Statele de personal a unităţii

Începând cu anul 2012 angajatorii au avut obligaţia de a aproba şi prezenta statele de personal aprobate în prima lună a anului, la inspecţiile teritoriale de muncă în raza cărora activau. După care prin Legea nr.123 din 07.07.2017 a fost modificat Codul muncii şi anume: la articolul 10 alineatul (2), litera c) a fost abrogată. Prevederile Legii date urmau să intre în vigoare la 01.01.2019 însă la 21.09.2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.188 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial din 20.10.2017 conform căreia din nou a fost modificat art.10 alin.(2) lit. „c) din Codul muncii, în corespundere cu care angajatorul trebuie să aprobe, în decurs de o lună de la începerea activităţii unităţii, iar ulterior – pe parcursul primei luni a fiecărui an calendaristic, statele de personal ale unității. Prin urmare pentru anul 2019 angajatorii au obligaţia de a aproba statele de personal a unităţii, dar nu este necesar de a le prezenta la inspecţiile teritoriale de muncă.

La elaborarea statelor de personal trebuie de ţinut cont de faptul că denumirile ocupaţiilor, funcţiilor este necesar de indicat conform Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.22 din 03.03.2014 (art.5 alin.(5) al Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, care a intrat în vigoare la 10.02.2019).

La etapa aprobării statelor de personal mai este necesar de ţinut cont faptul în corespundere cu prevederile Legii nr.60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, art.34 alin.(4), statul obligă angajatorii, indiferent de forma de organizare juridică, care conform schemei de încadrare a personalului au 20 de angajaţi şi mai mult, să creeze sau rezerveze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi. La fel angajatorii informează obligatoriu structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă despre: locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi, în termen de 5 zile de la data la care au fost create/rezervate şi despre ocuparea de către persoanele cu dizabilităţi a locurilor de muncă care au fost create/rezervate, în termen de 3 zile de la data la care au fost ocupate. Conform Legii nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, care a intrat în vigoare la 10.02.2019, art.14 alin.(1) lit.b) informarea poate fi în scris, prin telefon/fax, prin poşta electronică (Direcţia Ocuparea Forţei de Muncă Rezina – rezinaaofm@anofm.md). În contextul încadrării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi la art.38 al Legii mai sus menţionate sunt prevăzute subvenții din partea statului pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

Inspecţia Teritorială de Muncă Orhei                                      Romanov Tatiana

%d blogeri au apreciat: