Programul Național de Ecologizare a ÎMM-urilor

A fost aprobat de Guvernul Republicii Moldova și este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în coordonare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii Programul Național de Ecologizare a ÎMM-urilor care oferă suport informațional, consultanță și mentorat, instruire și formare ecologică, finanțării nerambursabile a acțiunilor de ecologizare a ÎMM șidezvoltării capacităților de acces și extindere pe alte piețe.

ÎMM vor beneficia de suport în cadrul a 3 etape:

1) Etapa 1 – Instruire și formare în domeniul ecologizării ÎMM-urilor – suportul va fi pus la dispoziția ÎMM interesate de elaborarea și implementarea măsurilor de ecologizare a afacerii.

2) Etapa 2 – Finanțarea acțiunilor de ecologizare a ÎMM de valoare mică – vor fi susținute financiar ÎMM-urile care au elaborat un plan de acțiuni de ecologizare a afacerii prin oferirea granturilor de până la 200 000 lei, care va constitui până la 70% din valoarea proiectului investițional.

3) Etapa 3 – Finanțarea acțiunilor de suport de valoare mare – vor fi susținute ÎMM-urile care au implementat acțiuni de ecologizare a afacerii și au deja o anumită experiență în exportul și internaționalizare a produselor și/sau serviciilor proprii, demonstrează beneficiile anticipate ale standardelor ISO/EMAS și/sau ale etichetării ecologice a UE în cadrul întreprinderilor acestora, prin oferirea unui grant de până la 500 000 leicare va constitui până la 50% din valoarea proiectului investițional.

Pentru a putea obține suport în cadrul acestui program solicitantul trebuie să fie o entitate juridică, înregistrată conform Legii cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, să demonstreze necesitatea ecologizării afacerii și impactul pozitiv asupra mediului ambiant, să își desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și să dețină produse sau servicii rezultate din propria activitate antreprenorială.

Companiile interesate de a se înscrie la Program o pot face în regim online completând formularul  de pe site-ul https://bit.ly/2XWPT2XPentru alte informații despre program consultați pagina www.odimm.md/ecoimm

%d blogeri au apreciat: