ZI DE OMAGIU PENTRU POLIȚIȘTI CU PRILEJUL SĂRBĂTORII PROFESIONALE

Festivitatea solemnă consacrată „Aniversării a 28 de ani de la formarea Poliției Naționale a Republicii Moldova” a fost desfășurată și la Consiliului raional Telenești. Momentul solemnității a debutat cu onorarea exemplară a simbolurile naționale, sub acrodurileImnului Național.  În această zi toate onorurile au fost aduse polițiștilor, s-au împărțit cuvinte de apreciere și încurajare, s-au depănat amintiri. Despre polițiști și munca lor grea, dar foarte necesară societății, au fost spuse cele mai frumoase cuvinte. În alocuțiunea șefului Inspectoratului de Poliție, printr-un minut de reculegere au fost aminitiți și foștii polițiști care și-au pierdut viața pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.

În calitate de oaspeți de onoare, la eveniment au participat președintele raionului Telenești, dna Diana MANOLI, primvicepreședintele Vasile Harghel, vicepreședintele Ecaterina Furculiță, procurorul raionului Ciubotaru Vasile, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Oleg Tudosan, primarii satelor și comunelor din raion, blagocinul raionului Telenești (preot militar) Marian Boldescu, care a binecuvântat activitatea polițiștilor, și veterani din domeniu.

În mesajul său de felicitare, președintele raionului a ținut să mulțumească întregului efectiv de poliție pentru munca depusă în asigurarea ordinei publice, dorindu–le sănătate, perseverenţă, cutezanţă şi bărbăţie.

  ”Organelor de poliţie le revine un rol important în societate. Pe umerii voștri sunt puse nu doar grade polițienești ci și responsabilitatea de a asigura un climat de siguranţă pentru cetăţenii din raion, iar numărul steluțelor doar confirmă măsura îndeplinirii acestor responsabilități. Atât cetăţenii cât și noi, cei din administrația public locală ne punem toată speranţa în dumneavoastră, pentru că determinarea cu care vă faceţi datoria înseamnă garanţia unei vieţi mai liniştite şi sigure.  Consiliul raional Telenești a susţinut şi va continua să susţină organele de drept, mai ales în aceste momente când fenomenele sociale negative continuă să sporească. Toți factorii care perturbează liniștea noastră solicită o implicare mai riguroasă a forțelor de ordine. Deaceea sunt convinsă că nu veți încetini niciodată să îndepliniți atribuțiile care v-au fost delegate.  

   Vă solicit să dați în continuare dovadă de inteligență, conduită morală remarcabilă și conștiință profesională. În acest moment special, vă mulţumesc pentru buna colaborare şi spiritul de echipă pe care-l manifestaţi cu fiecare ocazie în care atribuţiile de serviciu ne aduc în situaţia de a ne uni forţele în sprijinul cetăţenilor”, le-a a mai dorit vicepreședintele raionului.

Printre oaspeții speciali, întotdeauna s-au regăsit ex-șefii Inspectoratului de Poliție și veteranii Ministerului Afacerilor de Interne. În acest an, fostul șef al Secției Urmărire Penală Telenești, Eugeniu Guțan, actual profesor la Academia de Poliției și-a felicitat foștii colegi dar și actualii discipoli care au ales să-și dedice viața pentru a sta la straja siguranței și securității publice. Cu emoții nostalgice a punctat cu argumete și a scos în relief semnificația meseriei de polițist dar a și amintit de anii de început de la crearea Poliției Republicii Moldova.

La sărbătoare s-au alăturat și colaboratorii civili antrenați în campaniile sociale de informare și educare a populației. Astfel, reprezentanți ai AO ”Bunicii grijulii”, ”Supraveghere de vecinătate„ și altele au adresat mesaje de felicitare pentru polițiști, prin care au menționat că aceste inițiative curajoase sunt menite să apropie societatea de Poliție.

Colaboratorilor ce au înregistrat rezultate înalte pe parcursul anului 2018, au primit grade polițienești, distincții, diplome de onoare, și premii bănești.

Cu mesaj de felicitare și înmânări de Diplome din partea Ministerului Afacerilor Interne și a IP Telenești, pentru colaboratorii poliției a venit și șeful Inspectoratului de Poliție, Alexei Vrăjitoru, dorindu-le frumoase realizări, succese şi pace în nobila activitate ce o desfăşoară întru binele poporului şi prosperarea ţării.

Elevii clasei a III-a din Gimnaziul ”Mihai Eminescu”, gidați de Virginia Druguș au felicitat polițiștii cu un cadou muzical care a răspîndit primele impulsuri din magia sărbătorilor de iarnă.

Festivitatea a culminat cu un moment artistic interpretat de Ansamblul Etnofolcloric „Plăieşii” condusă de Nicolae Gribincea.

%d blogeri au apreciat: