CONCURSUL ”CEL MAI BUN ANTREPRENOR AL ANULUI 2018″

Antreprenorialul este considerat de pretutindeni o forţă motrică a economiei naţionale, întreprinderile mici şi mijlocii reprezentând piatra de temelie a durabilităţii şi sustenabilităţii dezvoltării acesteia.

În raionul  Republica Moldova cota întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul afacerilor este de 97,5%, angajând în jur de 57,7% din totalul forţei de muncă din ţară.    Iar printre cei mai importanți contribuabili din raion  nostru, la formarea bugetului raional cît și republican sunt unitățile comerciale.

Cu toate acestea, drumul către o activitate antreprenorială independentă este o călătorie cu multe obstacole, iar succesul în afaceri nu poate fi garantat. De asemenea, este cunoscut faptul că o parte bună din totalul falimentelor se produc anume pe parcursul primilor ani de la lansare.

Consiliul  raional  Telenești permanent  susține   și  va susține    antreprenorialul autohton, în special pe antreprenorii începători sau aflaţi la început de cale, prin intermediul mai   multor   organizații  de dezvoltare a antreprenorialului :  ca de  exemplul  ODIMM.

Pe parcursul a 10 ani…. Prin  intermediu  diverselor   proiecte   și   programe,    întreprinderile   mici  și   mijlocii   din   raion au  beneficiat:

       – de finanțare nerambursabilă –  81 de întreprinderi.

  •  la capitolul instruire în domeniul antreprenorial constituie 559 persoane.
  • consultanță primară în planificarea afacerii au beneficiat 370 persoane/ antreprenori.

Rezultatele obținute ca urmare a suportului acordat:

  • întreprinderile au beneficiat de finanțare nerambursabilă în total în sumă de 14,76 mln. lei
  • contribuții la investiții în economie în sumă de 31,50 mln lei.

Scopul    acestui  concurs  este susținerea întreprinderilor mici şi mijlocii, sporirii competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, stimulării exportului, atragerii investiţiilor autohtone şi străine, precum şi pentru încurajarea antreprenorilor. În acest an la concurs au fost  evaluate  datele  economice ale   peste  300   de  antreprenori din raion.  Antreprenorii premiați astăzi activează în diverse domenii: agroalimentar, construcții, servicii, comerț, alimentație publică, etc. Ca urmare a evaluării activității întreprinderilor din sectorul IMM, Comisia raională de concurs a decis premierea a  14  antreprenori.  Ulterior   vor   fi   nominalizați.

 Vă dorim mult succes în activitatea Dvs. antreprenorială şi suntem siguri că împreună vom putea construi o Moldovă puternică din punct de vedere economic.

Concursul ”Cel mai bun antreprenor  al anului,,  din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” este organizat   anual   de Consiliul raional Telenești  și  urmărește  scopul de a promova practicile de succes  în domeniul afacerilor,  de a remarca cele mai  competitive  întreprinderi  din raion .

Acest concurs este un stimulent bun pentru mediul de afaceri și, totodată, consolidează relațiile de colaborare între administrația publică locală și mediul de afaceri”, cu scopul de a nominaliza pe cei mai buni antreprenori din raion, oameni de afaceri care au contribuit la schimbări vizibile economice în comunitate și au dat dovadă de responsabilitate socială.

La ediția din acest an au participat peste 100 de agenți economici cu activitatea în diverse sfere economice.  Președintele Consiliului Raional Telenești, instituție care organizează anual acest concurs, susține că numărul participanților este de fiecare dată în creștere, întrucât evenimentul este unul care îi motivează și le promovează imaginea îndemnându-i  pe viitor să contribuie mai activ la dezvoltarea activității antreprenoriale.

Comisia raională de concurs a evaluat indicii economici conform regulamentului concursului și a evidențiat învingătorii la următoarele nominații:

1.Cel mai bun antreprenor în sfera de producere 

                  SRL,, Maronidal,,        conducător  Bolocan  Roman

                  SRL,, Budăi Grup,,       conducător   Scurtu Valentin

                  SRL,, Prodcar,,             conducător   Pascal Nicolae                            

2. Cel mai bun antreprenor în sfera construcțiilor

               SRL,, Nisip-Si,,      conducător Străjescu Nicolae

3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului 

                   ÎI,,   Iurie Darabană,,        conducător   Darabană Iurie

                  SRL,, Ducates-Grup,,       conducător  Postolache Nicolae

4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii

                SRL,, Art Life Design,,       conducător  Ciobanu Liliana

                SRL,, Hidraulic- Service,,        conducător Zabulica Ion

5.  Cel mai tânăr  antreprenor  

              SRL,, MOLAGRO ESP,,  conducător   Verdeș  Ilie

              SRL,, Negvidia,,         conducător   Negruța Viorel

6.   Cel mai bun exportator

              SRL,, Dorvalandro,,          conducător  Căldare Timofei

7. Cea mai bună femeie antreprenor

              SRL,, Ivis- plus,,               conducător Tulgara Inga

              SRL,, Legum- agro,,          conducător Dermenji Svetlana

8. Cel mai bun antreprenor în atragerea investiți

             SRL,, Gortatial,,       conducător  Gorea Alexandru

În semn de înaltă apreciere pentru dezvoltarea mediului de afaceri din raion, contribuirea la formarea bugetului şi crearea noilor locuri de muncă, Consiliul raional le-a oferit diplome de merit și mici cadouri.

Specialist  principal  CR Telenești   Aurelia  Climentovschi

 

%d blogeri au apreciat: