MESAJUL DE FELICITARE AL PREȘEDINTELUI RAIONULUI CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE „LIMBA NOASTRĂ„

Astăzi, Republica Moldova și-a îmbrăcat din nou haina de sărbătoare, și cu mândrie consemnează încă o sărbătoare naţională – „Limba noastră”.              

Proclamarea la 31 august 1989 a limbii române ca limbă de stat – a fost prima victorie importantă a forţelor democratice în lupta de renaştere şi eliberare naţională. Adoptarea declarației de suveranitate și semnarea declarației de independență au fost doar următoarele deziderate importante care au readus statalitatea acestui meleag.

Revenirea la  limba maternă ne-a determinat pe toți să realizăm că respectul faţă de limba ţării înseamnă nivelul intelectual al demnităţii umane şi naţionale. De aceea este de datoria noastră să ne cinstim limba şi neamul, demonstrându-ne, verticalitatea şi patriotismul. Căci,  după cum afirma la timpul său și  marele  înaintaș al neamului Vasile Alecsandri, “ Limba este tezaurul cel mai prețios, pe care-l moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat  de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile, care-l primesc”. 

Mă înclin să cred că ne încearcă pe mulți aceleași emoții, gândindu-ne prin câte a trecut limba noastră, ca s-o putem vorbi azi, în pace și libertate. Ne-au înstrăinat-o de atâtea ori, ne-au izgonit-o de acasă, ne-au înlocuit-o  cu alte limbi, străine sufletului de român, ne-au vândut-o,  ne-au schimonosit-o, dar ea a rezistat. A rezistat pentru că este o dimensiune importantă a identităţii unui popor alături de simboluri, trecutul istoric şi cultural. Să fim mândri de această victorie și să avem grijă de ea vorbind-o corect, tot așa cum avem grijă de părinții sau de copiii noștri.

Cu dragoste şi respect faţă de strămoşii noştri, faţă de cei care au luptat pentru eternitatea graiului, tradiţiilor şi simbolurilor naţionale, Vă îndemn pe toţi pentru a păstra în continuare cele mai de preţ comori a neamului Independența, Suveranitatea, Limba, tradițiile obiceiurile și credința. Să ne mândrim că avem o Limbă atât de frumoasă, melodioasă și dulce și să luăm  mereu aminte, că prin ea  se clădesc toate  bogățiile  noastre  materiale și spirituale.       

Cu profund respect,

Președintele raionului Telenești              Diana MANOLI

%d blogeri au apreciat: