități a Consiliului Raional Telenești s-au adunat manageri școlari, cadre didactice din învățământul preșcolar și  preuniversitar, veterani ai muncii pedagogice, specialiști tineri în primul an de activitate, alte persoane.

La frumoasa sărbătoare au fost prezenţi: Diana Manoli, preşedintele raionului Telenești, Vasile Harghel prim-vicepreşedintele raionului, Ecaterina Furculiță, vicepreședintele raionului, Oleg Tudosan, şef-adjunct al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat, Alexei Vrăjitorul, Alexei Vrăjitorul, șef al Inspectoratului de Poliție, şefii de secții și direcțiii.

În calitate de oaspeți de onoare audiența i-au avut pe deputații în Parlamentul Republicii Moldova Valentina Stratan și Angel Agache.

Alina Pascaru, șeful Direcției Generale Educație Telenești a adus mulțumiri tuturor cadrelor didactice, pentru dedicația lor profesională și i-a invitat la o sărbătoare de zile mari, astfel dând start omagierii lucrătorilor din învățământ din raion.

Printre toate mesajele de felicitare și gratitudine care au răsunat din scenă pentru scumpii dascăli, președintele raionului s-a alăturat cu un mesaj adresat tuturor cadrelor didactice din raionul Telenești, prin care se spunea: ”…Vă doresc în această zi frumoasă, dar și în fiecare zi, să aveți parte de multă căldură și lumină, sănătate și, mai ales, de toleranță și răbdare în lucrul dificil pe care îl realizați. Sărbătoarea de astăzi constituie un minunat prilej de a ne exprima recunoștința pentru efortul Dumneavoastră continuu în realizarea demersului educațional, pentru responsabilitatea, încrederea și curajul pe care îl investiți zi de zi în discipoli, pentru devotamentul și spiritul de sacrificiu de care dați dovadă  în nobila misiune.” Dovadă a recunoștinței și recunoașterii muncii de instruire și educație au fost Diplomele de merit, pe care Doamna Președinte le-a înmânat unui grup de manageri și cadre didactice (Druguș Virginia, învățător, Gimnaziul ”Mihai Eminescu”, Telenești; Sîrbu Dmitrii, director, Gimnaziul Inești, Iapără Ada, învățătoare, director adjunct, Gimnaziul „Nicolae Popa”, Verejeni, Antoci Tamara, profesor, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Telenești, Stan Vladimir, profesor, Gimnaziul Tîrșiței, Nastas Valentina, profesor, Gimnaziul „D. Cantemir”, Mîndrești, Hapun Ana, director grădinița de copii Băneștii Vechi,, Cușnir Tatiana, educator, grădinița de copii ”Guguță”, Telenești, Ambrosii Adela, învățător, Gimnaziul Țînțăreni, Ciobanu Olga, director grădinița de copii Ciulucani, Cojușneanu Alexandra, educaoare, gradinița de copii nr. 2 Chiștelnița, Munteanu Ana, profesor, Gimnaziul Băneștii Noi, Zatic Elena, profesor Gimnaziul ”M. Eminescu”, Telenești, Sîtbu Valentina, rpofesor, Gimnaziul ”Nicolae Holban”, Scorțeni, Cucu Tamara, director, Gimnaziul ”V. Cordineanu”, Chițcanii Vechi).

Cu premii, flori și cuvinte de apreciere pentru merite deosebite s-au învrednicit profesorii, elevii cărora s-au făcut remarcați la concursurile, competițiile de nivel republican. :

Nu au fost uitați nici veteranii muncii pedagogice, nici specialiștii tineri, care sunt în primul an de activitate. La solemnitate au fost amintite și numele ex-șefilor Direcției Generale Educație Telenești.

Evenimentul a cuprins, printre alocuțiuni și premieri, un amplu program artistic, prezentat de către elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, or. Telenești.

Finalul Sărbătorii Zilei Profesionale a lucrătorilor din învățământ a culminat cu evoluția spectacualoasă a interpretei arhicunoscută Anișoara Puică.

« 1 de 2 »
%d blogeri au apreciat: