Încorporarea în serviciul civil pentru perioada primăvară a anului 2021

În conformitate cu Legea Nr.156 din 06.07.2007, cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentând o alternativă pentru cetăţenii RM care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

Termenul serviciului civil este de 12 luni, iar pentru persoanele cu studii superioare – 6 luni. Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale, în domeniul de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprideri de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil.

În serviciul civil sunt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova, cu vârstă de la 18 până la 27 de ani.

În perioada 1 februarie – 31 martie 2021, se va efectua primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil. Cererea pentru executarea serviciului civil urmează a fi depusă personal de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, depunerea de terțe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă. Cererile vor fi primite de către Reprezentantul Serviciului Civil Telenești din cadrul Consiliului raional Telenești.

 Astfel, pe lângă cererea propriu-zisă, cetățenii vor depune următorul set de documente:  

–  Copia buletinului de identitate;

–  Adeverința de recrut;

–  Certificatul de la locul de muncă, cu indicarea salariului minim garantat – 2935 lei pe lună;

–  Contract individual de muncă;

–  Copia actului de studii;

–  2 fotografii 3×4.

Pachetul de documente urmează a fi depus, în perioada 1 februarie – 31 martie 2021, la adresa: or. Telenești, str. 31 August, nr. 2, et. 2, bir. 29.

Pentru informații suplimentare apelați Reprezentantul Serviciului Civil (de alternativă) în raionul Telenești,  la nr. de telefon: 0258/2-23-48. 

Descarcă Cererea-model de încorporare în serviciul civil (de alternativă)

Vezi Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)

%d blogeri au apreciat: