9 MAI – Zi cu semnificație multiplă. La Telenești au fost desfășurate mai multe activități solemne dedicate acestei zile

 Ziua de 9 Mai, la Telenești a început cu un miting de comemorare a tuturor victimelor Celui De-al Doilea Război Mondial. În acest an se împlinesc 78 de ani de când trăim sub semnul păcii și al unității.

Președinta raionului Mariana Ombun, împreună cu șefa – adjunct al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Nelea Cazacu, șefii subdiviziunilor Consiliului raional, primarul orașului Vadim Lelic și angajații primăriei, conducători și reprezentanții serviciilor desconcentrate, profesorii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, elevi și locuitorii orașului s-au adunat cu flori,  de dimineață, la  mitingul de Comemorare a celor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Lângă monumentul eroilor a răsunat imnul Republicii Moldova, au fost enunțate alocuțiuni ale oficialilor, au fost onorate și elogiate faptele eroice ale veteranilor. Un sobor de preoți au oficiat o slujbă de pomenire a tuturor victimelor celui mai crâncen război.

Cu alocuțiune în fața mulțimii adunate a expus și doamna președintă, Mariana Ombun, prin care și-a exprimat regretele că a trebuit să cunoască omenirea un astfel de război și au trebuit să se piardă milioane de vieți. Tot ea a menționat că: „…Victoria asupra unui dușman puternic retrezește în fiecare dintre noi sentimente de gratitudine față de cei care și-au sacrificat viața pentru viitorul pașnic al urmașilor lor – pentru țara și neamul nostru. Cu profund regret, pierderile umane ale necruțătorului război au fost o nenorocire nemărginită pentru întreaga lume. Cel de-al doilea Război Mondial a însemnat distrugere, a însemnat tragedie umană şi, de asemenea, eroismul rezistenței vitejeşti a statelor supuse invaziei, cuceririlor, dominaţiei străine. În totalitate acest dezastru dezlănțuit în 1939 și încheiat abia pe 9 mai 1945 a fost cea mai perfidă expresie a politicii de Mare Putere, o formulă de împărţire a lumii, teritoriilor şi de batjocorire a sorţii oamenilor, de nesocotire a voinţei popoarelor, a dreptului lor la viaţă şi istorie, la suveranitate, independență şi integritate teritorială, a dreptului lor la pace. Ne închinăm cu pietate în fața celor care au luptat și transmitem celor rămași în viață profundele recunoștințe pentru sacrificiul, stoicismul, curajul desăvârșit cu care au înfruntat vicisitudinile cruntei grozăvii. Chiar dacă timpul trece, amintirea acelor vremuri rămâne în memoria noastră, a omenirii și a istoriei…”, alocuțiune încheiată.

Această zi a prins contur sub o conotație dublă și se referă la data în care aliații au obținut victorie asupra Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai distrugătoare conflagrații din istoria bătrânei Europe. Ghidați de apropierea țării noastre de standardele europene, Parlamentul Republicii Moldova a declarat ziua de 9 mai drept Ziua Victoriei și Ziua Europei. Această conotație dublă unifică popoare sub un singur simbol – Simbolului Păcii și Unității. Prin solidaritate față de toți cei care au jertfit cu propria viața pentru pacea care o avem până în prezent, pentru a păstra vie memoria eroilor cu adâncă plecăciune aprindem candela recunoștinței.

În semn de recunoștință, conducerea raionului a efectuat o vizită la cei 2 veterani rămași în viață –  Petrocenco Victor din or. Telenești și Tulgara Ion din  Sărătenii Vechi. Din partea Consiliului raional veteranilor li s-a oferit câte un coș cu merinde  și câte un  ajutor financiar acordat anual de către Guvernul Republici Moldova cu prilejul zilei de 9 mai. 

În programul zilei d e9 Mai, consiliul raional a organizat, prin intermediul Direcției Generale Educație și Secția Cultură Tineret și Sport, tradiționala cursă de ciclism printre juniori și atletism. Din Piața Renașterii, mai mulți copii și-au dat întrecere cu entuziasm și bucurie, iar la final și-au adjudecat premiile meritate.

« 1 de 2 »
%d blogeri au apreciat: