SEMINAR DE INSTRUIRE PENTRU CONTABILI

 În cadrul Programului de susținere a sectorului ÎMM, subprogramul „Suport în lansarea afacerii”, etapa a III „Gestionarea eficientă a afacerii”(GEA), în perioada  29-30 noiembrie 2018, în incinta Consiliului Raional din Telenești s-a desfășurat seminarul cu tematica „Contabilitatea pe domenii de aplicare” – aspect privind   Evidența contabilă a  activităţii antreprenoriale.

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program de instruire continuă destinat antreprenorilor de orice vârstă ce practică activităţi economice, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial.

Scopul Programului este sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente.  

În cadrul acestui seminar au participat 27 de contabili și directori interesați de tema reforma fiscală. În  cadrul seminarului sa discutat despre normele speciale privind determinarea impozitului pe venit pentru perioada fiscal 2018 persoanelor fizice rezidente ale RM care desfășoară activitate de întreprinzător cu etapa I și II, despre veniturilor impozabile și neimpozabile, cheltuieli deductibile și nedeductibile.  

Instruirea a fost orientată spre familiarizarea cu  prevederile  Legii nr.178 din 26 iulie 2018 ,modul de calcul a profitului contabil, a venitului impozabil, determinarea și contabilizarea impozitului pe venit, întocmirea și prezentarea dărilor de seamă fiscale aferente impozitului pe venit. Programul instruirii a fost vast și important prin actualitatea temelor studiate

Evenimentul a fost finanțat din Bugetul de Stat și a fost organizat în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM),   direcția economie a  Consiliul raional.

La finalul seminarului participanților le-au fost înmânate certificate de confirmarea participării la modulul de instruire.

 

%d blogeri au apreciat: