MESAJUL DE FELICITARE A PREȘEDINTELUI RAIONULUI, MARIANA OMBUN, CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE A CULTURII

Stimați locuitori ai raionului Telenești!

În fiecare an, la data de 15 ianuarie, ţara noastră sărbătoreşte Ziua Naţională a Culturii, sub auspiciile unui moment consacrat din istoria culturii naţionale: aniversarea a 171 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu.

Această zi îmi oferă o prielnică ocazie de a determina încă o dată rolul culturii în consolidarea spirituală a societății, promovarea și păstrarea valorilor umane și etno-culturale ale neamului nostru.

Cultura trebuie să rămână o cale privelegiată de comunicare, o punte între cei care împărtăşesc dialogul, care respectă pluralismul, diversitatea tradiţiilor şi mai ales, care încurajează fidelitatea cetăţenilor faţă de binele comun.

Stimaţi promotori ai Culturii, anume Dumneavoastră aveţi menirea să dezvoltaţi arta, sǎ transformaţi şi să îmbunǎtǎţiţi viaţa spirituală în localităţile noastre, să creaţi condiţii optime pentru dezvoltarea în continuare a Culturii. 

De sărbătoarea Dumneavoastră profesională Vă adresez cele mai sincere felicitări, expresii de profundă recunoștință și apreciere a nobilei Dumneavoastră activități. Grație abnegației, perseverenței și devotamentului ce-l manifestați, contribuiți la formarea unei ambianțe sociale sănătoase, fără de care nu poate domina bunăstarea, prosperitatea, înțelegerea și chezășia succesului. Vă doresc tuturor multă sănătate, energie creatoare, să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile.

 Cu deosebit respect,

Președintele raionului Telenești                             Mariana OMBUN

Ziua Națională a Culturii este marcată în Republica Moldova pe data de 15 ianuarie, în semn de omagiu zilei de naștere a marelui poet, Mihai Eminescu, personalitate care definește valorile esențiale ale culturii naționale.   

În acest context, Conducerea raionului Telenești a început această zi cu depunerea de flori la bustul lui Mihai Eminescu din orașul Telenești. La solemnitate s-au alăturat, cu un recital de poezie din creația eminesciană, și elevii liceului teoretic ”Lucian Blaga”, însoțiți de cadrele didactice de profil. Programul cultural v-a continua în fiecare instituție de învățământ și bibliotecă publică care nu au încetat nicicând să desfășoare activități ce au drept scop promovarea culturii naționale, a valorilor culturale autentice, precum și a personalităților marcante din domeniul culturii.

%d blogeri au apreciat: