Sistem de oxigenare pentru IMSP Spitalul Raional Telenești

În condițiile de traversare prin perioadă de pandemie mondială, în premieră pentru Republica Moldova, inclusiv raionul Telenești, administrația publică locală de nivelul II și-a revizuit prioritățile astfel, a pus un accent mai mare pe asistența medicală de calitate.

Având în vedere austeritatea bugetului raional, menit să susțină financiar și instituțiile proprii fondate nu a permis asigurarea deplină și satisfacerea tuturor necesităților din domeniul de sănătate, inclusiv a IMSP Spitalului Raional Telenești, fondatorul căruie este Consiliul Raional. Echipa managerială condusă de către dl Alexei Bivol, împreună cu Consiliul raional și Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Telenești, constant au lucrat la identificarea surselor suplimentare de finanțare pentru a acoperi necesitățile stringente și a asigura accesul la servicii medicale la standardele acceptabile.

Evoluția situației epidemiologice din Republică Moldova a impus urgentarea identificării mijloacelor pentru prevenirea și combaterea virului Covid -19, astfel, una din acțiunile întreprinse de adminsitația raională a constat în lanasarea campaniei de colectare de donații voluntare. Suma donațiilor voluntare acumulate la contul deschis sunt în mărime de 337 061 lei, mijloace care urmează a fi utilizate preponderent în sistemul de sănătate.

Recent, un bloc din cadrul IMSP Spitalul raional Telenești este dotat cu o rețea de oxigen și aer comprimat care corespunde standardelor de calitate. La decizia Comisiei pentru Situații  Excepționale a raionului Telenești și la propunerea managerului instituției medicale a fost alocată suma de 198 480 de lei din contul donațiilor voluntare, parvenite de la angajații instituțiilor bugetare din raion. „Graţie donațiilor acumulate a fost posibilă dotarea Blocului Chirurgical cu reţea de oxigen, utilaj foarte necesar instituţiei noastre medicale, îndeosebi pacienţilor internaţi în secţia de reanimare, dar şi în sălile de operaţie” – a declarat Alexei Bivol, directorul IMSP Spitalul raional Telenești. ”Spitalul raional este unul din puținele spitale raionale care încă nu dispunea de acest sistem de oxigenare, iar intervenția crucială a medicului la tratamentul pacienților bolnavi cu Covid-19, care necesită respirație asistată, depinde exclusiv de acest sistem” – a mai completat șeful spitalului.

Rampa de oxigen a fost predată cu setările impicite la 5 ieșiri, prin urmare, în cazul apariției necesității, bolnavii cu insuficinețe respiratorii provocate atât de virusul de tip nou Coronavirus, cât și din alte motive vor fi internați în saloanele racordate la sistemul central de oxigen al spitalului.  Datorită acestui sistem va creşte mult nivelul de prestare a serviciilor medicale, se va majora şansa de supravieţuire a pacienţilor, dar şi va fi un garant de securitate pentru cadrele medicale implicate în acordarea ajutorului medical de urgenţă.

Astfel, eforturile echipei de management au fost sprijinite de autoritatea publică locală de nivelul II, scopul final fiind modernizarea bazei tehnico-materiale a instituției medicale întru asigurarea serviciilor medicale de calitate prestate locuitorilor raionului Telenești.

Anterior, cu scopul asigurării funcționalității, securității și sănătății la locul de muncă a personalului medical al spitalului Raional Telenești, în perioada de referință, prin dispoziția Comisiei  pentru Situații Excepționale a raionului Telenești au fost alocate mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional în valoare de 570 570, 0 lei pentru procurarea necesarului de echipament, consumabile medicale și dezinfectanți necesari pentru tratamentul și profilaxia  Covid-19.

Pe această cale, conducerea raionului, cât și conducerea spitalului transmite sincere recunoștințe tuturor donatorilor pentru contribuția financiară, dorindu-Vă multă sănătate, ani lungi prosperi de viață alături de familie și prieteni. Doar prin eforturi comune și consolidate a fost posibil îmbunătățirea serviciilor medicale din raionul Telenești.

Cu  detalii noi despre utilizarea donațiilor acumultare pentru prevenirea și combaterea Covid-19 în raionul Telenești vom reveni ulterior.

%d blogeri au apreciat: