MESAJUL DE FELICITARE AL PREȘEDINTELUI RAIONULUI, MARIANA OMBUN CU PRILEJUL ZILEI POLIȚIEI NAȚIONALE

Stimați colaboratori ai Inspectoratului de Poliție Telenești,

 Cu ocazia zilei profesionale ”Ziua Poliției, vin să felicit toţi colaboratorii organelor de poliţie, dorindu-vă sănătate, perseverenţă, cutezanţă şi multă bărbăţie.

Aniversarea Zilei Poliției în Republica Moldova ne oferă plăcutul prilej de a ne exprima, încă o dată, alese aprecieri și numai gânduri bune la adresa personalului Inspectoratului de Poliție Telenești. Vă felicităm, în primul rând, pentru eforturile depuse in îndeplinirea atribuțiilor funcționale, pentru îmbunătățirea indicatorilor de performanță și, implicit, asigurarea unui climat de ordine, siguranță și pace socială în raionul nostru.
Este onorant pentru noi toți că polițistul tinde spre o valoare și vocație europene, punându-și amprenta asupra modului în care arată și se construiește o societatea democratică.
Apropierea de viața comunității pe care o serviți, comunicarea și cooperarea cu cetățenii în rezolvarea problemelor, participarea activă la viața localităților din întreg raionul Telenești Vă conferă încrederea, respectul și sprijinul cetățenilor. Atitudinea voastră, a colaboratorilor de poliție, nu se reduce numai la cea de spectator sau constatator la ceea ce se petrece în jur, ea trebuie să fie cea a unor oameni de acţiune, curajoşi, hotărâţi, disciplinaţi, caracterizaţi prin simplitate şi modestie. Trebuie să demonstrați că sunteți apărătorii ordinei publice, garanți ai respectării Constituției și legilor Republicii Moldova.

Vă solicit să dați în continuare dovadă de perseverență, inteligență, conduită morală remarcabilă și conștiință profesională, pentru a face față prezentului și viitorului, pentru a contribui astfel la îndeplinirea obiectivului propus. În acest moment aniversar, Vă mulţumesc pentru buna colaborare şi spiritul de echipă pe care-l manifestaţi cu fiecare ocazie, inclusiv pentru aptitudinile de a face față tuturor provocărilor.

Vă dorim tuturor sănătate și putere de muncă, prosperitate pentru Dumneavoastră și familiile
Dumneavoastră.

Cu profund respect,

Președintele raionului Telenești Mariana Ombun

%d blogeri au apreciat: