La Telenești a avut loc depunerea jurământului de credință față de Republica Moldova

Deși mai rar, dar totuși se mai întâmplă, ca un președinte de raion, în activitatea sa, să oficializeze depunerea Jurământului de credinţă faţă de Republica Moldova, pentru obținerea cetățeniei.

Astfel, recent, cetățeanca Elena Vrazhitor din s. Vadul-Leca (originară din Federația Rusă), a depus Jurământul de credinţă în faţa Președintelui raionului Telenești, prin care a jurat să fie cetățean devotat Republicii Moldova, să respecte cu sfinţenie Constituţia şi celelalte legi ale ei, să nu întreprindă nici o acţiune care i-ar prejudicia interesele şi integritatea teritorială.

Președintele raionului a felicitat-o călduros pe dna Elena cu acest eveniment important și mult așteptat în viața ei, exprimând astfel recunoștință pentru faptul că posedă foarte bine limba română. În același context a fost îndemnată să cunoască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile moldoveneşti, cât şi să se implice în activităţile publice raionale şi locale.

Solicitările și adresările cetățenilor străini în acordarea cetățeniei Republicii Moldova sunt mult mai frecvente în ultima perioadă de timp. Pentru a putea obţine cetăţenia ţării noastre, solicitanţii obligatoriu trebuie să depună Jurământul de credinţă faţă de Republica Moldova în faţa simbolurilor de stat şi al Preşedintelui raionului unde îşi au viza de reşedinţă şi se dobândește la data depunerii jurământului. Cererea privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune personal, la organul teritorial al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în a cărui rază îşi are domiciliul solicitantul.

 

%d blogeri au apreciat: